A konfirmációi ünnepségek elhalasztását javasolja a Zsinat Elnöksége

Elnökségi határozat

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa 2020. április 6-án videokonferencia keretében egyeztetést tartott és megtárgyalta a konfirmáció megtartásának ill. elhalasztásának ügyét is. A tanácskozáson elhangzottak alapján a Zsinat Elnöksége a következő határozatot hozza:

A Zsinat Elnöksége a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése miatt a pünkösdkor esedékes konfirmációi ünnepi alkalmak elhalasztását javasolja mindaddig, amíg a feltételek nem biztosítottak. A konfirmáció időpontjának meghatározása gyülekezeti hatáskör és az egyházközség elnökségének egyéni felelőssége.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke