Jó tanítvány tanfolyam

– Amikor a fogyasztói társadalomban az hajtja az embereket, hogy egyre többet, minőségibbet és nagyobbat vásároljanak, mert ezáltal érzik magukat többnek, akkor a megelégedés kultúrájának hirdetése egyenlő egy alternatív életformával – vallja Dani Eszter missziói főtanácsadó, lelkipásztor. Első alkalommal nyitotta meg gyülekezeti tagok számára a spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú lelkésztovábbképzését a Károli Gáspár Református Egyetem. A tanfolyam a Tanítványként a világban címet viseli, és egyházunk missziói szolgálata koordinálásában zajlik.

tanitvanykepzes131301.jpg

A tanfolyam és a szakirányú továbbképzés tanárai, résztvevői Tahiban

Fotó: Szabóné László Lilla

„A résztvevőket teológiailag reflektáló spiritualitás elsajátításában és gyakorlásában szeretnék segíteni.” Mit jelent ez?

A spiritualitásnak, azaz az istenkapcsolatnak az egyháztörténelemben gyakorolt különböző formáit ismerik meg a résztvevők, amelyekre református teológiánk szempontjából reflektálunk is. Így gazdagítjuk a hallgatók istenkapcsolatának megélési módját. Eddig a sivatagi atyák spiritualitásáról, Szent Benedek regulájáról és a bencés szerzetesekről tanulhattak. A későbbiekben különböző szerzetesi és egyéb spirituális hagyományokkal és ezek protestáns ágával is foglalkozni fognak. Hat emberrel indultunk, mindenkit fölvettünk, aki jelentkezett, ez jó létszám ahhoz, hogy elmélyülten dolgozhassunk a kis csoportban. Hétvégéinken az elméleti oktatás a lelkészek spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzésével halad együtt a hittudományi karon.

Hogyan lehet megtanulni jó tanítványnak lenni?

Tanítványságunk fejlődésének kulcsa a Megváltóval megélt szoros kapcsolat. Azaz Jézust egyre jobban megismerni, az ő elhívását egyre inkább megérteni, amelyben arra kér bennünket, követőit, hogy tanúi legyünk a világban. Tanfolyamunkkal ezt az elhívást akarjuk elmélyíteni.

Dani Eszter_tanuim lesztek_misszio_20200112-ivola (103) (1).jpg

Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház missziói főtanácsadója, a solymári gyülekezet lelkipásztora

Fotó: Bazánth Ivola

Milyen tematika mentén halad az oktatás?

Belekóstolnak a lelki kísérés világába, amely abban különbözik a lelkigondozástól, hogy nem a problémafeldolgozás áll a fókuszában: a lelki vezető abban kíséri a vezetettet, ahogyan Isten életének eseményein és Igéjén keresztül szól hozzá, amiképpen személyiségét formálja. Emellett bibliai és teológiai alapokat tanulnak. Ez a tantárgy a Szentírás mint Isten missziója nagy történetének ívét bontja ki. Azzal is foglalkozunk, mit jelent a tanítványságot megélni a közéletben, a munkában és a családban. Az imádságnak az egyházi hagyományban meglévő különböző formáit is bemutatjuk: a szemlélődő imát, a Bibliával imádkozást, a lectio divinát és más imamódokat. A tanfolyam része a csoportos kísérés, amely a tanultak mélyebb feldolgozását segíti. A hallgatók lelki vezetőt választanak, akivel együtt reflektálnak a tanfolyam alatt megtett egyéni spirituális útra, istenkapcsolatukra.

Dani Eszter a Magyarországi Református Egyház missziói főtanácsadója és a solymári gyülekezet lelkipásztora. Munkásságának köszönhető a magyarországi református cigánymisszió elkezdése és kibontakozása. Kilenc évig tartó kárpátaljai szolgálata az ottani lelki ébredés egyik motorja volt. 2021. március 15-én Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Felhívásukban azt írták: „Arra keressük a választ, hogy a keresztyén hit hitelesen és mélységében hogyan élhető meg a 21. század mindennapjaiban úgy, hogy alternatív életformánkkal Istenre mutató jellé váljunk környezetünkben.” A protestáns élet valóban alternatív életformát jelent?

Egyértelműen. A Szentírás Krisztust követő életre hív, amelyben más normák érvényesülnek, mint a minket körülvevő kultúrában. Ez a kettő sok esetben ütközik. Amikor például a fogyasztói társadalomban az hajtja az embereket, hogy egyre többet, minőségibbet és nagyobbat vásároljanak, mert ezáltal érzik magukat értékesebbnek, akkor a megelégedés kultúrájának hirdetése – hogy elégedjünk meg a kevéssel vagy azzal, amink van, mert az értékünket nem a fogyasztásunk határozza meg, hanem Jézus Krisztus – egyenlő egy alternatív életformával. Hogyha az Úr követésében él a gyülekezet, tud nemet mondani azokra a hajtóerőkre, amelyek a mai kultúrát és a mai embert mozgatják.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!