Idén a balatonakarattyai református templom építését segítetjük

Október 25-i, a reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományainkkal ebben az évben a balatonakarattyai református egyházközségnek nyújthatunk segítséget, hogy templomuk felépülhessen.

Kedves Testvéreink!

A balatonakarattyai reformátusoknak már többször le kellett mondaniuk a templomépítésről, de ilyen közel még sosem voltak ahhoz, hogy felépüljön szent hajlékuk. Október 25-i perselyadományainkkal segíthetjük az építkezés befejezését. A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományával tíz magyarországi templom építését, bővítését segítették gyülekezeteink az elmúlt tíz évben, így Nagykovácsiban, Badacsonytomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lencztelepen, Sajóládon, Erdőkertesen, Esztergomban, Nyíregyháza-Örökösföldön, Kesznyétenen és tavaly Kalocsán épült templom. Ezúton is köszönjük az adományokat.

2020-ban a balatonakarattyai református egyházközségnek gyűjtünk. A templomépítés 2019 februárjában kezdődött. Március végén volt az alapkőletétel, akkor már két méter magasan álltak a falak. Mára felépültek a falak, elkészült a torony falszerkezete, a tetőszerkezet, kész a cserepezés és helyére kerültek az ablakok. Az építkezők most arra várnak, hogy folytathassák a munkálatokat. A templombelsőben nincs burkolat, nincsenek választófalak és berendezés. Az építkezés befejezéséhez a református gyülekezeteink összefogására van szükség, ezért kérjük támogatásukat.

A vírushelyzet miatt sok testvérünk nem tud elmenni a templomba, azonban szívesen adakozna. Őket arra kérjük, hogy közvetlenül a Balatonakarattyai Református Egyházközségnek is utaljanak, akinek a bankszámlaszáma közös a Balatonkenesei Református Egyházközséggel. Utalási adatok: Balatonkenesei Református Egyházközség 72900013- 10001741. Közleménybe kérjük beírni: október utolsó vasárnapi perselypénz Balatonakarattya, (vagy rövidítve: okt. ut. vas. pp. Akarattya.) Köszönjük a segítséget.

Áldáskívánással és testvéri köszöntéssel:

Dr. Huszár Pál
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Kérjük, hogy az egyházközségek az október utolsó vasárnapi perselypénzt az egyházmegyei pénztárakba juttassák el. Az egyházmegyei pénztárakat kérjük, hogy az egyházközségektől beérkezett perselyadományokat 2020. december 15-ig utalják át a Dunántúli Református Egyházkerület 11748007-20902492-00000000 számú számlájára. A közleménybe kérjük beírni: október utolsó vasárnapi perselypénz Balatonakarattya (vagy rövidítve: okt. ut. vas. pp Akarattya.). Kérjük az esperesi hivatalokat, hogy az egyházmegyei pénztárból indított utalással egyidejűleg a gyülekezetenkénti befizetések listáját küldjék el emailen a dtpuspoki@refdunantul.hu email címre.