Festett és remélt – Görgényi István titokzatos ’56-os képei

A talentumok használatát, és a reménytelenségben is a szakralitáshoz vezető utat tanulhatjuk meg Görgényi képeiből, véli Szücs Attila a Magyar Református Jövőért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az Alapítvány 1956-ra emlékezve szervez kiállítást a Pesti Vígadóban Görgényi István tatabányai festőművész a kétezres évek elejéig ismeretlen, regényes történetű képeiből.

Fúrnak-faragnak a Pesti Vigadó kiállítótermében. A kivilágított csarnokban kisplasztikák sorakoznak, borongós képek kerülnek egymás után a falakra. Ottjártunkkor még az installálás zajlott, a Hazádnak rendületlenül elnevezésű kiállítás október 24-től várja a látogatókat.

Görgényi István 1956

Ötvenhat műalkotás kerül épp helyére a Vígadó kiállítótermében. A Hazádnak rendületlenül nevű tárlat november végéig látható.

Fotó: Bazánth Ivola

Nyomorból magasba, aztán feledésbe

A Hazádnak rendületlenül elnevezésű kiállítást kísérő kiadványokból kiderül, Görgényi István nyomorgó bányászcsaládban nőtt fel Bánhidán. Négy elemivel, a helyi közösség támogatásával került be a Képzőművészeti Főiskolára. Támogatta a bánhidai plébános, a Bánhidai Legényegylet, az Iparoskör és a tatabányai prelátus is. A főiskolát a háború évei alatt végezte el, tanította Aba Novák Vilmos és Bottka Miklós is, de Rudnay Gyula volt közvetlen mestere.

Bánhidán születtem, egyszerű bányászszülőktől származom. Heten voltunk testvérek. Szák-Szend községben pásztorkodtam, a Győr megyei Kispécen cselédeskedtem, a kisgyóni bányában csapatcsillés voltam. [...] Mesterem Rudnay Gyula volt. 1942-ben fejeztem be tanulmányaimat. Visszatértem Tatabányára

– tömör megfogalmazásban így írt magáról a hatvanas évek elején a festő.

A főiskola után Tatabányára kerülő művész ugyan folyamatosan festett, grafikákat, kisplasztikákat készített, mégis hamar ismét a bányában találta magát. Később munkatársai segítségével elkerült a csille mellől: a nyugdíjba vonuló bányászok portréit festette, a bányáról készített képeket, kis ideig a Bányász Képzőművészeti Kör vezetője volt. Később rajztanárként dolgozott. 1973-ban, ötvenhat évesen rákban hunyt el.

gorgenyi. önarckép

Görgényi István önarcképe

Fotó: cseppek.hu

A „Kis Rudnay” nem volt népszerű a szocializmusban

Görgényit „Kis Rudnay”-nak nevezték. Mestere, Rudnay Gyula festészetében a Munkácsy népi realista világát átörökítő alföldi iskola művészete játszott fontos szerepet. Ez a képi világ volt Görgényi kiindulópontja is, de Francisco Goya spanyol festő szintén hatással lehetett rá. A korszak fősodorja nemtetszéssel fogadta Görgényi alkotásait, mert az épülő szocializmusban túl pesszimistára sikeredtek képei.

A szocialista realizmus legkeményebb időszakában az ő sötétre hangolt festészete a hivatalos körök részéről ellenérzést váltott ki. »Sötét tónusú olajképeit számtalanszor érte a pesszimizmus vádja« – ez a gyakorta fölbukkanó koholt vád a Rákosi-korszakban fölért egy följelentéssel. [...] Az így megbélyegzett alkotó kiállításokra ezután már nem mert képeket küldeni, semmiféle állami, közületi megbízást nem kaphatott

– fogalmaz Sümegi György tanulmányában.

Görgényi azonban konok maradt: azt festette egész életében, amit érvényesnek tartott. Helyi szinten ismerték ugyan, de képeiből nem tudott volna megélni. Ha pedig valaki rájön, mi rejtőzik néhány vázlatos alkotása mögött, biztosan börtönbe kerül.

Görgényi 1956

Görgényi István: Lovas két zászlóval

Fotó: Bazánth Ivola

Földfesték mögött forradalom

A Görgényi-hagyaték sokáig az örökösöknél maradt: pincében porosodott, vizesedett. 2005-ban azonban jelentkezett Rigó Erik gyűjtő, aki emlékezett még a tatabányai festő nevére – szeretett volna néhány képet vásárolni, ám a hagyatékot birtokló unokák egyben adták el neki a gyűjteményt. A képekre jelentős korom és por rakódott, a megtisztításukra felkért Kerti Károly György restaurátor Tóth Enikő művészettörténész kérésére jobban megvizsgálta az egyik képet: a fákat ábrázoló festmény mögött mintha emberalakok tűntek volna fel, a képet valószínűleg átfestették. A kevés kötőanyagú földfestéket lebontva a restaurátort sokkhatásként érte az ötvenhatos tárgyalást bemutató, olajfestékkel készített alkotás.

Görgényi

Görgényi István: Tárgyalás

Fotó: Bazánth Ivola

Ezután még ötvenkilenc forradalmi témájú Görgényi-művet találtak az évek során. A komor alkotások a lázadás kitörésétől a megtorlás és a menekülés időszakáig mutatják be az eseményeket. A Vigadó november 29-ig megtekinthető kiállításán jelképesen összesen ötvenhat képet és kisplasztikát helyeztek ki. A tárlaton Wehner Tibor kurátorral sétáltunk végig.

Stációk

– Az ötvenhat mű tudatos választás. Úgy válogattunk, hogy ennek az együttesnek minden témagócpontja és ábrázolási centruma valamiképpen megjelenjen – mondja a kurátor néhány, vonuló tömeget ábrázoló kép mellett megállva. – A kiállított festményeket nézve az események sorrendjét tudjuk követni. Itt, a főfalon olyan alkotásokat látunk, amelyek az első, főként budapesti felvonulásokat jelenítik meg, az egyetemisták menete a Műegyetemtől indult, azután egyre nagyobb lett a tömeg, először a Bem szoborhoz, majd a Kossuth Lajos térre mentek. Természetesen a környezeti elemek nem azonosíthatók teljesen a képeken. Máig nem tudtuk kideríteni, hogy Görgényi személyes élményekből dolgozott-e, vagy híradások, riportok, filmfelvételek alapján tájékozódott. Én arra gyanakszom, itt lehetett Budapesten, mert személyes élményt közvetítő ábrázolások ezek – mondja a kurátor. A sötét képeken kilőtt tankokat, holttestekkel, sebesültekkel teli pesti utcákat, harcjeleneteket látunk.

Görgényi István 56

A Hazádnak rendületlenül című kiállítás

Fotó: Bazánth Ivola

A következő falon már a forradalom leverésének időszakát ábrázoló festményeket találjuk. – Azt az időszakot látjuk itt, amikor megkezdődött az érintettek felelősségre vonása, a rögtönítélő bíróságok ítélethozatalai. A nemzetőrök elítélését ábrázoló kompozíciók között ott van az a darab is, amelyet először hozott felszínre a meglepett Kerti Károly György. Ezeken a vásznakon, farostlemezeken az elbukott forradalom tragikumát látjuk – mondja Wehner Tibor, aki szerint a képek stílusukban hasonlóak az első blokkban szereplőkhöz: ködös, borús ábrázolás látható mindegyiken.

Görgényi Keresztvivő

Görgényi István: Keresztvivő

Fotó: Bazánth Ivola

A harmadik témacsoportban a meghurcoltatás, a gyász uralkodik. A kereszt és keresztvivő szimbolikája, gazdátlan ló, kiszáradt fa jelenik meg. A menekülők hosszú sorát, bujdosását bemutató alkotásokkal ér véget a tárlat. –Több képen visszatér, hogy a forradalom bukásakor emberek ezrei indultak el a határok felé. A megtorlás elől mentek Nyugatra, vagy mert teljesen reménytelennek látták az ország jövőjét, a maguk megélhetését.

Számos képen térnek vissza a szimbolikus ábrázolások: feltűnik a halál alakja, amely mindent elpusztít és mindennek véget vet, a teljes reménytelenséget árasztja. Valóban ennek a tudatában telhettek az '56 utáni évtizedek minden jóakaratú ember életében és így lehetett ezzel Görgényi István is – véli a kurátor. – Esélytelennek láthatta, hogy visszajöjjön a forradalmi hevület és valamifajta változás következzen be. Művészetének tragikuma, hogy nem élhette meg a rendszerváltást és soha nem élvezhette festői bátorságának gyümölcsét – mondja Wehner Tibor.

Görgényi

Wehner Tibor, a kiállítás kurátora

Fotó: Bazánth Ivola

Remény a reménytelenségben

De valóban teljesen reménytelen volt Görgényi? – gondolkodunk el visszanézve a képekre. Hiszen, aki már egyáltalán nem reménykedik, az nem is beszél. Görgényi István pedig hatvan alkotáson keresztül mondta el talán magának, talán Istennek, talán az örökkévalóságnak, hogy mi történt Magyarországon 1956-ban. Még ha képeit élve eltemette is, mégis megfestette azokat – bizonygatjuk, miközben visszasétálunk az első képhez, amelynél éppen a szervező, Szücs Attila áll. A Magyar Református Jövőért Alapítvány kuratóriumának elnöke ugyanis épp benézett a megnyitó előtti napon, rendben zajlik-e az installálás. Kedvenc képére mutat: a Céllövészet című alkotáson puskákkal vadásznak a piros-fehér-zöld színű madarakra.

Szücs Attila

Szücs Attila, a Magyar Református Jövőért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Fotó: Bazánth Ivola

Talentumok és szakralitás

– Görgényi képeiből árad a szakralitás. Ugyan nagyon komor alkotások, mégis van bennük hit, azt gondolom, mélyen hívő ember lehetett az alkotó – véli Szücs Attila, aki szerint nem csupán a művek, az életpálya is tanulságos lehet bárki számára: a festő talentumait nem elherdálta, hanem a nyomorból felküzdötte magát a főiskoláig. Amikor arról kérdezzük, miért tartották fontosnak a kiállítás megszervezését, úgy fogalmaz: – A hitünk megélése és felmutatása mellett az ötszáz éves magyar református tradíció fontos üzenete a nemzetben való gondolkodás, a történelmi örökség vállalása, minden korban újrafogalmazása. Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket a társadalom széles nyilvánossága elé tárjuk, újból és újból beszéljünk róluk. Erre alkalmas Görgényi művészete is. Azért állt alapítványunk a kiállítás mögé, mert úgy látjuk, a ma emberét az érzelmek és a kultúra nyelvén is meg lehet szólítani és a szakrális felé lehet vezetni.

A Görgényi István 1956-os eseményeket megjelenítő műveiből álló, Hazádnak rendületlenül elnevezésű kiállítás november 29-ig látható a Pesti Vígadóban.