Előremozdítani közös éneklésünk ügyét

Hobbiprojektnek indult, ma már számos gyülekezet használja a koralkonyv.hu-n elérhető, a régi és az új református énekeskönyvhöz készült akkordos, valamint a több szólamban kidolgozott orgonakíséreteket. Vad Péter Zsigmond orgonista, kántor szerint az akkordos kíséretek elsősorban a gyülekezeti rétegalkalmakon, míg az orgonaletétek az istentiszteleteken segíthetik új énekeskönyvünk énekeinek megismerését.

Vad Péter Zsigmond karvezető, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség egyik orgonistája felidézi, hogy a portál előfutára a 2018-ban megjelent, Akkordos korálkönyv című kiadvány volt, amelyből akkor mintegy kétszáz példányt nyomtattak ki a Református tananyagtár és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.

– Mintegy tíz évvel ezelőtt kaptam ösztönzést Széles Csongortól, a debreceni Nagytemplom korábbi lelkipásztorától arra, hogy jó lenne az 1948-as énekeskönyv egyes dallamaihoz írt harmonizációimat összegyűjteni, valamint azokat a még hiányzókkal kiegészíteni. A kétszáz példányt szétosztottuk a gyülekezetek és a református iskolák között, hogy felmérjük, valóban mutatkozik-e igény efféle kiadványra. Szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk – mondja a kántor, aki 2020-ban saját tőkéből újabb négyszáz darabot nyomtattatott az Akkordos korálkönyvből. – Azóta az összes elfogyott. Bár már korábban is el lehetett érni itt-ott egy-egy akkordos gyülekezeti énekkíséretet, amelyeket zongoristák, gitárosok is tudnak használni, ilyen gyűjtemény még nem volt ezelőtt – teszi hozzá.

Közben megjelent az új énekeskönyv, Vad Péter Zsigmond első gondolata pedig az volt, hogy hasonlóképpen fel kellene dolgozni az abban található énekeket is, kezdetben az új dallamokra koncentrálva. – Ekkor még csak akkordos kíséretben gondolkodtam, mert ez a jelrendszer elsősorban a fiatalabb zenészek körében közismert, és alkalmas arra, hogy egyszerű eszközökkel lejegyezzünk harmóniákat – mondja a karvezető. Kiemeli, hogy nem kidolgozott harmóniákról van szó, megszólaltatásukhoz improvizatív előadásmódra van szükség, ebből adódóan pedagógiai szempontból is rendkívül hasznosak. – Az énekek egy részét lejjebb transzponáltam egy-két, némelyiket három hanggal is, mert tapasztalatom szerint egy iskolai vagy gyülekezeti rétegalkalmon jóval kényelmesebb és élvezetesebb így a közös éneklés.

vadpeterzsigmond_koralkonyv.hu - foto_ zelenka attila

Vad Péter Zsigmond a debreceni Nagytemplom orgonájánál

Fotó: Zelenka Attila

KÍSÉRET ORGONÁRA

Vad Péter Zsigmond akkor kezdett el az orgonakíséretek megírásán gondolkodni, amikor világossá vált számára, hogy az új énekeskönyv megjelenésekor nem lesz még elérhető a hozzá tartozó korálkönyv. – Kicsit csalódott voltam, hogy még digitális formában sem jelent meg az orgonakíséreteket tartalmazó kiadvány, és nem akartam kilenc évet várni, mint ahogy az 1948-as énekeskönyv esetében elődjeinknek kellett. Csalódottságomban vettem egy nagy levegőt és elhatároztam, hogy nemcsak akkordos, hanem többszólamú orgonakíséreteket is komponálok az új énekeskönyv énekeihez, elsősorban az orgonisták megsegítésére. Bátorság kellett hozzá, de úgy voltam vele, talán már gyűjtöttem annyi szakmai tapasztalatot eddigi életem folyamán, amennyi elég lehet a munka elkezdéséhez – beszél motivációjáról a karvezető.

A munkát már az énekeskönyv hivatalos megjelenése előtt el tudta kezdeni, mert Bódiss Tamástól, a Magyarországi Református Egyház egyházzenei vezetőjétől megkapta az énekeskönyv digitális változatát. – Elölről kezdtem, leginkább azokat az énekeket vettem sorra, amelyek újak, vagy megváltozott dallammal szerepelnek az új kiadványban. Először egy-egy ének akkordos változatát készítettem el, majd utána a négy vagy kötetlen szólamszámú kidolgozott orgonaletéteket is – mondja Vad Péter Zsigmond, aki ezeket a debreceni Nagytemplom orgonáján fel is játssza, a felvételeket pedig utómunka után szintén feltölti a koralkonyv.hu weboldalra.

toth aniko vad peter zsigmond - koralkonyv.hu - foto_zelenka attila

Tóth Anikó és Vad Péter Zsigmond

Fotó: Zelenka Attila

KEVESEBB HARMÓNIA, RITMUSOSABB ÉNEKLÉS

Egy letét megkomponálása az ének hosszától és stílusától függően fél órától akár három-négy órát is tarthat. – Attól is függ, mennyire vagyok elégedett a végeredménnyel – teszi hozzá. Az elkészült műveket digitálisan lekottázza, majd feltölti a honlapra.

