Döntenek a Heidelbergi Kátéról

Elkészült a Heidelbergi Káté új fordítása, monitoring-rendszert terveznek az intézményhálózat biztosítására, a lelkészek jogállásáról szóló törvény újabb paragrafusait tárgyalják első olvasatban és átalakul több zsinati fenntartású intézmény is. Ezek a Zsinati Tanács szerdai és a Zsinat, csütörtök-pénteki, tizedik ülésének fő témái. Az eseményeket most is élőben követhetik honlapunkon.

Május 23-án ül össze a Zsinati Tanács. A szerda délutáni megbeszélésen főleg gazdasági témákról lesz szó, tárgyalnak a közegyházi intézmények költségvetésének módosításáról és a közegyházi támogatásokról. Emellett szó lesz a szociális szolgálatok monitoring-rendszerének kialakításáról. Felmerült az ötlet, hogy hozzanak létre egy szakmai szervet, mely a megszaporodott egyházi fenntartású szociális intézmények működését segítené.

Csillaggal vagy anélkül?

Május 24-én és 25-én tartják a VIII. zsinati ciklus tizedik ülésszakát. A csütörtöki nap feszes programjának kiemelkedő témája a Heidelbergi Káté új fordítása. A testület várhatóan dönt a nyolcvanadik kérdés szövegéről. A javaslat szerint a katolikus misét bálványimádásnak minősítő mondat csak zárójelben kerülne be a szövegbe, csillagozva meg is magyaráznák, hogy ma már ez a bántó kifejezés nem használatos.

Ha a Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadja a szöveget, a Generális Konvent elé kerül, és ha minden részegyház jóváhagyja, akkor 2013-ban, a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulóján, közös Zsinaton fogadhatja el a Magyar Református Egyház hitvallási iratának az új fordítást.

kép

Átalakuló intézmények

Több zsinati fenntartású intézmény is változások előtt áll, ezekről is dönt a Zsinat. Átalakul a Református Pedagógiai Intézet, Debrecenbe teszi át székhelyét, ugyanakkor szorosabban együttműködik a Károli Gáspár Református Egyetemmel. Az átszervezés célja, hogy hatékonyabban tudjon pályázni, és még inkább képes legyen országos szinten ellátni feladatait.

Alapító okiratot kap a Reformátusok Lapja, s várhatóan tartalmi megújuláson is keresztül megy. A Nevelőszülői Hálózat két intézménye az alapító okiratok módosítása után az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül működik majd.

Lelkésztörvény

Első olvasatban tárgyalják a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvény preambulumát és 47.-től 114.-ik paragrafusig tartó szakaszát. A témában korábban vitanapot szervezett a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsága. Szó lesz többek között az intézményi lelkészekről, a lelkészi szolgálat szüneteltetéséről, a lelkészek jogairól és kötelességeiről is.

Beterjesztés érkezett az Európai Egyházak Konferenciájának átalakításával kapcsolatban, valamint a testület dönt majd a lelkészi, pedagógiai és diakóniai díjak odaítéléséről is. A Kálvin Kiadó idén húszéves, erről is megemlékeznek a zsinati ülésen.

Feke György, fotó: Kalocsai Richárd

A Zsinat üléséről részletesen tudósítunk írásban, valamint videóközvetítés segítségével élőben is követhetik az eseményeket. Az ülés szüneteiben interjúkat, háttérbeszélgetéseket láthatnak a fontosabb témákban.