Közös imádkozás vasárnap

A koronavírus-járvány áldozataiért mondanak közös imát és harangoznak vasárnap délelőtt a magyarországi keresztény templomokban. Balog Zoltán református püspök elmondta: szeretné, ha mindenki, akit veszteség ért, érezné, hogy az egyházi közösség ott áll mellette. Az imádságot a cikkben Rajkai Zoltán színművész előadásában hallgathatják meg.

Imádság templomban

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával és közös imával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk.

Balog Zoltán református püspök az MTI-nek elmondta, azért kezdeményezte az ökumenikus tanács elnökségében a közös megemlékezést és imát, mert az egyházi közösség nem tud többet adni azoknak, akik gyászolnak, súlyos betegségen estek át, elvesztették a munkájukat vagy akiket lelkileg megviselt a járvány, minthogy lelki erőt ad nekik a veszteség elviseléséhez. A lelkierő-átadás pedig „a mi nyelvünkön az imádság” – mondta.

„Azt szeretném, ha mindenki, akit veszteség ért, érezné, hogy az egyházi közösség együtt, felekezetre való tekintet nélkül ott áll mellette”

– fogalmazott a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Kiemelte: a közös imával nemcsak a veszteség elviseléséhez, hanem az újrakezdéshez is erőt akarnak kérni és adni. Fontosnak nevezte, hogy a hála legyen az „alaphangulat az országban”: hála azért, hogy túléltük, hogy megmaradtunk, hogy újrakezdhetjük az életet. Az újrakezdéshez pedig ugyanúgy szükség van a lelki energiára, amelyet az imádság adhat – tette hozzá Balog Zoltán.

Veres András, az MKPK elnöke az MTI-nek elmondta: a keresztény hit fontos eleme, hogy „hiszünk az egyház, az élők és a holtak közösségében”, ezért az élők rendszeresen imádkoznak a holtakért. Ez a közös ima a pandémia idején elhunytakért szól, de természetesen „azokért is imádkozunk”, akik gyászolnak – közölte. Mint mondta, a közös megemlékezéssel kifejezik azt is, hogy hívő emberekként egy cél felé haladnak, hogy fontos számukra az emberek üdvössége és mindennél fontosabb a „testvéri szolidaritás”. Hozzátette: az ima és a harangozás egyben a túlélők hálájáról is szól. „Természetesen nem a világjárványért vagyunk hálásak, hanem azokért a gyümölcsökért”, amelyek a járványhelyzet miatt születtek vagy születhetnek meg. Meg kell találni, föl kell ismerni, hogy „mit üzen nekünk a pandémia” – hangoztatta az MKPK elnöke.

Az imádság Rajkai Zoltán színművész előadásában:

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál.

Jézus Krisztus, a Te Fiad által.

Ámen.