Elhunyt Csoma Zsigmond

Életének 69. évében, 2021. november 9-én türelemmel viselt hosszabb betegségben elhunyt Csoma Zsigmond, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) tanára, közölte a hírt az egyetem bölcsészet- és társadalomtudományi kara.

Csoma Zsigmond a Kertészeti Egyetem elvégzését követően néprajzi tanulmányokat folytatott az ELTE BTK-n. Tudományos kutatói munkásságát a Magyar Mezőgazdasági Múzeum agrármuzeológusaként alapozta meg az 1970-es évek második felében. Az 1980-as években kandidátusi, az 1990-es évek végén pedig akadémiai doktori fokozatot szerzett. A Károli Gáspár Református Egyetemnek előbb megbízott oktatója, majd a Kora Újkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék alapító tanszékvezetője volt. A KRE BTK Történettudományi Intézetének keretén belül működő Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport vezetője, valamint a KRE Történettudományi Doktori Iskolájának törzstagja volt. Több cikluson át az intézményi és a kari Tudományos Tanács tagjaként is hozzájárult a KRE BTK megfelelő szakmai színvonalának biztosításához. Tagja volt az MTA Agrártörténeti Bizottságának, továbbá a Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya elnökeként is tevékenykedett.

Publikációi elsősorban a hazai szőlő-, bor- és kertkultúra évszázados változásainak bemutatására irányultak. Társadalomtörténeti kutatásai során a magyarországi és erdélyi protestáns közösségek életviszonyait vizsgálta. Több mint húsz kötet szerzőjeként legutóbbi monográfiája Protestáns magyarok a Felső-Őrségben. Társadalom- és életmódtörténeti pillanatkép, 1919–1921 címmel 2020-ban jelent meg. Munkásságát a Magyar Néprajzi Társaság 2021. április 21-i választmányi ülésén Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem odaítélésével ismerte el.