Kárpát-medencei protestáns teológushallgatók találkozója Budapesten

Kárpát-medencei protestáns teológustalálkozót tartottak március 24–26. között Budapesten, a nemrégiben átadott Ráday Házban. A Kövessetek engem! című eseményre határon innenről és túlról is érkeztek teológusok.

A többnapos rendezvényen előadásokat hallgathattak meg, közösségi programokat kereshettek fel a teológusok. „Ez az esemény nemcsak a jelen nagy lehetősége, hanem a jövőre való készülés is, hiszen jó és fontos azokat megismerni, akikkel együtt fogunk szolgálni hazánkon kívül és belül” – fogalmazták meg a találkozó lényegét a szervezők.

Pénteken, a közös napkezdő áhítat után Somogyi Péter főjegyző köszöntötte az összegyűlteket. Beszédében, kapcsolódva a hét témájához, az elhívásban való megmaradás fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét. A program a felújított Ráday Ház bemuatásával folytatódott. A résztvevők felfedezhették a Bibliamúzeum izgalmas interaktív kiállítását, majd a Ráday Könyvtárban megtekinthették az egyház és a Ráday-gyűjtemény történelmi relikviáit.

Teológus találkozó

A teológusok megnézhették a Ráday utcai kollégium leégését és újjáépítését bemutató kisfilmet

Fotó: Molnár Zoltán

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke felhívta a teológusok figyelmét arra, hogy Isten Igéjének közös ismerete az, amely igazi alapot ad minden szolgáló embernek.

Balog Zoltán

Balog Zoltán egy, minden teológust összekötő dologról beszélt: Isten Igéjéről

Fotó: Molnár Zoltán

A Zsinat határozata alapján 2023 a lelkipásztori hivatás éve. Idén különösen nagy hangsúlyt kap a Magyarországi Református Egyházban a lelkipásztori szolgálat és a lelkészképzés. A találkozó résztvevői egy kérdőívet tölthettek ki, melyben jelezhették meglátásaikat a teológiai képzéssel kapcsolatban. Gér András zsinati tanácsos beszámolt a kérdőívek részeredményeiről, illetve ismertette az egyház oktatásra vonatkozó jövőbeli elképzeléseit.

Teológus találkozó

A teológusok kérdéseket is feltehettek a jövőbeli tervek kapcsán

Fotó: Molnár Zoltán

Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese is szolgált a teológusközösség előtt, áhítatában elhívástörténetével bátorította a fiatalságot. – A közös lelki és testi táplálék, az élmények, a beszélgetések valódi feltöltődést jelentettek így, szemeszter közepén – fogalmazott a teológustalálkozó egyik résztvevője.

Az eseményt záró közös úrvacsorás istentisztelet után az immár hagyományos elnöki megbeszélés következett, ahol az egyetemek hallgatói önkormányzatának vezetői ültek össze. A Kárpát-medencei protestáns teológushallgatók következő találkozóját egy év múlva Debrecenben rendezik meg.

Friderikusz Márton, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának seniora így összegezte a hétvégét: – A találkozó lelki elmélyülés volt, ahol az elhívásunkban való megerősödés volt a középpontban. Minden előadás, lelki alkalom azt segítette, hogy újra megértsük Isten akaratát az életünkben, és hogy rájöjjünk arra, hogy a szolgálatunk alatt minden körülmények között erőt meríthetünk Isten igéjéből és számíthatunk a szolgatársainkra. Emellett jó volt abban megerősödni, hogy minden kihívás között Krisztus kegyelme tart meg bennünket, és Isten gondviselése titkon munkálva oda rendeli mellénk azokat az embereket, akik lelki támaszt adhatnak nekünk!