– Bár lehet, hogy néhány ismerős harmóniai fordulat visszaköszön az új kíséretekben, természetesen nem úgy születtek, hogy magam elé vettem a régi korálkönyvet, és kis módosításokkal újra lejegyeztem azokat – mondja Vad Péter Zsigmond, aki az akkordok írásakor azt tartotta szem előtt, hogy némi gyakorlás után megtanulhatók és könnyen eljátszhatók legyenek. Hasonlóképpen komponálja az orgonaletéteket is. – Míg a régi korálkönyv dallamainak gyakran szinte minden hangjára jutott külön harmónia, így a kíséreteket bizonyos esetekben nem volt egyszerű lendületes tempóban játszani, addig én igyekeztem több helyen is ritkább harmóniaváltást írni, a könnyebb, ritmusosabb éneklés felé mozdítva a gyülekezeteket.

A koralkonyv.hu készítője saját bevallása szerint februárban töltötte fel az új énekeskönyvhöz készült kétszázadik akkordos és orgonakíséretet, ezek közül a legtöbb olyan énekhez íródott, amely nem szerepel a Csomasz Tóth Kálmán-féle régi énekeskönyvben. – A koncepció az volt, hogy először ezeket az énekeket ismerjék meg a gyülekezetek, és erre a honlap tökéletesen alkalmas.

toth aniko - koralkonyv.hu - foto_zelenka attila

Tóth Anikó

Fotó: Zelenka Attila

ÉNEKELVE

A koralkonyv.hu-n nem csak ingyenesen elérhetők a régi és az új énekeskönyv akkordos kíséretei, utóbbihoz meghallgatható segédlet is készült, amelyen Vad Péter Zsigmond zongorajátéka és Tóth Anikó, a Debreceni Egyetem Szolfézs-, Zeneelmélet, Karvezetés Tanszékének adjunktusa, a Debrecen-Mester utcai Református Egyházközség kántorának éneke hallható.

– Egyházzenész vagyok, így rögtön igent mondtam, amikor volt tanítványom, Péter megkeresett az ötletével – eleveníti fel Tóth Anikó, aki szintén egyedülállónak és hiánypótlónak nevezte a kezdeményezést. – A gyülekezetek nagy része nehezen ismerkedik meg az új énekekkel, sokan nem tudnak kottát olvasni, így mindenképp hasznos, hogy megszületett ez a segédanyag – véli az énekes. Elmondja azt is, hogy az új énekek között akadt számára is ismeretlen, de a nagy részük nem az volt, így nem jelentett számára gondot az előadásuk.

Tóth Anikó a munkamódszerükbe is beavatja az olvasókat: – Miután Péter elkészítette egy ének akkordos változatát, azt zongorán felveszi. Miután összegyűlt tíz-tizenöt dallam, Péter házi, de kellőképpen profi stúdiójában feléneklem az énekek első versszakait. A cél az, hogy az új énekeskönyv minden énekéhez készüljön akkordos és orgonakíséret, illetve meghallgatható segédanyag is.

EGYHÁZMEGYEI TÁMOGATÁS

A koralkonyv.hu megjelenése a Debreceni Református Egyházmegye hathatós támogatásának köszönhető. Hadházi Tamás esperes szerint azért álltak a kezdeményezés mellé, mert a tapasztalat az, hogy a gyülekezetek többségében, ahol egyáltalán van hangszeres kíséret, nem magas szintű zenei képzettséggel rendelkező kántor teljesít szolgálatot. – Számukra ez az akkordos kíséret könnyen elsajátítható, és szép alapot biztosít a gyülekezeti énekléshez.

A Debreceni Egyetem adjunktusa számára nem teljesen új a feladat, amellyel Vad Péter Zsigmond munkáját segíti. – A ’90-es években tanítottam a debreceni teológián is éneket. Sok hallgató kérte, hogy az énekeskönyv egy félévre szóló anyagát énekeljem fel nekik kazettára, hogy ők ezt hallgatva készülhessenek fel majd a vizsgára. Kottából nem mindenki tudta megtanulni – idézi fel Tóth Anikó, aki így majdnem az egész énekeskönyvet felénekelte hatvanperces kazettákra, amelyeket a teológushallgatók maguk között másoltak. Meglátása szerint így a koralkonyv.hu nemcsak a gyülekezetek éneklését, hanem a teológushallgatókat is segítheti.

– Számomra ez szolgálat, az Úristentől kaptam az elhívást erre, ezért nekem szerintem nincs jogom pénzt kérni a honlap használatáért. Az Istentől kapott talentumaimat igyekszem kamatoztatni, hogy elősegítsem a közös énekügyünk előremozdítását, amelyet szintén nagyon fontosnak tartok – vallja Vad Péter Zsigmond, aki szerint a honlap egy átlagos gyülekezeti tag számára is könnyen kezelhető.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!