Hegedűs Loránt püspökre és a Károli-egyetem alapítására emlékeztek vasárnap

Éltető eszme címmel emlékeztek Hegedűs Loránt református püspökre és a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) alapítására a budapesti Hazatérés temploma altemplomi rendezvénytermében vasárnap.

gulyás_gergely_hegedűs_loránt_emlélezés_sebi_laci

Gulyás Gergely

Fotó: Sebestyén László

Az eseményt Balla Péter, a KRE rektorhelyettese imádsággal és igeolvasással nyitotta meg. Az egyetemi tanár a Biblia első három igeversét olvasta fel (1Móz 1,1–3), amely a KRE címerén is látható, illetve a 2Kor 4,6-ot.

Ezt követően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében személyes emlékeit felidézve elmondta, hogy Hegedűs Loránt egyházi szolgálata nem szűnt meg azt követően sem, hogy a püspöki szolgálatát befejezte. A miniszter emlékeztetett rá, hogy Hegedűs Loránt élete minden nehézsége és hosszú betegsége ellenére is mélyen hívő és a hitben kiegyensúlyozott ember volt élete utolsó napjaiban is.

Berta Tibor római katolikus tábori püspök hangsúlyozta, Hegedűs Loránt korszakos embere volt a magyar reformátusságnak, aki egyedülálló tudással és műveltséggel rendelkezett. Továbbá kifejtette, hogy küldetéses ember volt, aki sok szempontból hasonlított Ravasz Lászlóra. Ezenfelül kiemelte Hegedűs Loránt ökumené iránti elkötelezettségét. – Erős meggyőződéssel vallotta a keresztény egyházak egymás iránti szolidaritásának szükségességét – mondta.

Kondor Péter evangélikus püspök elmondta, hogy a generációjukból sokan mentek lelkésznek egészen fiatalon, és amellett, hogy a kommunista rendszer ellen lázadtak, a tekintélyt sem feltétlenül tisztelték. – Hegedűs Loránt azonban hallatlan bölcs derűvel kezelte a pimasz és éretlen megszólalásaikat – idézte fel.

somogyi_péter_hegedűs_loránt_emlékezés_sebi_laci

Somogyi Péter református püspökhelyettes

Fotó: Sebestyén László

Somogyi Péter református püspökhelyettes A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7–8. versét olvasta fel a megemlékezés fontosságáról.

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket! 1Kor 11,1 8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” (Zsid 13,7–8)

– Csodálatos üzenet ez, amely arra indít bennünket, hogy ne feledjük el azokat, akik előttünk jártak, akik vezetőink voltak és hirdették nekünk Isten Igéjét. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy figyeljünk rájuk, figyeljük életük végét, és kövessük hitüket – magyarázta. Hangsúlyozta, akik hisznek, hazatérnek, ahogyan Hegedűs Lóránt püspök is tíz évvel ezelőtt. – Ő már ott van, ahol az Isten már elkészített az övéi számára mindent, amire szükségünk lehet örökre szólóan – fejtette ki. Ezt követően a bibliaolvasás és az imádság fontosságával kapcsolatban idézte a néhai püspököt, aki mindezt a misszió alapjának tekintette. Végül Hegedűs Loránt intellektusáról, illetve rendkívüli memóriájáról emlékezett meg.

Az esemény végén Kis Boáz református lelkész beszédében felidézte, hogy legátusként is látta Hegedűs Lorántot, ahogy gyalog, az esernyőjét pörgetve, fütyörészve megérkezett Vértesacsára a közeli Verebről. Kis Boáz ekkor még gyermek volt, édesapja pedig a Fejér megyei település lelkészeként szolgált.

Hegedűs Loránt református lelkész, teológus 1930-ban Hajdúnánáson született, 2013-ban hunyt el Budapesten. A Budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait, majd 1954-től Bicskén, 1956 és 1958 között a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész. Az 1956-os forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón és Alsónémediben volt segédlelkész. 1963 és 1983 között a baranyai Hidas bukovinai székely telepes gyülekezetének, 1996-ig pedig a budapesti Szabadság téri gyülekezetnek volt a lelkipásztora.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöki tisztét 1991 és 1997 között töltötte be, 1991 és 2002 között a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt.

Lelkésze volt továbbá a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközségnek, ügyvezető elnöke a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának, és a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé is megválasztották. Társelnöke volt a Keresztény–Zsidó Társaságnak, és a Magyar Út Körök tiszteletbeli elnöke címet is birtokolta.

Tanított a Veszprémi Egyetemen és a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen, az utóbbinak később tiszteletbeli professzora is lett. Kolozsváron díszdoktorrá avatták.

Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében, többek között Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben és Kolozsváron.

(MTI)