Ismét felajánljuk a perselypénzt október végén - KÖRLEVÉL A GYÜLEKEZETEKHEZ

Idén, október 31-én a Kisvárdai Református Egyházközség Tátra utcai templomának felújítására ajánljuk fel perselyadományainkat. A falak és a tetőszerkezet ugyan már készen vannak, de a munka legjava még hátravan; ehhez nagyjából 90 millió forintra van szükség.

Kedves Testvéreink!

Régi, szép hagyománya egyházunknak, hogy a reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományával egy-egy gyülekezetünket támogatjuk. Az elmúlt években több templom építését, bővítését segítettük így. Ennek köszönhetően Nagykovácsiban, Badacsonytomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lencztelepen, Sajóládon, Erdőkertesen, Esztergomban, Nyíregyháza-Örökösföldön, Kesznyétenen, Kalocsán és tavaly Balatonakarattyán épült templom. Ezúton is köszönjük az adományokat.

Idén az október 31-i perselyadományainkkal a Kisvárdai Református Egyházközség Tátra utcai templomára gyűjtünk. Az építkezés 2020 áprilisában kezdődött és az első ütemet a gyülekezet önerőből és pályázati forrásokból fedezte. A falak és a tetőszerkezet már készen vannak. A templomtérben azonban még hiányzik a kő falburkolat és a kőburkolat, festési, gépészeti, villanyszerelési munkálatok vannak hátra, a karzat még nincs kialakítva, valamint a padokat, a szószéket és az úrasztalát is el kell még készíttetni. Emellett a gyülekezet a templom környezetében szeretne parkolókat építeni és a szükséges tereprendezést is elvégezni. Mindehhez a kisvárdai reformátusoknak körülbelül 90 millió forintra van még szükségük, amit az elmúlt néhány hónapban az építőiparban tapasztalt hihetetlen drágulás okozott. A gyülekezet bízik abban, hogy az október utolsó vasárnapján összegyűjtött perselypénz adománnyal a templomépítés befejezése elindulhat.

Áldáskívánással és testvéri köszöntéssel:

Balog Zoltán
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Molnár János
főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke

Budapest, 2021. október 13.

Technikai megjegyzés az egyházközségeknek és egyházmegyéknek: Kérjük, hogy az egyházközségek az október utolsó vasárnapi perselypénzt az egyházmegyei pénztárakba juttassák el. Az egyházmegyei pénztárakat kérjük, hogy az egyházközségektől beérkezett perselyadományokat 2021. december 15-ig utalják át a Tiszántúli Református Egyházkerület OTP banknál vezetett 11738008-20011428-00000000 számlájára. A közleményben kérjük tüntessék fel: október utolsó vasárnapi perselypénz (vagy rövidítve: okt. ut. vas. pp.). Kérjük az esperesi hivatalokat, hogy az egyházmegyei pénztárból indított utalással egyidejűleg a gyülekezetenkénti befizetések listáját küldjék el emailen a tiszantul@reformatus.hu email címre.