Elhunyt Szűcs Ferenc professzor

Életének 79. évében, ma hajnalban, Teremtő ura hazahívta Szűcs Ferenc református lelkészt, professzor emeritust, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi rektorát.

Szűcs Ferenc 1942-ban született Őrszentmiklóson (a mai Őrbottyánban), középiskolai tanulmányait Vácon végezte el, majd a Budapesti Református Theologiai Akadémián tanult 1960 és 1965 között, a második lelkészképesítő vizsgát kitűnő eredménnyel teljesítette 1966-ban.

Szűcs Ferenc

Fóton segédlelkészként, Érdligeten és Pomázon helyettes lelkészként szolgált évekig, majd 1974-től több mint egy évtizeden át a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség megválasztott lelkipásztora volt. Ezzel párhuzamosan öt éven át volt a budapesti református teológusok spirituálisa, 1980-tól megbízott előadóként tanított a teológián, 1986 óta vezette a Rendszeres Teológiai Tanszéket, 1986 és 1988 között dékán is volt, 2004-ben pedig rektorhelyettese, majd 2008-ig rektora lett a Károli Gáspár Református Egyetemnek.

1985-ben szerzett teológiai doktorátust „Az imago Dei értelmezése a Barth-i és a Barth utáni teológiában címmel”. 1999-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. Ösztöndíjas volt az Edinburh-i Egyetem teológiai falkultásán, a Princeton Theological Seminary-ben, kutatott a Berni Egyetemen. Számos külföldi intézmény vendégprofesszora volt, itthon református lelkipásztorok generációit tanította rendszeres teológiára.

A jó tanító módszerével nem vizsgáztatni akarta hallgatóit, hanem orientálni, elirányítani művekhez, megfontolásokhoz, és ezzel a mindenkori teológiai gondolkodás, habitus világába vezette be őket

– méltatta őt egykori tanítványa, Bogárdi Szabó István püspök 2016-os könyve bemutatóján.

Tizenkét éven át volt a Dunamelléki Református Egyházkerület katechetikai előadója, hosszú időn keresztül a Doktorok Kollégiumának előbb főtitkára, alelnöke, majd elnöke. 1992 és '96 között, valamint 2003-tól kezdődő ciklusban a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottságát vezette. Bábáskodott a Budapesti Református Egyetemi Gyülekezet létrejötténél és ott volt a balatonszárszói református értelmiségi konferenciák újraindításánál is a '90-es években, valamint rendszeres előadója volt a Théma Egyesület tanulmányi napjainak. Előbb a Károli Hittudományi Karának, majd az egész egyetem Doktori Tanácsát vezette, aktívan kivette a részét a Generális Konvent Liturgiai Bizottságában, majd az énekeskönyv előkészítésével is megbízott Liturgiai és Himnológiai Bizottság munkájából.

Szakértőként a rendszerváltás után segítette a tankönyvkiadást, az ezredfordulón pedig az etika tantárgy bevezetését. Kurátora volt a Protestáns Missziói és Tanulmányi Intézetnek, valamint vezetőségi tagja az International Reformed Theological Institute-nek. Dogmatikai, etikai témájú tankönyvei, tanulmány- és igehirdetéskötetei mellett rengeteg tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelvű szakfolyóiratokban, kiadványokban, írásai megjelentek a Confessióban és a Reformátusok Lapjában, amelynek teológiai konzultánsa is volt.

A hit nem valamiféle misztikus, megfoghatatlan dolog, hanem élő, személyes kapcsolat, amelyből imádság, imádat, kérés és bizalom fakad

– vallotta életében, és a 2017 adventjén nekünk adott interjúban.

Munkásságát Károli Gáspár-díjjal ismerték el 2001-ben, 2003-ban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet honoris causa doktori címmel tüntette ki.

Szűcs Ferenctől december 5-én délelőtt 11 órakor vesznek búcsút az Őrszentmiklósi temetőben (Őrbottyán). A szertartást a járványügyi előírások betartása mellett, szűk családi körben tartják, online közvetítéssel, amelyet a reformatus.hu főoldalán élőben követhetnek. Életéről hálaadó istentisztelet keretében később fognak megemlékezni.

In memoriam Szűcs Ferenc

Az elhunyt végakaratának megfelelően a koszorúmegváltás rászoruló teológushallgatók támogatását szolgálja. Letéti számlaszám: (IBAN: HU11) 10701379-69299131-50200009 (dr. Szűcs Tamás). Emlékeiket ezen az oldalon tudják megosztani.