Hinni taníts, Uram!

A gyermek a Biblia tanítását, Isten teremtő, megváltó munkáját, kegyelmét és szeretetét ismerheti meg a hittanórán. 2022 a hittanoktatás éve lesz az egyházban – derült ki a Zsinati Tanács decemberi ülésén. Közvetett cél az is, hogy az egyházi iskolák értékként szerepeljenek a közbeszédben. Az év mottóját Bruckner László, a Református Oktatási Szolgálat újonnan kinevezett főigazgatója a Reformátusok Lapjában értelmezi.

Gyors intézményszám-növekedés jellemezte az óvodákat az elmúlt években. Az óvodai hittanoktatás milyen próbatételekkel néz szembe?
2021-ben 101 óvodánk volt, az idén még 17 új intézménnyel bővülünk. Eddig sok esetben „táblacserés”, önkormányzatoktól átvett óvodák kerültek a fenntartásunkba egyházias jelleg, hagyományok és tapasztalatok nélkül. Az óvodai hitéleti tevékenységeket jellemzően az ott dolgozó óvodapedagógusok tudják ellátni, közülük sokan elkötelezettek, de nincs hittanoktatói végzettségük. A tervek szerint kiemelt hitoktatói-szakmai támogatást nyújtunk az új alapítású óvodák részére. Az első két évben mentori támogatás és kísérés is lesz, emellett egy 30+30 órás teológiai-valláspedagógiai-hittanoktatási módszertan kidolgozását és beindítását tervezi a Református Pedagógiai Intézet óvodapedagógusok részére.

Bruckner László

Bruckner László, a Református Oktatási Szolgálat újonnan kinevezett főigazgatója

Fotó: Hirling Bálint

Új vezető az Oktatási Szolgálat élén

Bruckner László 2022 januárjától a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója. Gyógypedagógusként, vezetőként két évtizedig dolgozott szakképző iskolában, emellett a tantervfejlesztés és foglalkoztatás területén működött szakértőként. 2011-től az államigazgatásban szakképzési és felnőttképzési területeken látott el főosztályvezetői, főigazgatói feladatokat, 2018-tól a vállalati duális képzés kormányzati fejlesztési feladatait vezette. Nős, négy gyermek édesapja; a Budapest-Fasori Református Egyházközség presbitere és intézményügyi gondnoka.

Nemrégiben beszélgettem hittanoktatókkal és iskolalelkésszel is. Ők a digitális tanrend kapcsán azt emelték ki, hogy soha ennyire nem volt fontos a lelkiség. Hogyan tud a mentálhigiéné megjelenni a hittanoktatásban?
Elsődleges feladatunk, hogy az iskolai hittanoktatás még személyre szabottabb legyen. A hittanoktatásnak nemcsak a bibliaismeret átadása a célja, hanem az Istennel való kapcsolat kialakítása, erősítése is. Isten az, aki a hitet és annak növekedését adja, mert Isten Igéje az embert a maga valóságában szólítja meg. Ennek a valóságnak, az egyéni élethelyzeteknek a felismerését és a hit, a hívő ember szemszögéből való átgondolását segítheti a mentálhigiénés látásmód.

Jelenleg körülbelül 1600 hitoktató végzi a hitéleti nevelést országszerte, ezeknek körülbelül a fele lelkipásztor, nagyrészt gyülekezeti lelkész.
A lelkipásztorok egy része jelentős óraszámban vállal hittanoktatást, részben egzisztenciális okokból, így azonban a gyülekezeti missziót nem képesek megfelelő módon ellátni. Az új lelkészi fizetéskiegészítések lehetővé teszik, hogy ezt a munkát részben átadják a gyülekezeti hittanoktatóknak.

Ha a lelkészek óraszáma csökken, lesz-e elegendő hitoktató? Milyen új, lehetséges toborzási és képzési stratégiák várhatók?
A hitoktatói bérek egy része már emelkedett tavaly szeptemberben, januártól pedig ez kiterjed nemcsak az egyházi, de az állami iskolákra is. Fontos, hogy ne legyen egzisztenciális kérdés ez a hivatás. A szakirányú végzettséggel nem rendelkező református pedagógusok nagyobb arányú bevonását a már bevált 60 órás akkreditált képzések kiterjesztésével szeretnénk ösztönözni. Cél az is, hogy az egyházkerületeknél, egyházmegyéknél legyenek hittanoktatói munkaközösségek. Az elmúlt évekre az összes évfolyamra, korosztályra komplett tananyagcsomag készült el, amely hozzáférhető a Református Pedagógiai Intézet honlapján is (refpedi.hu). A speciális igényű gyermekek katechézisének anyaga azonban még csak részben készült el.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!