Kevesen is hűséggel

Már lehet jelölni lelkipásztorokat a Dobos Károly-díjra. A felterjesztéseket 2024. március 8-ig várja a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata. Az elismerést az alapító szándéka szerint elsősorban olyan lelkipásztor kaphatja, aki hosszú ideje szolgál falvakban, kis gyülekezetekben.

A díjra olyan, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot, és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatársukat. A beérkezett javaslatokat egy bizottság vitatja meg, amely döntését a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának tavaszi ülése elé terjeszti.

A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását 2024. március 8-ig lehet megküldeni az MRE Missziói Szolgálatának e-mail-címére: misszioi.szolgalat@reformatus.hu.

További részletek és a díjakra vonatkozó szabályrendelet itt olvasható: