Elhunyt Bátky Miklós

A feltámadás áldott hitében tudatjuk, hogy nagytiszteletű Bátky Miklós nyugalmazott esperes-lelkipásztor életének 81. évében hazatért megváltó Urunkhoz. A búcsúztató-hálaadó istentisztelet 2024. január 2-án 13 órakor kezdődik a rédei református templomban, majd testét utolsó földi útjára kísérjük a rédei református temetőbe – olvasható a Dunántúli Református Egyházkerület honlapján.

Bátky Miklós 1943. július 7-én született Budapesten. Már gyermekkorában sokat kántorizált, harangozott, emellett tárogatón, klarinéton és hegedűn is játszott.

1966-ban felvételizett a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, és mivel abban az időben nagy volt a lelkészhiány, 1967 júniusában kirendelték a nagylóki református gyülekezetbe, ahol négy hónapig szolgált. 1969-ben ismét kirendelték szolgáltra az Őrszentmiklósi Egészségügyi Gyermekotthonba, ettől kezdve pedig folyamatosan lelkészi szolgálatban volt.

1972-ben a Tápszentmiklósi Református Egyházközség lelkipásztora lett, ahol jelentős építési munkálatokat végeztek el szolgálata idejében a templomon és a parókián. 1977-ben Balatonfüreden hivatalosan is lelkésszé szentelték, majd szintén ebben az évben a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség lelkipásztora lett, ahol újabb felújítási munkák várták. 1984-ben került a Rédei Református Egyházközségbe. 1986–87 között Etén helyettes lelkészi szolgálatot látott el, valamint Csépen is helyettesített. 1990-ben a Bakonyszentkirály-Csesznek-Veszprémvarsányi Református Társegyházközség helyettes lelkésze volt, ahol szintén nagy építési feladatok várták.

Bátky Miklós F. családi archívum

Fotó: családi archívum

A Tatai Református Egyházmegye 1990-ben esperesévé választotta, amely tisztséget két cikluson át, tizenkét éven keresztül látott el. Alapító tagja volt a Magyar Református Világszövetségnek és a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának, illetve tagja volt a Magyarországi Református Egyház Zsinati Bíróságának is.

2003-tól ismét etei és csépi helyettes, majd felügyelő-lelkész volt, miközben szolgálata alatt az etei templomot teljeskörűen felújították. 2004-ben vonult nyugdíjba, de ezt követően is tovább szolgált a rédei gyülekezetben, amíg egészsége engedte.

Munkája során sok épület megújult, mégsem erre volt a legbüszkébb. Sokkal nagyobb örömöt jelentett számára, hogy a nyolcvanas évek elejétől a Református Iszákosmentő Misszióban is szolgálhatott, a rédei utógondozó csoportban, egészen ez év közepéig.

Bátky Miklóst 2007-ben Réde község díszpolgárrá avatta, az egyházkerület közgyűlésétől pedig 2009-ben Pro Pannonia Reformata díjat vehetett át. Feleségével hat gyermeket neveltek fel.

Bátky Miklós gyászjelentés