Érted is, amit olvasol?

Scheiber Sándor-díjat vehetett át Egeresi László Sándor egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanára a modern hebraisztika legújabb eredményeit összegző Bibliai héber–magyar szótár megalkotásáért. A Scheiber Sándor-díj azoknak a magyar állampolgároknak, illetve külhonban élő magyaroknak adható, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, a judaisztika, a zsidó vallás-, művelődéstörténet és az oktatás terén, valamint hozzájárultak a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia elmélyüléséhez.

A budai Ybl-villában tartott ünnepségen Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár adta át a díjat. Beszédében kihangsúlyozta, külön öröm, hogy idén, Scheiber Sándor születésének száztizedik évfordulóján ismét egy református vehette át a díjat. Erre 19 év után került sor ismét. Az államtitkár-helyettes a díj névadó tudósának egyik gondolatát idézte, miszerint: „Hiszem, hogy a vallásoknak egymással karöltve kell a világunk jobbulását munkálni.”

– Amikor pedig hídemberről beszélünk, folytatta, ne csak Széchenyi jusson eszünkbe, hanem Scheiber Sándor is, és mostantól Egeresi László Sándor is, aki tudományos munkájával, a hiánypótló héber–magyar szótárral hidat épített zsidók és keresztyének, rabbik és lelkészek között. Úgy, ahogy az Apostolok cselekedetében olvassuk az etióp kincstárnok és Fülöp történetét, legyünk olyan bátrak mi is az útitársunkul invitálni Egeresi tanár urat, hogy szótára segítségével pontosan értsük is, amit olvasunk – mondta Fürjes Zoltán.

Egeresi László Sándor és az őt ajánló bizottság tagjai.  Fotós: Hurta Hajnalka

Egeresi László Sándor és az őt ajánló bizottság tagjai

Fotó: Hurta Hajnalka

A méltatásában Szécsi József professzor, vallásfilozófus, a Keresztény–Zsidó Társaság főtitkára mondott köszönetet a szótár gazdag tartalmáért és sajátos rendezési elemeiért. Elmondta, hogy 1881 óta nem jelent meg ennyire hasznos, magyarázó és részletekben gazdag héber–magyar szótár, ami most már méltón egészíti ki az oktatási könyvek sorát.

Egeresi László a díj átvétele után Scheiber Sándor hatalmas könyvtáráról szólt elismerően, hangsúlyozva, hogy a tudós a magyar–zsidó vallástörténet, történelem és kultúrtörténet kiemelkedő kutatója volt. Közösségszervezői ajándékait és tudományos munkáját egyaránt a magyar zsidóság fizikai és szellemi túlélésének szolgálatába állította. Érdemei közé tartozik a vallásos zsidó élet feltámasztása és újraszervezése is – tette hozzá.

Egeresi László Sándor Fotós: Hurta Hajnalka

Egeresi László Sándor a díjjal

Fotó: Hurta Hajnalka

Ezt követően az ajánlóknak, kollégáknak, barátoknak és családjának köszönte meg a díjat, akik a munka tíz éve alatt személyesen és szakmailag is töretlenül támogatták. Beszédét a 117. zsoltár szavaival zárta, héberül. „Dicsérjétek az Uráz mind, ti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek! Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Út hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat!”

Korábbi cikkünk a könyvbemutatóról itt olvasható.