Könyvek az ünnepekre (2. rész)

Négy hét, négy könyv

A téli hónapok ünnepi időszakának napjai-hetei a legalkalmasabbak arra, hogy a lelkünket, szemünket, agyunkat ünneplőbe öltöztessük. Ehhez a Reformatus.hu csapata és a Kálvin Kiadó könyvajánlóval szeretne hozzájárulni. Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója és Mucsi Zsófia, a kiadó szerkesztője nagy örömmel ajánl 4 hét alatt 4 könyvet az olvasás kedvelőinek – vagy épp az olvasást kerülőknek. Ezen a héten rendhagyó módon két írást is kiemelünk. Elsőként a napi betevő falatunk mellé szellemi menüt is ajánlunk. A Napi menü című könyv téged keres, ha szereted a karikatúrákat. A belső ember megújulása című alkotás útmutató a biblikus hit és a pszichológia összhangjában.

Napi menü

Advent közepén már sokunknak jócskán eszébe jut a karácsonyi menü. Beleillik a „karácsonyi menübe” a Napi menü című könyv? Ha igen, hogyan?

Nem igazán karácsonyi könyv ez, ezért nem magához az ünnephez kötném, de nem is szakácskönyv, ezért nem szó szerint a sütés-főzéshez kapcsolódik. Ahogy az alcímből is kiderül, gondolatokat, bibliai igéket és imádságokat találunk benne. Azért illik mégis a karácsonyi időszakhoz, mert ilyenkor különösen érdemes nemcsak kenyérrel, ünnepi ebédekkel, sütikkel élni, hanem megteremteni magunk körül a csendet, a gondolkodást, az Istenre figyelés lehetőségét is. Ebben pedig más hasonló kiadványokhoz hasonlóan segíthet ez a kötet.

Hogyan lehet jellemezni ezt a kiadványt? Mi a műfaja?

Leginkább rendhagyó áhítatos könyvnek nevezném. Abban rendhagyó, hogy a gondolatok, az igék és az imádságok egy amerikai keresztyén rajzoló karikatúráihoz kapcsolódnak. Mutatok egy aktuális példát:

napi_menu_108 (1).jpg

Fotó: illusztráció a Napi menü című könyvből

Ehhez „A minden” címmel rövid gondolatmenet kapcsolódik s egymondatos fohász a bibliai Salamon király gazdagságát felidéző citátummal – a gazdagságról, a birtoklásról, az ajándékozásról.

A kereszténység és a karikatúra hogyan fér meg egymás mellett? Ez a mű mennyire karikíroz?

Szerintem jól megfér egymás mellett a kettő. Remélem, ez a könyv is ezt bizonyítja, az olvasói visszajelzések alapján mindenképp. Ha a próféták ismerték volna ezt a műfajt, lehet, hogy ők is használták volna. Sok bibliai példázatnak van csattanója, például gondoljunk bele, Nátán hogyan csalja tőrbe Dávid királyt egy történettel, miután Betsabéval vétkezett. A próféták sokszor használtak különböző tárgyakat szemléltetésül, és gyakran folyamodtak meghökkentő megoldásokhoz, hátha elérik a hallgatók ingerküszöbét, ahogy ma mondani szoktuk. John Bush karikatúrái nem bántóak; bár sokszor prófétaian kritikusak, viszont ez mindig az önvizsgálat bírálata, nem öncélú és romboló, hanem építő szándékú, amit a hozzájuk kapcsolódó rövid áhítatok tovább segítik az olvasót. Ez a kötet kétségkívül a könnyedebb kategóriába tartozik az áhítatos alkotások sorában. De nem a szórakoztatás öncéljával, hanem azzal a szándékkal, hogy a vicces és a komoly, a nevetés és az elgondolkodás találkozásában mélyebben értsük a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

A belső ember megújulása. Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez

Mit kell tudnunk az íróról?

Kálmánchey Márta pszichológus, egyetemi oktatóként és a Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaként dolgozott, Debrecenben él. Életében élő módon kapcsolódik össze reformátor, lelkész és tanító őseinek több évszázados öröksége és a Krisztusba vetett személyes hit. Korábban két hasonló kötete jelent meg a Kálvin Kiadónál.

Milyen témákat jár körül a könyv?

„A belső ember megújulása” harminc írást tartalmaz, mindegyike más-más témáról szól. Olvashatunk többek között az istenképről, az életközépi válságról, az érzelmi fogyatékosságról, a kreativitásról, illetve a keresztelés, a konfirmáció és az úrvacsora pszichológiai jelentőségéről is.

Kiknek szól ez a kötet? Kiknek ajánlja?

A „belső ember” olyan kifejezés, amely egyszerre van jelen a Bibliában és érthető, értelmezhető a lélektan művelői számára is. Ez a közös pont a két területet összeköti, ami azért fontos, hogy mindkettő, szinte kéz a kézben, segítsen megtalálni a lényeget, az értelmet, a rendet és a krisztusi többletet az életben. Ennek a kis kötetnek az írásaiban összhangban van a biblikus hit és a pszichológia, és hangsúlyozódik, miként szolgálja mindkettő az ember „egész-ségét”. Azoknak a felnőtteknek ajánlom, akik szívesen ránéznek életük eseményeire és hitéletük elemeire ebből az izgalmas kettős megközelítésből.

Mennyire olvasmányos? Általában, ha meglátunk a címben valamilyen tudományos kifejezést, tudományágat, akkor vagy elmegyünk a könyv mellett, vagy félve nyitjuk ki: vajon érteni fogjuk-e?

A könyvben szereplő rövid lélegzetvételű írások korábban egy egyházmegyei és egy gyülekezeti lapban jelentek meg. A gyülekezetekbe járó testvéreket szólították meg. A szerző képzettsége és érdeklődése folytán nem nélkülözik a tudományos megalapozottságot, de Kálmánchey Mártának határozott célja volt, hogy ez alkalommal a széles olvasóközönséget érje el, és tiszta, világos megfogalmazással útmutatást adjon, és összefüggésekre világítson rá a hit és a lélektan területén.