Hittem, azért szóltam

Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő ellen büntetőeljárást kezdeményezett Raija Toiviainen főügyész, miután lezárta a 2019-ben indított előzetes vizsgálatot. Három ügyben vádolja etnikai csoport elleni izgatással. A per idén január 24-én indult. A védelmet támogatja a nemzetközi emberi jogokra és az európai jogra szakosodott Paul Coleman, az ADF International ügyvezető igazgatója. Az ügy nagy társadalmi és médiavitát váltott ki az országban és külföldön egyaránt. A képviselőasszonnyal személyes hitéről és a keresztyénség előtt álló történelmi próbatételekről beszélgettünk.

Többször nyilatkozta, hogy a szexualitásról és házasságról vallott meggyőződése a Biblia értékrendjét követi. Mi indította arra, hogy véleményét a nyilvánosság előtt elmondja?

Hiszek Jézus Krisztusban, hiszem, hogy Jézus személyes megváltóm. Egész pályafutásom során nyíltan vállaltam ezt a hitvallást, keresztyén meggyőződésemet. Huszonhét éve vagyok parlamenti képviselő, ezalatt sok vitában vettem rész, többek között az élet méltóságáról és a házasság intézményének keresztyén megközelítéséről szóló vitasorozatban. Meggyőződésem szerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Finnországban és Nyugat-Európában hatalmas vitát kavar ez a kérdéskör. Két évvel ezelőtt mélységesen megdöbbentett, hogy egyházam, a Finn Evangélikus Egyház (ELCF) bejelentette hivatalos partnerségét a Pride 2019 rendezvénnyel. Töprengeni kezdtem, vajon most jött-e el az idő arra, hogy elhagyjam az egyházamat, ahogy már sokan a barátaim közül megtették. Imádságban megkérdeztem Istentől: mit tegyek? Megértettem, hogy nem most van a süllyedő hajóból való kimenekülés ideje. Sőt, szólnom kell, méghozzá olyan hangosan, hogy az emberek, az alvó keresztyének felébredjenek.
Ha az egyházam olyasvalami mellett teszi le a voksát, ami ellentétes a Szentírás tanításával, akkor az írott Ige iránti bizalmat ássa alá. Ez veszedelmes, mert a Bibliában az ember megváltásának üzenete olvasható, és ha az Írás nem hiteles, akkor a Jézus Krisztusról szóló igeversek igazsága is megkérdőjeleződik. Ezután készítettem egy fotót a finn Szentírásnak arról az oldaláról, amelyen a Róm 1,24–27 található, és közzétettem a Twitteren. Az egyházam vezetőit pedig megkérdeztem, hogyan lehetséges, hogy társulnak, együtt ünnepelnek olyasvalamivel, amit a Biblia bűnnek nevez. Az üzenet felkavarta az embereket, és nyomában társadalmi szintű vita alakult ki, amely az egyházamra is átterjedt. Hamarosan bűnténynek, kisebbség elleni izgatásnak minősítették a Twitter-bejegyzésemet, továbbá öt különböző panasszal éltek az írásaimmal, interjúimmal, rádiós beszélgetéseimmel kapcsolatban.
A rendőrség háromszor vallatott ki, de egy alkalommal sem találtak semmit törvényellenesnek, nem követtem el bűntényt. A legfőbb ügyész azonban mindenképpen be akart idézni, és 2021 áprilisában úgy döntött, három büntetőjogi vádpontot fogalmaz meg ellenem. Az egyiket a Twitter-üzenet kapcsán, a másikat egy kisebb írásom miatt, amelyet 2003-ban írtam Férfinak és nőnek teremtette őket címmel, a harmadikat pedig a 2019-ben adásba került Mit gondol Jézus a homoszexuálisokról? című rádiós beszélgetés apropóján. Január 24-én kezdődött el a perem.

Paivi Rasanen a Helsinki Keruleti Birosagon

Päivi Räsänen sajtótájékoztatót tart a Helsinki Kerületi Bíróságon 2022. január 24-én

Fotó: Uusi Tie, Matti Korhonen

Többször beszélt a keresztyének által gyakorolt öncenzúra veszélyéről. Mivel azt gondolják, kisebbségben vannak, félnek beszélni a meggyőződésükről. Pedig minél inkább hallgatnak, annál jobban szűkül a szólás- és vallásszabadság tere. A nemzetközi emberi jogi jogszabályok, Finnország alkotmányával egybehangzóan, határozottan védik a vallásszabadsághoz és a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot. Hogyan látja a keresztyének helyzetét Finnországban, illetve a nyugati keresztyén egyházakban?

