Elhunyt Csiszár Ákos nyugalmazott esperes lelkipásztor

A kisvárdai református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora életének 80. évében adta vissza lelkét Teremtőjének. Csiszár Ákostól szeptember 27-én 10 órától vesznek búcsút a kisvárdai református templomban felállított ravatalnál.

Csiszár Ákos Erdélyben, Kolozs megyében, Magyarköblösön látta meg a napvilágot 1943. december 13-án. Édesapja lelkipásztorként szolgált a településen. Édesanyja is teológiát végzett, illetve nagyapja is lelkész volt. A család 1944-ben menekült Magyarországra.

Gimnáziumi tanulmányait Vásárosnaményban kezdte el, majd Debrecenben, a református gimnáziumban folytatta. 1962-ben érettségizett, majd felvételt nyert a debreceni teológiára.

A teológia elvégzése után káplán lett Debrecenben, ám hamarosan Tivadaron és Tarpán találjuk, mert falun akart szolgálni. 1971-ben Tiszakanyáron lett lelkipásztor, majd 1987-ben annak ellenére választották esperessé, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal nem támogatta jelölését. Ekkor üresedett meg a lelkészi állás Kisvárdán, a helybeli gyülekezet pedig meghívta lelkipásztornak, ahol 26 évig szolgált.

csiszár_ákos_nyugalmazott_esperes_lelkipásztor