Eljött az idő

Ünnepélyes keretek között tették le Csömörön azt az alapkövet, amely az utókor számára jelzi, kezdetét vette a még fiatal református közösség álmának megvalósulása: a Magvető gyülekezeti otthon, ezt követően pedig Isten házának felépítése.

„..Mily kedvesek a Te hajlékaid, ó, Seregek Ura. Sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után..." A zsoltár szerzőjének szavai mintha a csömöri református gyülekezet lelkéből szakadnának fel – vont párhuzamot megnyitó beszédében Esztergály Előd Gábor református lelkipásztor közösségének vágya és a 84. zsoltárokból származó gondolat között.

A gyülekezet vezetője így folytatta: „Milyen régóta vágyakozunk Isten hajléka után, amely lelki otthonunk e földi vándorlásban! Vágyakozunk arra, hogy itt, Csömörön gyülekezeti házban, majd templomban kereszteljük gyermekeinket, konfirmáljuk fiataljainkat és adjuk össze az ifjú párokat. Hosszú, hitet próbáló út áll mögöttünk, és most a dédelgetett álom Isten kegyelméből valósággá válik. Hozzáfogunk a Magvető Háza gyülekezeti otthonunk megépítéséhez, amely reményeink szerint jövő nyárra elkészül és magába foglalja a gyülekezeti termet, a lelkészlakást és a lelkészi hivatalt" – ismertette a lelkész a várható munkálatokat.

kép

Az építésre kijelölt telek korábban fatelepként, majd betonüzemként funkcionált, hátramaradt épületeit azonban hamarosan a hit őriző lángja tölti meg. A csömöriek ezután nem tárgyi eszközöket, nyersanyagokat kapnak, hanem szellemi táplálékot a szorgos református közösségtől a felépülő gyülekezeti otthonban, majd templomban.

Az ünnepségen Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdette az igét. "Az egyháznak Jézus a fundamentuma" – hangsúlyozta. Mint mondta, Jézus minden keresztyén életnek meghatározó közepe, kiinduló pontja és boldog megérkezése. A mennyei jelenésekről írott részlet elvezet ehhez – tette hozzá. „Íme, az első és az utolsó, az alfa és az ómega, az oroszlán, aki bárány. Íme, a mi Krisztusunk. Hozzá hívjon benneteket a megépülő templom harangja, az itt elhangzó igehirdetés. Ő vigasztaljon benneteket szomorúságotokban, erősítsen benneteket életetek minden fordulójában, benne találjátok meg az igaz boldogságot, mert rajta kívül nincs másban boldogság."

A tudósítás a Parókia Portálon folytatódik. Megjelent a Reformátusok Lapja 2016. április 13-i számában.

Esztergály Zsófia Zita, fotó: Karancsi Rudolf

Forrás: parokia.hu