Ez a hit dolog nem lutri

Már bölcs Salamon sem értette a férfi útját a nővel, ez különösen nagy titok akkor, ha egy férfiakból kiábrándult hölgyről és egy magát modern majomnak tartó úriemberről van szó. Azaz volt szó, mielőtt megismerték volna Jézust. Gödör Zita és István élete Istenben lelt közös alapra, így vállaltak hat gyermeket. Mindketten úgy vélik, bárhogyan igyekezhetnek megteremteni saját és gyermekeik biztonságát, az igazi oltalom csakis Isten jelenlétén múlik.

Zötyög a vonat, az ablakból az ősz színei között házak folynak el. A fővárosi zsúfoltságból kifelé haladva elkezd letisztulni a táj, megnő a láthatár, s mintha több levegőhöz jutna a lélek. Lehet, hogy valami hasonlót élt meg a Gödör házaspár is, amikor nyolc évvel ezelőtt budapesti lakásukat felcserélték egy vidéki otthonra?

A kétszobás panellakásról a negyedik gyermek érkezésekor úgy érezték, ezt végképp kinőtték, ezért arra kérték Istent, mutasson utat a megoldásban. Kritériumként elsőként a református gyülekezetet és a református óvodát hangsúlyozzák. – Pest környékén kezdtük a házkeresést, de minden próbálkozásunk kútba esett, amiket kinéztünk, azt vagy megvették előttünk, vagy túl drága volt – magyarázza István. A gárdonyi házra az Úr jóváhagyását is elkérték. – Szerettük volna tudni, Isten is itt akar-e látni bennünket, vagy csak mi. Amikor lejöttem a városba az eladóval beszélgetni, sugallatot kaptam, hogy mennyit ajánljak a házért. Majd az esti csendességben arról olvastunk a feleségemmel, hogy Isten megkéri Jeremiást, vásároljon földet. A másik igerész arról szólt: „Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek arra a földre, és birtokba vegyétek azt…” Mondtam is Zitának, meglátod, a tulajtól csak harmadik napra kapunk választ. Így történt, és a meghirdetettnél jóval olcsóbban, az általunk ajánlott áron vettük meg – idézi fel az édesapa.

gödör_házaspár_fotó_todoroff_lázár_5

Fotó: Todoroff Lázár

Út a bizalomig

A feleség hosszú utat tett meg a bizalomig és a házasságig. Tinédzserkori szerelme és csalódása meghatározta későbbi viszonyát a fiúkhoz. – Amikor a fiú, akit szerettem, otthagyott egy másikért, valami megtört bennem tizennyolc évesen – árulja el. Szomorról egy fővárosi bőripari szakközépiskolába kezdett el járni. – Belevetettem magam a hétvégi éjszakákba, a barátnőkkel buliztunk, ittunk, cigarettáztunk. Nem akartam szerelmes lenni, komoly kapcsolatot sem, féltem a csalódástól, ezért addig voltam a fiúkkal, amíg jól éreztem magam, kihasználtam és váltogattam őket – meséli. Zita szülei féltették őt, próbálták szigorúan fogni, ezért megromlott velük a kapcsolata. – Az egyik barátnőm egy gyerekkel vált el, a másik terhes lett valakitől, a szomszédok ötvenévesen bontották fel a házasságukat, a szüleim együtt maradtak, de sokat veszekedtek. Úgy tűnt, az élet a vakszerencsén múlik: ha lesz férjem, vagy megcsal, vagy nem, vagy otthagy egy-két gyerekkel, vagy nem, az is előfordulhat, hogy boldogan leéljük egymás mellett az életünket, és lesz három gyerekünk, de erre nincs biztosíték – vélekedett. – Zita egy edzőteremben helyezkedett el, ahol megismerkedett egy tornázni járó keresztyén hölggyel. – Többször voltunk egyedül, ilyenkor jókat diskuráltunk, beszélt Jézusról, én is megosztottam a gondolataimat, az érzéseimet. Egyszer megkérdezte, hogy imádkoznánk-e, jólesett, hogy értem fohászkodik valaki – avat be megtérése történetébe. Zita néhányszor templomba is elment vele, majd egy csendeshétre is. – Amikor fölszálltam a buszra, az egy-két évvel fiatalabb lányok elkezdtek énekelni, belőlem kitört a sírás – boldogok voltak. A zsoltárok könyvének Igéje a hét során egyre inkább magával ragadott: „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” Isten tükröt tartott elém, hogy milyen voltam, hogyan éltem, miként viselkedtem a fiúkkal, a szüleimmel – eleveníti fel az édesanya. Rákérdezek, milyennek látta Istent. – Fontos vagyok neki, mivel segített eljutni a csendeshétre, gondoskodik rólam, szeret. Megértettem, hogy két út áll előttem: amit Isten kínál, és ő nem fog elhagyni, hűséges lesz, vagy a lutri, ami vagy bejön, vagy nem. Vonzott a szeretete, egyszerűen nem tudtam ellenállni neki, arra kértem Jézust, költözzön a szívembe – eleveníti fel Zita, aki huszonöt éves volt ekkor. Látva, hogy a szakmáját nem végezheti nyugdíjas koráig, levelező tagozaton elvégezte az óvodapedagógus szakot.

Emberré faragva

István a hetvenes években született a vidéki élet örömeibe. – Az egész település ismerte egymást, a háztetőkről szalmakazlakba ugráltunk, sokat játszottunk az állatokkal, lent a réten, a kanálisparton éltünk. Verejtékezésünk a kukoricaföldeken, szőlőkben az életre nevelt. Egyszer megkérdezték, miért ilyen erős a kézfogásom. Annyit válaszoltam, sokat fogtam a kapát gyerekkoromban – magyarázza. Hittanos volt, konfirmált, nagyobb ünnepeken templomba is eljárt, ám ez nem hozott változást az életébe. – Nyomasztott a középiskolai tanítás: a majomtól származunk, értelmetlen az életünk. Nem tudtam elfogadni, hogy egy modern majom vagyok. Zakatoltak bennem a kérdések: honnan van az élet? Van-e Isten? Ha igen, milyen? Jósnőnél, az ezotériában kerestem rájuk a válaszokat, de nem találtam. A főiskola után kicsúszott a talaj a lábam alól, odalett a biztonságérzetem, bár a saját lábamra kellett volna állnom, összedőlt a karrierképem, félévenként munkahelyet váltottam – emlékezik vissza. István huszonhét éves volt, amikor testvére és édesanyja átadta az életét Istennek. – Érezhető volt a változás, édesanyám már nem veszekedett velünk, mint előtte, megszűnt a feszültség, békés lett a ház. A testvérem elhívott egy evangelizációra, amelynek az volt a fő kérdése: benne vagy Nóé bárkájában, vagy nem? Nem voltam. Ott kaptam először igés kártyát: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” Elkezdtem templomokba járni, a Bibliát olvasni, három évvel később egy evangelizáción értettem meg, hogy a bárkába lépés Jézus Krisztuson múlik, nekem csak át kell adnom az életemet neki, és bent vagyok – eleveníti fel a múltat István.

Mégis fölolvadok

Megtérése után Zita úgy vélte, akkori kapcsolatában felemás igában van, ezért hiába táplált gyengéd érzelmeket, szakított a férfival. Istvánnal egy ifjúsági körbe kezdtek el járni. Az édesapa hangsúlyozza, bár Istentől kért társat, neki is voltak mellényúlásai. – Zita kedves, szép, elérhető volt, megragadott a megtérése, hogy képes volt a vágyait elengedni az Úr kedvéért. A házassághoz a hitünk volt a közös alap – mondja. A feleség így emlékszik vissza az akkor ifjúsági szolgálatban segítő Istvánra: – Szerettem, ahogy Istenről beszélt, ahogyan tartotta az alkalmakat. És a keze… Fontos, hogy egy férfinek szép kézfeje legyen! – jelenti ki határozottan a feleség. István gyorsan felénk is nyújtja. – Ugye milyen szép? – nevet fel Zita, majd úgy folytatja: – Bizonytalan voltam, nem tudtam, igent mondjak-e, ha megkér. Isten János evangéliumának egyik Igéjével erősített meg: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” Akkor vált egyértelművé, hogy ahogy Jézus odaadta az életét értünk, én is odaadhatom az enyémet Istvánnak, mert a házasság önfeláldozás: senki más nincs rajta kívül az életemben, jóban-rosszban együtt vagyunk. Ez a bizonyosság azóta is elkísér – hangsúlyozza.