Ellentmondásos a helyzet. Ami most történik, a keresztyének egy része számára bénító, mert attól tartanak, hamarosan ugyanabba a helyzetbe kerülhetnek, mint én. Örvendetes azonban, hogy vannak olyanok is, akik összeszedték a bátorságukat, és vállalják mélyen gyökerező belső meggyőződésüket. Tavaly nyáron például demonstrációt szerveztek a parlamentünk elé. A körülbelül ezertagú csapat a keresztyén szabadság, a Biblia igazsága mellett tett hitet, felemelt kezükben a Bibliával. A csoport velem kapcsolatban is kifejezte támogatását. Hétfőn, a tárgyalás napján megjelentek a bíróság épülete előtt, megmutatva, hogy nem fogják elhagyni a bibliai igazságokat. A keresztyének elárasztottak üzenetekkel, elmondták: az én perem által bátorságot nyertek, hogy a hitüket vállalják. Pontosan ezért imádkozom, hogy higgyenek, bízzanak a Bibliában, és Isten adjon nekünk ébredést.

Hiszem, Istennek célja van Finnországgal.

Mi volt a finn társadalom, a finn történelmi egyházak válasza? Határozottan állást foglaltak, vagy tartózkodóan fogadták a történteket?

A keresztyén mozgalmak résztvevői és a szabadkeresztyének a Szólás- és Vallásszabadságért Egyesület létrehozásáról döntöttek, tőlük nagyon sok támogatást kaptam. De Finnország legnagyobb egyháza, a Finn Evangélikus Egyház, amelyhez a lakosság 70 százaléka tartozik, nagyon megosztott, és csak maroknyi keresztyén van, aki felekezetünk alapdoktrínájában hisz. A döntő többség, a püspököket is beleértve, elég liberális teológiát vall. Nem fogadták el a Bibliával kapcsolatos nézeteimet, néhányan nyíltan szembehelyezkedtek velem, mondván, az én nézetem kegyetlen a szexuális kisebbségekkel szemben. Úgyhogy ellentmondásos helyzetben vagyok, ráadásul mostanában vet soha nem látott hullámokat a házasság kérdésével kapcsolatos vita is.
A püspökök és lelkészek egy része támogatja az azonos neműek házasságát, sőt, már a gyakorlatban is áldásukat adták ezekre a frigyekre, azonban az egyház hivatalos nézete szerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Pál apostol tanítása nemcsak a férfi és nő közötti házasság védelméről szól, hanem arról is, hogyan üdvözül az ember, hogyan lesz örök élete. Ha Isten Igéjének a bűnről szóló tanítását elvetjük, akkor a keresztyén hit magja, vagyis Jézusnak a kereszten mindenki bűnéért hozott áldozata kiüresedik.

Demonstracio Helsinkiben_foto_ADF_International

Demonstrálók a Helsinki Kerületi Bíróság épülete előtt. A demonstráció szervezője a Szólás- és Vallásszabadságért Egyesület

Fotó: ADF International

Keresztyénként korábban beleütközött-e már a szólásszabadsággal kapcsolatos akadályokba?

Voltak korlátozások, etnikai kérdésekben különösen, de ez az első eset, hogy keresztyénként kell ezt megtapasztalnom. Finnországban a bíróság először dönt arról, hogy a Biblia verseire való hivatkozás bűncselekménynek minősülhet-e, illetve kerülhetünk-e a Biblia és a vallási meggyőződésünk miatt bíróság elé. Tehát az esetem precedensértékű Finnországban és egész Európában. Ez példa nélkül való, történelmi pillanat.

Az eljárás folytatását február 14-ére halasztották. Mire számít? Hogyan tovább?

A per folytatódik, és onnantól még négy hét, amíg megszületik az ítélet, így márciusig várnom kell. Természetesen reménykedem, hogy győzünk, és ez a győzelem garantálni fogja a szólás és a vallás szabadságát a társadalmunkban. Többször elmondtam azonban, bármi legyen a bíróság döntése, nem fogok meghátrálni, nem adom fel a meggyőződésemet, ki fogok állni amellett, amit a Biblia tanít, mert vannak olyan kérdések, amelyeknek örökkévaló következménye van, amelyek túlmutatnak az élet határain. Kész vagyok megvédeni a szólás- és vallásszabadságot, amilyen mértékben ez szükséges. A keresztyének a történelem során a legkülönbözőbb helyzeteket élték át: voltak békés időszakok, majd üldöztetés. Minden alkalommal ugyanazzal a próbatétellel állunk szemben: tudunk-e bízni, Jézust megvallani? A Bibliánk is ugyanaz, Urunk sem változott. Motivációm a keresztyén értékek védelmére a Szentírásból fakad, egyben szeretnék hatást gyakorolni társadalmunkra, hiszen a keresztyén hiten alapuló meggyőződés több, mint felszínes vélemény. Az első keresztyének nem tagadták meg hitüket, amikor az oroszlánok elé vetették őket. Miért kellene megtagadnom a hitemet egy tárgyalóteremben? Európában posztkeresztyén kultúrában élünk, ezért fontos, hogy támogassuk egymást, mert egy hajóban evezünk, bárhol legyünk is.

