Elhunyt Huszár Pál

Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át szolgáló főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgáló zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár hazatért megváltó Urához.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

„A mai napon, 2024. április 28-án, a vasárnapi istentisztelet után kaptuk a hírt, hogy mindannyiunk Pali bácsiját hazahívta az Úr.

Az általa hívő bizonyossággal olyan gyakran idézett, fenti Ige jutott eszünkbe azonnal. Milyen vigasztalóan ragyog fel ez a gyönyörű Ige most is előttünk, amely elvesz minden félelmet és megváltó szeretetével átöleli életünket, hiszen csakis az a mi vigasztalásunk, hogy életünkben és halálunkban az Úréi vagyunk (Róm 14,8); és az ő szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket (Róm 8,38–39).

Ezzel a bizonyossággal adunk hálát dr. Huszár Pál testvérünk életéért, mindazért, amit az Úr általa elvégzett közöttünk szeretett egyházunkban, az Isten országának építésében” – írja Steinbach József püspök a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége, vezetése és esperes-főgondnoki kara nevében a refdunantul.hu oldalon.

Végső búcsút május 3-án 14 órakor vesznek tőle Várpalotán, a Felsővárosi temetőben.

Huszár Pál gyászjelentés 2024

A dunántúli reformátusok oldalán az alább közölt, nemrégiben készült életútinterjúval emlékeznek az elhunytra az örök életbe vetett boldog reménységgel.

Huszár Pál 1941 júniusában született Várpalotán. Édesapja korai elvesztése után édesanyja nevelte nagy szeretetben öt testvérével. A gyermekkor meghatározó személye volt számára lelkipásztora, Fejes Sándor, aki nagyban hozzájárult reformátussá, magyarrá és értelmiségivé való neveléséhez.

Tanulmányai során pedagógusi diplomát szerzett a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem és többféle nyelvi szakon. Szülővárosában tanított a Thuri György Gimnáziumban huszonnyolc éven át. Részt vett a Veszprémi Egyetem német nyelv és irodalom tanszékének megszervezésében. Utolsó éveiig tanított a Pápai Református Teológiai Akadémián.

Huszár Pál 2009 és 2021 között volt a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, ugyanebben az időszakban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnökeként is szolgált.

Ez idő alatt a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház utazó nagyköveteként számos helyen tett látogatást az elszakított, de hitben el nem szakítható magyaroknál. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, a többi között a Károli Gáspár-díjjal, a Magyar Érdemrend középkeresztjével és a Pro Pannonia Reformata díjjal.