Elkezdődött az ökumenikus imahét

Római és görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox püspökök és egyházi vezetők imádkoztak együtt vasárnap a Krisztus-hívők egységéért Budapesten, a Kálvin téri református templomban, az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén.

Szentbeszédében Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek Máté evangéliuma 25. részének 31–40. verse alapján beszélt a jó cselekedetekről, a szolgálatkész szívről, melynek mindenki felé kell irányulnia, és nem csupán ismerősi, baráti körünkben. „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25,40) – hangzik Jézus Krisztus, az eljövendő király válasza a nemzeteknek.

ökumenikus imahét nyitó istentisztelet 2023 - fotó: MTI/Mónus Márton

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek az ökumenikus imahét megnyitóján

Fotó: MTI/Mónus Márton

Erdő Péter szerint Jézus nem csupán a cselekedetinket akarja iránytani, hanem az egész életünket, szabad emberi tetteinket és a szívünket is. Az ítéletre jövő király a jobb és bal oldalára osztja az embereket az itt említett cselekedetek alapján: meglátogatni, inni adni, törődni, mindenkit szeretni olyan szeretettel, amivel neki tartozunk. A katolikus főpap ezért arra bátorította az egybegyűlteket, hogy tekintsük ajándéknak a környezetünkben élő gyermekeket és öregeket, mert aki velük törődik, az éli meg teljesen az életet. – Jézus uralkodni akar a szívünkön, de nem erőszakkal, hanem csendben teszi ezt, halk és szelíd hangon. Hív és vár, hogy irányíthassa lépteinket a szürke hétköznapokban is – fogalmazott a bíboros.

Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök az Ézsaiás próféta könyve 1. részének 12–18. verseiből felolvasott Ige alapján azt emelte ki, hogy az ünneppel együtt jár az ünneprontás is. Villámcsapásként hangozhatott ez a kemény beszéd, miszerint Isten nem akar már közösséget vállalni az övéivel, ha nem térnek meg bűneikből. De nem a próféta és nem Isten az ünneprontó, hanem azok a képmutatók, akik nem tiszta szívvel viszik az áldozatot. Jézus a templomból is pont azért űzi ki a kufárokat, mert a szent dolgokkal üzletelnek. „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot” – szól a próféta másutt. – Az ünneplés és a bűn nem fér össze az Isten színe előtt. Tisztítsuk tehát meg szíveinket és kezeinket, és emeljünk fel szavunkat is az elnyomottért, a szenvedőért, az elesettért és az üldözöttekért! – figyelmeztetett Fabiny Tamás. – Tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! – szólított fel a püspök az igehirdetésében.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2017-es döntése óta az ökumenikus imahét nyitó vasárnapja egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is. Ezen a vasárnapon mind a katolikus egyházközségeknek, mind az ökumenikus tanácshoz tartozó tagegyházak gyülekezeteinek lehetőségük van imádkozni a délelőtti istentiszteleten az üldözött keresztényekért szerte a világban.

Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára az elhatalmasodó gyűlölet szította rasszizmusra hívta fel a figyelmet, és kitért a szomszédunkban zajló háborúra. Szemerei János evangélikus püspök bűnvallásra hívta a gyülekezetet, Kocsis Fülöp görögkatolikus mertopolita gyógyulásért, bölcsességért és egységért fohászkodott, Pásztor Dániel tiszáninneni református püspök pedig az üldözésben élő keresztényekért imádkozott.

ökumenikus imahét nyitó istentisztelet 2023 - fotó: MTI/Mónus Márton

Novák Katalin köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter is részt vett az istentiszteleten

Fotó: MTI/Mónus Márton

Az istentiszteleten szolgált még Papp János baptista egyházelnök, Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke és Magyar Péter Marius ortodox esperes, közreműködött a Kálvin Kórus és a Budafoki Református Énekkar Ábrahám Edit karnagy vezetésével, valamint Bódiss Tamás orgonaművész-kántor. Az istentiszteleten részt vett – mások mellett – Novák Katalin köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter is. Az esemény végén felcsendült a Himnusz is, melynek idén ünnepeljük a 200. születésnapját.

A mai alkalom csak a kezdete annak hétnek, amikor országszerte számtalan közösségben és templomban lehetőséget és teret adnak a szeretetközösségre és a közös imára, ahol más felekezetű testvéreinkkel együtt könyöröghetünk a Krisztus-hívők egységéért. Az idei imahét bibliai mottója az Ézsaiás próféta könyvéből vett idézet: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra. Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Ézs 1,18) Az imaheti füzet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honlapjáról tölthető le.