Hiszem, hogy Jézus a Krisztus

„…mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izráel fiai előtt” – ez mintegy isteni leírása Pál apostol életpályájának, akit Váncsa Gábor színész a Pál apostol védőbeszéde című, kizárólag bibliai igékből szerkesztett darabjában ítéletre váró fogolyként jelenít meg. Megtérésének, missziói útjának története által hirdeti az evangéliumot Agrippa király előtt. A kaposvári Csiky Gergely Színház egykori színésze nem önmagát akarja megmutatni egyfelvonásos monodrámájában.

Váncsa_Gábor.jpg

Váncsa Gábor a Pál apostol védőbeszéde című monodrámában

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Különleges gondolat kizárólag bibliai Igékből előadást szerkeszteni. Hogyan született meg a mű?

2020-ban, a koronavírus-járvány idején bezártak a színházak, nem voltak előadások, fellépések, sok színész hónapokig munka nélkül maradt. A veszélyhelyzet miatt anyagi gondokkal küzdő színészek támogatására indult a „Köszönjük, Magyarország!” program, amelyre beadtam a pályázatomat, a Biblia alapján készített monodrámámat.

A darab megalkotásának története 2018-ra nyúlik vissza. Abban az időben sokat beszélgettem az egyik kedves barátommal a keresztyénségről. Katolikus családból származom, távol kerültem a vallásos élettől, az igazság kérdése azonban nem hagyott nyugodni. Mi az igazság? A barátom sokat beszélt arról, hogy az igazság Jézus Krisztus, az evangélium pedig az, hogy Isten megjelent testben, és megváltott minket Ádámtól örökölt bűnös természetünkből. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és a Szentlélek belső munkája által elhittem és megismertem, hogy Jézus a Megváltóm, Messiásom, Szabadítóm, aki értem is meghalt a kereszten, ingyen kegyelemből megváltott a bűneimből – érdemeimtől, cselekedeteimtől függetlenül.

2019. március 24-én jártam először a pasaréti református gyülekezetben, az igehirdetések által hallhattam az evangéliumot. Egyértelmű volt számomra, hogy a monodrámámban a Jézus Krisztusban való hitről és a megtérésről szeretnék beszélni.

Pál 3..jpg

Váncsa Gábor: a monodrámámban a Jézus Krisztusban való hitről és a megtérésről szeretnék beszélni.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Miért esett a választása Pál apostolra?

A monodráma szerkesztését két szempont vezette. Az egyik, hogy hű akartam maradni a Bibliához, és szó szerint idézni belőle, tehát „civil” szöveg nem hangzik el az előadásban. A másik tervem az volt, hogy mind a 66 könyvből idézek, de ezt el kellett engednem. Sokat beszélgettem Horváth Gézával, a pasaréti gyülekezet lelkészével, és arra jutottunk, hogy a lényegre, vagyis az evangéliumra kell koncentrálnom.

Egy színházi előadáshoz drámára van szükség, amely leginkább Pál apostol életében érhető tetten, hiszen Saulból Pál, üldözőből üldözött, farizeusból keresztyén lett. Az Úr megvilágosította, hitre térítette, újonnan szülte. Az ő személyén keresztül valóban megszólalhatnak ószövetségi és újszövetségi Igék egyaránt. A bírósági tárgyalás leírása Az apostolok cselekedeteinek 26. fejezetében található. Hálás vagyok, hogy Pál apostol szerepén keresztül hirdethetem a Biblia és ezáltal a reformáció alapigazságait: a Jézus Krisztusban való hit által van üdvösségünk, ingyen kegyelemből. Egyedül Krisztus. Egyedül az Ige. Egyedül hit által. Egyedül kegyelemből. Egyedül Istené a dicsőség.

Pál 5..jpg

"Egyedül Krisztus. Egyedül az Ige. Egyedül hit által. Egyedül kegyelemből. Egyedül Istené a dicsőség."

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Monodrámájával színészi eszköztárát is felhasználva hirdeti az evangéliumot a közönségnek.

Nekem ez fontos, mert megegyezik a színészetről vallott nézeteimmel. A színész ne csak önmagát mutassa meg, mert ennél sokkal fontosabb, hogy közvetítő legyen. Az előadás nem a színészről, hanem a közvetített üzenetről szól, a színész által már megismert igazságról. Ezért mi mást képviselhetnék a színpadon, mint az evangélium örömüzenetét? Hiszem, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Már negyven előadáson vagyok túl, és azt tapasztalom, hogy az embereknek szükségük van Isten Igéjére még akkor is, ha ezzel nincsenek tisztában.

Pál 1..jpg

"Az embereknek szükségük van Isten Igéjére még akkor is, ha ezzel nincsenek tisztában."

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!