Iránymutató hang

Szűcs Ferenc igehirdetései ma is aktuálisak, érthetők, mértékadók, hitelesek és gyógyító erejűek. A Kövekből fiak című prédikációskötet bemutatóján jártunk.

Mi sem bizonyítja jobban, mekkora szellemi és lelki örökséget hagyott ránk Szűcs Ferenc (1942–2020) református lelkipásztor, teológiai tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektora, mint az, hogy erről a szellemi örökségről nemcsak volt tanítványai, kollégái, ismerősei, szerettei tanúskodnak, és nemcsak élete során megjelent írásai, hanem halála óta megjelent kötetei is. E posztumusz művek annak köszönhetők, hogy voltak, akik felkarolták Szűcs Ferenc gazdag hagyatékának gondozását és feldolgozását. Ki kell emelnünk közülük Bán Béla bács-kiskunsági református esperest, Bereczky Ildikó nyugalmazott református lelkészt, Békési Sándor református teológust és Marjovszky Tibor nyugalmazott teológiai tanárt, akik a Szűcs család tagjaival és másokkal együtt azon dolgoztak, hogy se az írott hagyaték, se a szellemi és lelki örökség ne vesszen feledésbe.

A teljes írás a parókia.hu oldalon olvasható.