Járulékfizetés a koronavírus idején

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának közleménye

A Zsinat Elnökségi Tanácsa köszöni mindazoknak, akik biztosították a lelkészek javadalmát a járvány sújtotta nehéz időkben.

Lelkészi Nyugdíjintézetünk valamennyi tag után teljesíti a társadalombiztosítási és minimálbér utáni nyugdíjjárulékok befizetését. Abban az esetben, ha valamely egyházközségben nem lehetséges a lelkészi javadalom megfizetése, kérjük, jelezzék az illetékes esperesnek, hogy a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló törvénye 46. §-a szerint az egyházközség haladékot kaphasson járulékainak megfizetésére.

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnökségi Tanácsa