Zita óvónői diplomát szerzett, ma főállású anya. István közgazdász, magánvállalkozó, presbiter. Mindketten a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai, a Gárdonyi Református Egyházközség tagjai.

gödör_házaspár_fotó_todoroff_lázár_2

Fotó: Todoroff Lázár

Apró lábak dübögése

Közben nyílik az ajtó, megjön a nyolcéves Tekla az iskolából: táska, cipő le. Az édesapja puszit kér tőle. Tekla elmegy a kétéves testvére miatt használt gyerekvédőrácsig, nem mászik át rajta, inkább megáll, széttárja a karját, jelezve, hogy vegye fel. István odalép és felemelve megöleli, végül ő adja az első cuppanóst. A legidősebb gyermek, Gréta is lejön, ő náthás, ezért otthon maradt, a gyógyulását filmnézéssel serkenti.

Illés is betoppan, tőle megtudjuk, hogy jól fogadta a szeptemberi tanévkezdést, ám arra a kérdésre, hogy „Szeretnek-e a Gödör gyerekek iskolába járni?”, kórusban énekelik, hogy nem. Az intézményi tanulmányokat az otthon maradásra váltanák fel. – Apával dolgoznék – ötletel Illés, aki amúgy is besegít a vállalkozás apró-cseprő teendőibe. – Ifjúsági regényeket olvasnék – gondolkodik el Gréta. Tekla elemi iskolásként óvónői vagy lovas pályát lát maga előtt, szerinte az unokatestvére taníthatná meg a szakmát. Gréta gyermekpszichológus szeretne lenni. – Mélyen átérzem a testvéreim problémáit, szoktunk beszélgetni róluk, ami olykor segít rajtuk, máskor nem – magyarázza a tizenhárom éves.

A házaspárnak hat gyermeke van, sorban: Gréta, Kende, Illés, Tekla, Noel, Letti. – Felszabadító érzés a hétköznapokban megélni, hogy Isten teremtett bennünket, ő formálja a gyermekeinket, mindegyik más-más személyiség, és nem a majomtól származunk – szögezi le mosolyogva az édesapa, majd ismét felidézzük a múltat.

A gondok mit használnak?

Gödörék fél év jegyesség után házasodtak össze, életükbe hamar megérkeztek a megpróbáltatások. – Kullancs által okozott betegségben, Lyme-kórban szenvedek, kivizsgálás miatt feküdtem kórházban, amikor elveszítettük az első meg nem született gyermekünket. Zita a mellettem lévő kórházban feküdt spontán vetéléssel – eleveníti fel a férj. A felesége így emlékezik vissza: – Nagyon vágytam arra a babára. Kis pötyinek hívtuk, mivel pici volt az ultrahangképen. István azzal vigasztalt, hogy lesz még Pötyi kettő, Pötyi három meg Pötyi négy is, Isten fog nekünk adni. Elhittem.

A házaspár költözésük előtt a pasaréti református ifjúsági élet szervezésében segédkezett. – Sokan fogyasztószemlélettel járnak templomba, de mi adni is szeretnénk, ezt az első perctől éreztettük a gárdonyi közösséggel, a vezetőkkel, szinte minden programba bekapcsolódtunk – fogalmaz István, aki Gárdonyban ifjúsági és férfikör indításában gondolkozott. Zita titkon inkább közös szolgálati lehetőségben reménykedett. – Amikor kisebbek voltak a gyermekeink, otthon vigyáztam rájuk. Miközben István alkalmat tartott, imádkoztam, hogy ez ne így történjen ezután – emlékezik vissza. Ekkoriban indult a gyülekezet házasköre, amelynek vezetésével a párt bízták meg, sőt a Bibliai Házassággondozó Szolgálatba is meghívást kaptak.

Az édesapa kedvenc helyén ülünk, István a panorámaablakkal szemben, mi körülötte. Szereti nézni a kertet, miközben zajlik az élet a gyerekek között. – Hatgyermekes apaként mégis a feleségem a legfontosabb személy a családomban. Tudatosan szánunk időt az együttlétre, hogy a házasságunk is épüljön, ne csak a gyermekeinket szolgáljuk ki, különben felőrlődnénk – vélekedik a férj. Az édesanya ennek megvalósításához két bevált gyakorlatot oszt meg. – A gyermekeket minél előbb önállóságra nevelni, a másik a segítségkérés barátoktól, nagyszülőktől, bébiszittertől. Nehezen tesszük, azonban szükségünk van rá, hogy kikapcsolódjunk, akár csak valami hobbival foglalkozzunk. Nem mindig oldható meg, de a miénknél nagyobb családok házaspárjai is tudnak egymásra időt szánni – magyarázza Zita. A pár úgy véli, a házasságokban sokszor a közös krisztusi alap hiánya okozza a bajt, továbbá az, hogy a szülők mellőzik a szeretetbe csomagolt fegyelmezést. Hangsúlyozzák, hogy a párok sokszor csak a hétköznapi teendőkről, eseményekről váltanak szót, szándékosan kerülik a problémák felszínre hozását.