Päivi Räsänen orvos végzettségű politikus, 1995 óta képviselő a finn parlamentben, 2004–2015 között a keresztyéndemokraták elnöke, 2011-től 2015-ig belügyminiszter. Pályafutása során eddig hét könyvet írt, néhányat közülük angol és magyar nyelvre is lefordítottak. Férje, Niilo Räsänen a teológia doktora, lelkész, öt felnőtt gyermekük van.

Paivi Raisen+Niilo_Rasanan+Paul_Coleman a targyalason _ADF_International

Päivi és Niilo Räsänen Paul Colemannal, az ADF International ügyvezetőjével beszélget a bíróságon

Fotó: ADF International

Nehéz folyamatosan össztűzben élni, dolgozni. Hogyan támogatja a családja, különösen a férje ezekben a nehéz időkben?

Nagyon boldog vagyok, hogy olyan férjem lehet, aki mellettem áll, és természetesen ott ült velem a tárgyalóteremben, ahogy az egyik fiam is. Öt felnőtt gyermekem mind lelkesen támogat. A történelem során az ébredések idején több keresztyén szervezetet alapítottak, így többek között a Finn Evangélikus Missziót, amelynek a férjemmel, Niilóval együtt tagjai vagyunk. Férjem a Finn Evangélikus Missziói Főiskola igazgatója, és tagja az egyház zsinatának is. Ő is harcol a Biblia igazságaiért és a szabadságáért minden fórumon.

A tárgyalóteremben hogyan segít az Istenbe vetett hite?

Nagyon feszült voltam a tárgyalás előtt, nem tudtam aludni éjszaka. Isten gyakran tesz bennünket gyengévé, hogy meg tudja mutatni az erejét. A békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi a szívet és a gondolatokat Krisztus Jézusban. Magam is meg voltam lepődve, mennyire mély nyugalom szállta meg a lelkemet és az értelmemet. Sőt, nagyon mély öröm is átjárt. Ugyanezt éreztem a hosszú rendőrségi vallatások alatt is: kitüntetett vagyok, hogy vallatóimmal szemben ülhetek és bizonyságot tehetek Jézusról. Úgyhogy, újra mondom, ami velem történik, kiváltság. Megtiszteltetés, hogy ebben a helyzetben lehetek, hogy harcolhatok és védelmezhetem a szólás- és vallásszabadságot, amely nemcsak a keresztyéneknek fontos, hanem mindenkinek a finn társadalomban, hiszen a demokrácia alapköve a szólásszabadság. Rendkívüli eredménynek tartom továbbá, hogy a tárgyalás napján lehetőségem volt élő adásban beszélni a Biblia alaptanításairól, Jézusról, aki megszerezte a bűnbocsánatot az ember számára, mindenki számára, a homoszexuálisok számára is. Ezt az élő adást minden egyes finn állampolgár követhette.

Paivi_Rasanen+Juhana_Pohjola_Helsinki_foto_lhpk

Päivi Räsänen és Juhana Pohjola püspök a Helsinki Kerületi Bíróságon

Fotó: lhpk.fi

Hogyan imádkozhatnak önért a magyar keresztyének?

Öröm számomra, hogy sok magyar keresztyén keresett meg, és tudom, hogy imádkoznak értem és a családomért. Nemsokára megszületik a tizedik unokám. Kérem, abban hordozzanak engem, hogy amikor a tárgyalóteremben vagyok vagy a média faggat, legyen bölcsességem. Hiszem, hogy amikor Isten imára indítja az embereket, akkor valami jót fog tenni. Imádkozzunk azért, hogy az ügyem és a körülötte levő nyilvánosság felgyújtsa a keresztyéneket, bátorítsa őket arra, hogy beszéljenek a hitükről, így sok ember jöhessen Jézushoz, a homoszexuális emberek is.

