Károli-díjat kapott Huszár Pál főgondnok

huszarpal_02.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

„Személyesen is úgy ismerem Pali bácsit, mint igazi tanácsost, istenfélő embert, aki mindenhol megtartotta hitét – és ahol csak tudta, felvállalva tovább is adta” – fogalmazott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Károli Gáspár-díj átadásán. Huszár Pált, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökét a protestáns örökség ápolásáért, tudományos munkásságáért és az ökumenikus kapcsolatok terén folytatott tevékenységéért tüntették ki.

A Károli Gáspár-díjat a reformáció ünnepére készülve idén október 29-én adták át. A korábbiaktól eltérően és tekintettel a vírushelyzetre az ünnepséget a Várpalotai Református Egyházközségben, a díjazott gyülekezeti közösségében tartották meg. „Hirdessük, hogy jó az Úr, mert megtartott bennünket és vigyázott ránk” – köszöntötte Lukátsné Orovicz Piroska várpalotai lelkipásztor az alkalom résztvevőit a 106. zsoltár első hat versének üzenetével. Mint mondta: „Református templomban nem kezdődhet alkalom anélkül, hogy az élő igére ne figyelnénk.”

huszarpal_01.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

„Azért a királynak nem kell az ő maga bölcsességére magát bízni, hanem az Istentől kérjen bölcsességet, hogy tudja népét és az országát igazgatni. A jó tanácsosok is igen használnak az országnak, kiváltképpen, ha az tanácsosok istenfélők” – idézte Károli Gáspár gönci reformátor gondolatait Soltész Miklós, majd hozzátette: „Személyesen is úgy ismerem Pali bácsit, mint igazi tanácsost, istenfélő embert, aki mindenhol megtartotta hitét – és ahol csak tudta, felvállalva tovább is adta. Ez a keresztyén ember legfontosabb küldetése.” A díjazott egyetemi tanárként, műfordítóként és publikációival is gazdagította a tudományos életet, emellett 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokaként és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökeként tevékenykedett egyházáért. „Nemcsak családja körében adta tovább hitét, hanem rábízott gyülekezetében, gyülekezeteiben, Magyarország és a teljes Kárpát-medencei közösségben” – hangsúlyozta az államtitkár.

A Károli Gáspár-díjat immár 13 éve minden évben olyan személyeknek ítélik oda, akik a hittudományok területén maradandót alkotva gazdagítottak magyar tudományos életet, a vallásos szellemi életet, valamint kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok területén.

„Megtiszteltetés számomra ez a díj, de úgy érzem, megtiszteltetés a gyülekezet és Várpalota számra is – mondott köszönetet Huszár Pál. – Hatvanhárom éve álltam meg először a várpalotai gyülekezet úrasztalánál, és az Úristen iránti végtelen hálával állok itt most is.” A dunántúli főgondnok a díjjal járó összeg egy részét gyülekezete felújítási munkálataira ajánlotta.

huszarpal_04.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

November végéig lehet egyházi programokkal pályázni

Az ünnepségen Soltész Miklós kihirdette a jövő évi egyházi közösségi programok támogatását is: a gyülekezetek 2020. november 30-ig pályázhatnak 200.000 és 500.000 forint közötti összegre. „Reméljük, jövő nyáron már olyan lesz a helyzet, hogy tudunk közösségi programokat szervezni – ezekkel is erősítve országunkat, nemzetünket” – mondta az államtitkár. A pályázati kiírást keressék a Miniszterelnökség honlapján.