Gödörék nem szokták szőnyeg alá seperni a sérelmeiket, egyrészt mivel nem tartanak szőnyeget a házban, másrészt mert egymás arcjátékából, gesztusaiból és hallgatásaiból is érezhető, hogy megbántották egymást. A békülést általában a feleség kezdeményezi. – Ebben Zita a nagymester, én pedig ügyesen fogadom a közeledését – neveti el magát a férj. A feleség ezzel magyarázza: – Annyira rossz az az állapot, hogy nem is érdekel, jogos-e a sértődöttségem. Odamegyek hozzá, bocsánatot kérek, csak hogy ne legyen feszültség a levegőben, ne távolodjunk el egymástól – vallja be az édesanya. – Házasságkötésünket nem az érzelmi, inkább az értelmi többlet jellemezte. Szerettük egymást, tetszettünk egymásnak, de nem volt lángoló szerelem. Fiatalon úgy véltem, a házassághoz szenvedély kell, később azonban megértettem, hogy az önmagában nem lehet az alapja. Talán most vagyunk ott érzelmileg, ahol más házasságok indulnak – jegyzi meg a férj. – Egyre többször éljük meg a szerelem érzését. Házasságunk eddigi legjobb időszakát éljük – erősíti meg Zita az elhangzottakat.

gödör_házaspár_fotó_todoroff_lázár_3

Fotó: Todoroff Lázár

Jó kézben lenni

Megkérdezem, mit tanultak a gyermeknevelésről Istentől. – Nem a saját tulajdonaink, hanem az Úréi. Sáfárkodásra kaptuk, és nem tudjuk őket megvédeni… – válaszolja Zita. Az édesapa egy korábbi történettel bontja ki a gondolatot: – A kaput bezártuk, a kulcsot felakasztottuk magasra, ahol a kicsik nem érik el. A gyerekek a kertben és a házban játszottak, úgy véltük, biztonságos környezetben vannak, amíg Zitával az emeleten a válófélben lévő barátunkat próbáltuk telefonon lelkigondozni. Ekkor jött Kende fiunk, hogy eltűnt Illés és Tekla, a két óvodás. Nem hittük el, „biztosan elbújtak” – mondtuk, kérve, hogy keressék meg őket, és beszélgettünk tovább. De nem sikerült megtalálniuk a kistestvéreket. Gondoltuk, ha mi keressük, meglesznek: körbenéztünk, de nem voltak sehol. A kicsik korábban az utcára se nagyon mentek ki, a szomszéd házig alig mertek egyedül elmenni, valahogyan mégis nyitva volt a kapu. Megkérdeztük a szomszédokat, senki sem látta őket, elkezdtük járni a környező utcákat. Eltelt fél óra, egy óra, jöttek a rossz gondolatok: elrabolták őket – meséli István. Az édesanya hozzáteszi: – Köröztem az autóval, és ordítottam a volán mögött: „Uram, ugye nem igaz, hogy eltűntek, nem igaz, hogy elrabolták őket?! Mi lett velük? Kérlek, add, hogy ne következzen be, ne történjen meg!” – érzékenyül el. A férj folytatja: – Bejelentettük a rendőrségen az eltűnésüket. A szomszédasszonyunk is velünk volt az utcán, az egész család összeborult és hangosan imádkozott. Majd megszólalt a telefon, az óvónő azt kérdezte: „Nem hiányoznak a gyerekek?” – eleveníti fel az édesapa. A két óvodást egy fesztiválon, a családi háztól félórányi sétatávolságra egy hölgy ragadta kézen és kísérte a biztonsági autóhoz. A kicsik a tóra akartak lemenni békát fogni. – Ha az a hölgy nem állítja meg, nem látjuk többet őket. Amikor odaértünk, mosolyogva majszolták a kapott vattacukrot, nagy vagányan mondták: „Szia, apa! Mi újság?” A testvéreik meg elálmélkodtak, zsörtölődtek: „Elszöknek, és még vattacukrot is kapnak!” Emberileg mindent megtettünk, nem voltunk hanyagok, Isten mintha meg akarta volna mutatni: a gyermekeinknek nem mi teremtjük meg a biztonságot, hanem ő – foglalja össze tapasztalatát Gödör István.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!