Paivi_Rasanen_sajtotajekoztato_foto-ADF_International

Päivi Räsänen sajtótájékoztatót tart a bíróságon

Fotó: ADF International

A finn tanítványok pere

Január 24-én kezdődött a Helsinki Kerületi Bíróságon Päivi Räsänen parlamenti képviselőnő és Juhana Pohjola, a Finn Evangélikus Missziós Egyházmegye püspöke büntetőperének tárgyalása. Az eset bűncselekménykénti minősítését a finn alkotmányra és a büntető törvénykönyvre alapozza a vád. Mindkettőjüket etnikai csoport elleni izgatással vádolják. Az ügyészség azt állítja, hogy a vallásszabadsághoz való jog csak bizonyos határok között létezik; a védelem szerint a nyílt párbeszéd a demokrácia kulcsa.
Maija Päivinen kerületi ügyész 2021. áprilisi keltezésű tízoldalas vádiratában pénzbírság kiszabását követeli, Päivi Räsänennel szemben 120 napi jövedelmének, Juhana Pohjola esetében pedig 60 napi jövedelmének megfelelő összegben. Az ügyész emellett legalább 10 000 eurós bírságot indítványozott a Finnországi Luther Alapítvánnyal szemben, mivel az alapítvány alapító okiratában meghatározott kuratórium tényleges döntési jogkörrel rendelkező tagja terjesztette és az interneten is elérhetővé tette Päivi Räsänen Férfinak és nőnek teremtette őket című írását. Az ügyészek követelik továbbá, hogy a kifogásolt bejegyzéseket távolítsák el az internetről, vagyis Päivi Räsänen a Finnországi Evangélikus Egyház (ELCF) vezetőinek 2019 júniusában címzett Twitter-bejegyzését a Róm 1,24–27. verseinek fotójával együtt, továbbá a képviselőnő Férfinak és nőnek teremtette őket című, közel két évtizeddel ezelőtti írásának bizonyos szövegrészeit a kiadványból. Ezenkívül Päivi Räsänen kijelentéseit a Yle Puhe rádióállomás egyik beszélgetős műsorának a Ruben Stiller által vezetett Mit gondolt Jézus a homoszexuálisokról? című 2019. decemberi számában.
A védőügyvéd, Matti Sankamo szerint a vádirat torzításokat és ténybeli tévedéseket tartalmaz. Ezenkívül az ügyész a publikációból idézett részleteket kiragadta a szövegkörnyezetből. Továbbá kiemelte: „Az ügyész állításával ellentétben a füzet nem sérti a homoszexuális emberek méltóságát, mivel arról beszél, hogy mindenkit egyenlő bánásmódban kell részesíteni, szexuális irányultságától függetlenül. Räsänen ezt megismétli a rádióműsorban is.” Az orvosnő saját felszólalásában hozzáfűzte: „Az ember Isten képmására teremtetett. Mindenki egyenlő, függetlenül a tulajdonságaitól, vagy hogy mit csinál. Ezeket a vádakat sértőnek tartom mind magammal, mind a homoszexuális embertársaimmal szemben. A keresztyénség alapvetése az, hogy az ember végtelenül értékes, de bűnös is – függetlenül a szexuális irányultságától.”
A püspököt teológiai álláspontjáról faggatták, az Ószövetség és az Újszövetség összefüggéséről, majd feltették a kérdést: Isten törvényét vagy Finnország törvényét követi-e? Räsänen védői arra kérték a bíróságot, hogy ne kényszerítse rá a saját Szentírás-értelmezését a polgárokra azáltal, hogy kriminalizálja a házasságról és a szexualitásról vallott hagyományos keresztyén nézeteket. Az elmarasztaló ítélet – magyarázta a védelem – úgy tűnne, mintha de facto kriminalizálná a parlamenti képviselő által tweetelt bibliai verseket.
A védelem az érvelését az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkével támasztotta alá: mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismereti és vallásszabadsághoz. Az eset alkalmat teremthet arra is, hogy nemcsak a keresztyénekkel, de bármilyen más csoporttal szembeforduljanak, és fokozatosan szűkítsék a gondolat-, a lelkiismereti, a vallás- és szólásszabadságot. Továbbá – érveltek – a párbeszéd kulcsfontosságú a demokráciában. A pluralista társadalom előmozdításához a politikai és társadalmi érzékenységgel kapcsolatos kérdéseket nyíltan meg kell vitatni.
A perben egyetlen tanút sem idéztek be, aki elmondta volna, hogy sérelem érte. Némelyek úgy vélik, bár az elmarasztaló ítélet nem teremt azonnali jogi precedenst Európa-szerte, mégis szigorúbb korlátok közé szorítja a szólásszabadságot. Más vélemények szerint Räsänen ügye az elmúlt 100 év legfontosabb eseménye a finn egyháztörténelemben, hiszen az ítélet nyomán a keresztyén egyházak helyzetét teljesen új szemszögből fogják megítélni. Kétségtelenül precedenssé válhat, amely számos további folyamatot indíthat majd el más európai országokban is. Az eljárás 2022. február 14-én folytatódik.