Hűséggel szolgálók elismerése: döntöttek a zsinati alapítású díjakról

A Magyarországi Református Egyház Zsinata június 11-i ülésén döntött arról, kik kapják 2020-ban a zsinati alapítású pedagógiai, szeretetszolgálati és lelkészi kitüntetéseket.

Makkai Sándor-díj

A díjat a Zsinat 1997-ben alapította a református nevelési eszmények mindennapi gyakorlatba való átültetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére. Adományozásának feltétele a több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenység magyar református közoktatási intézményben, a kiemelkedő szakmai munka, valamint a példamutató emberi és hitbeli magatartás. Évente három pedagógus kaphatja meg, akik egyike határon túl él.

Az Oktatásügyi Bizottság idén Ilyés Ilona igazgatót (Debrecen), Pintérné Lázok Orsolya tanárnőt (Nagyharsány) és Édes Enikő igazgatónőt (Alistál, Felvidék) javasolta az elismerésre. A díjakat az országos református tanévnyitó istentiszteleten, augusztus 29-én, Nyírbátorban adják át.

zsinat_2020_06_11_18.jpg

Fotó: Sebestyén László

Imre Sándor-díj

A szintén 1997-ben alapított elismerés a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért adományozható. Odaítélésének feltétele a több éves iskolavezetői vagy a református oktatásügyért más területen folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység, valamint a példamutató emberi és hitbeli magatartás. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.

Az Oktatásügyi Bizottság idén Molnár Tímeát (Kaposvár) javasolta az elismerésre. A díjat a Zsinat őszi ülésszakán adják át.

Dobos Károly lelkészi díj

A kitüntetést a lelkészi szolgálatot régóta, a kevesen is hűséggel, kis gyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó lelkipásztor kaphatja. Adományozásának feltétele, hogy a jelölt gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év legyen.

2020-ban a Dobos Károly-díjat Tóth Árpád bácsalmási lelkipásztornak adományozzák a gyülekezetét megőrző, építő tevékenysége, a szórványosodó határmenti közösségek iránti hűséges odaadása, valamint példamutató emberi és hitbeli magatartása elismeréseként. A kitüntetést a Zsinat őszi ülésszakán adják át.

zsinat_2020_06_11_15.jpg

Fotó: Sebestyén László

Kiss Ferenc-díj és Juhász Zsófia-díj

A Szeretetszolgálati Iroda idén is pályázatot írt ki a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjra. A február 28-i határidőig előbbire három, utóbbira két felterjesztés érkezett.

A Kiss Ferenc-díj annak adományozható, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul, hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

A Juhász Zsófia-díjjal azt ismerik el, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segíti rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet, és aki legalább tizenöt éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

A Zsinat ebben az esztendőben a Kiss Ferenc-díjat Dobos Pálnénak, a Juhász Zsófia-díjat pedig Mészáros Jolánnak adományozza diakóniai szolgálatuk elismeréseként. A kitüntetéseket a Zsinat őszi ülésszakán adják át.