Etika és vallás

Sokszor felmerül a kérdés, hogy szükséges-e az egyházaknak szociális kérdésekkel foglalkozniuk. Erre az egyház feladatai adják meg a választ: az evangélium hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása és szeretettel szolgálni minden embernek – mondja Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, akit a szociális szolgálatról szóló november eleji konferenciájukról kérdeztünk.

Mire keresi a választ a közelgő konferencia?

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) tizenegy tagegyháza van, az ő részvételükkel rendez minden évben konferenciát a MEÖT szociális bizottsága, ahol a tagok egy-egy előadóval képviseltetik magukat. A szakbizottság az idei tanácskozás témájának az egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenzióit választotta. Arra keressük a választ, hogy milyen lehetőségeik vannak az egyházaknak, amikor szociális szolgálatot végeznek, és mit jelent ez etikai szempontból. Minden évben egy-egy olyan témát választunk, amely valahogy kapcsolódik az adott esztendő központi kérdéséhez, a közbeszédhez. Tavaly ezért kapta a Boldogok a békességszerzők címet a konferenciánk, amely az együttélés kényszerétől, a béketeremtés lelkületéről szólt, kapcsolódva az orosz–ukrán háború kérdéséhez, de volt már rendezvényünk arról is, mit gondolnak az egyházak a katonai erők előtt álló kihívásokról, együttműködési lehetőségekről.

Mennyire áll közel egymáshoz a szociális kérdésekben a vallás és az etika?

Sokszor felmerül a kérdés, szükséges-e egyáltalán az egyházaknak szociális kérdésekkel foglalkozniuk. Erre az egyház feladatai adják meg a választ: az evangélium hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása és szeretettel szolgálni minden embernek. Vagyis igen fontos része az egyháznak a szociális érzékenység, amely tulajdonképpen a krisztusi tanítás alapja is. Ezért is foglalkozunk a témával és vizsgáljuk az egyház szociális, vallási és etikai dimenzióit, hiszen erkölcsi felelősségünk foglalkozni a rászorulókkal.

A MEÖT tagegyházai, gondolom, e kérdésben viszonylag egységesek.

Igen, szociális kérdésekben hasonlóan gondolkodunk, nagy teológiai eltérések nincsenek ezen a területen.

Az egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenziói című konferenciát 2023. november 9-én 10 órától rendezi meg székházának kápolnájában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.).

Milyen előadásokon vehetnek részt az érdeklődők?

Balla Péter baptista teológus előadásában arra mutat majd rá, hogy a teológiai motiváció túlmutat a humánumból fakadó együttérzésen, a személyiségen mint individuumon, mert nem önmagára, hanem Krisztus követésére hivatkozik. Ötvös Csaba ortodox pap egyháza szociális tanításáról fog beszélni, ami azért ígérkezik érdekesnek, mert sokáig nem volt szociális tanítása az ennek az egyháznak, csak 2016 óta foglalkoznak ilyen kérdésekkel, miután Bertalan pátriárka kijelölt erre egy teológusokból álló bizottságot. Szintén nagyon várt előadás lesz a pünkösdi lelkészéé, Regőczi Szabolcsé, aki az egyházak társadalmi szerepvállalásáról és annak gyakorlati aspektusáról beszél. Az teszi különlegessé ezt a beszámolót, hogy a pünkösdi a legfiatalabb tagegyházunk, 2011-ben csatlakoztak, és újonnan kellett kialakítaniuk a szeretetszolgálatukat, új alapokra kellett helyezniük a szociális kérdésekkel való foglalkozásukat. Szabóné László Lilla református teológus a gyógyító jelenlétről értekezik, a pasztorálpszichológia felől közelít a kérdéshez: hogyan lehet segítő, támogató, gyógyító beszélgetéseket folytatni a másik emberrel Jézus Krisztuson keresztül. Szuhánszky Gábor lelkipásztor Szociáletikai elvek és gyakorlatok a metodista felekezetben címmel tart előadást arról, hogy a diakónia hogyan mutatkozik meg a metodista egyház gondolkodásában. Végül Gregersen-Labossa György osztja meg a hallgatósággal az evangélikus egyház diakóniai stratégiáját.

Van, amelyiket különösen várja?

Nehéz csemegézni a sok jó előadás között, így nem is tudok egyet sem a másik elé helyezni. Mindegyikre kíváncsi vagyok, mert mindegyik előadónak különleges a stílusa, más-más ízvilágot képviselnek.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!