Központi támogatások a gyülekezeteknek

Gazdasági válság, rezsiköltségek drasztikus növekedése, üzemanyagárak emelkedése, háborús konfliktus – csak néhány olyan tényező, amely az elmúlt évek során közvetlenül vagy közvetve megsokszorozta a református gyülekezetek terheit. A helyzetre reagálva a Magyarországi Református Egyház rezsitámogatással, eszközbeszerzési pályázatokkal igyekszik csökkenteni a református közösségekre háruló költségeket. Cikkünkben gyülekezeti példákon keresztül mutatjuk meg, hogy az egyes közösségek miként hasznosítják a támogatásokat, és beszámolunk az Élő Ige éve programsorozaton belül meghirdetetett pályázati lehetőségekről is.

Jánd

A Tisza jobb partján, a Beregi-síkságon fekvő település gyülekezetének lelkipásztora, Birikiné Király Dalma elmondta, rezsitámogatást igényeltek és kaptak a közegyháztól, amit a parókia fűtésére használtak fel. A lelkészlakással egy épületben található a gyülekezeti terem és az iroda is, valamint egy tanoda is működött a falak között, így a szabadpiaci díjszabás érvényes rájuk. A rendkívül magas rezsiköltségek hatalmas terhet róttak a szűkös költségvetéssel rendelkező kis gyülekezetre. A támogatás nélkül nem biztos, hogy ki tudják fizetni a megnövekedett költségeket – hangsúlyozta a lelkész. A pályázat útján a 2021-es és 2022-es évhez képest felmerülő többletköltségek fedezésére kaptak támogatást. Emellett eszközbeszerzésre is pályáztak az Oktatási Szolgálatnál, egy laptop árát szeretnék ilyen módon visszaigényelni.

Balatonkiliti

A balatonkiliti és a ságvári gyülekezet laptopot, notebooktáskát, valamint adattárolókat nyert az Oktatási Szolgálat eszközbeszerzési pályázatán. Az egyházközségek lelkipásztora, Bozsoky Sólyom László kifejtette, hogy a hittanoktatásban manapság elengedhetetlen az audiovizuális eszközök bevonása. Nem minden tanteremben található okostábla, jobbára sajnos egyszerű felszereltségű termeket kapnak, így nagy segítséget jelentenek számukra ezek az eszközök. A lelkész kiemelte, hogy a pályázati felület rendkívül egyszerűen kezelhető és átlátható.

Dunaföldvár

A Dunaföldvári és Pálfai Református Missziói Egyházközségek közösen jelentkeztek a Zsinati Hivatal Ifjúsági Osztály egyházmegyén belüli ifjúsági program szervezésére kiírt pályázatára. Ennek lényege, hogy egy adott egyházmegyén belül két gyülekezetnek kell pályáznia egy közös program tervével. Az Zsinati Hivatal Ifjúsági Osztálya ezzel is erősíteni szeretné a gyülekezetek összefogását, barátkozását. A támogatást egy közös balatongyöröki ifjúsági táborozásra fordították: a szállás költségeit fedezték a pályázaton elnyert összegből. A két egyházközség egyébként is közeli kapcsolatot ápol, a dunaföldvári gyülekezet lelkipásztora, Vizi János és a Pálfán szolgáló lelkész testvérek, így a szó sajátos értelmében is „testvérgyülekezetekről” beszélünk. A két közösség már korábban is szervezett közös missziós programokat, így nem volt újdonság számukra az együttműködés. A pályázat népszerűségét jelzi, hogy olyan sokan jelentkeztek, hogy egyházmegyénként csak egy pályázatot tudtak elfogadni.

A Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatán keresztül két támogatási körben igényelhettek támogatást a hittanoktatást ellátó egyházközségek. A pályázatok előkészítését, kiírását és lebonyolítását a Magyarországi Református Egyház Pályázat és Beruházási Szolgálata végzi.

Az egyik támogatási forma a rezsitámogatás, mely a 2022. évben bekövetkezett általános energiaáremelkedés következtében a megemelkedett rezsiköltségekben kívánt segítséggel szolgálni a hittanoktatást ellátó egyházközségek számára. A támogatást a 2022/2023 fűtési szezon hónapjaira lehetett igényelni, parókiák, templomok, gyülekezeti termek esetében, a támogatott hónap és az áremelkedést megelőző év ugyanazon hónap különbözetének mértékéig. Itt el lehetett számolni áram, földgáz, távhő, valamint tűzifa számlát. 2022. szeptember – 2023. április időszakra több mint 430 egyházközség számára összesen közel 274 millió forint támogatást ítéltek meg. (Az összeg az elszámolások végleges lezárásáig folyamatosan változhat.)

A kezdeti bizonytalanságot követően látványosan egyre több egyházközség élt a lehetőséggel. Pályázat lévén az elszámolási szabályoknak meg kell felelnie minden beadott pályázatnak. A benyújtás határideje már lejárt, jelenleg az elszámolások ellenőrzése tart. A pályázó egyházközségek visszajelzései alapján egybehangzóan azt a megerősítést kapták a bírálók, hogy hatalmas segítséget jelent a gyülekezetek számára ez a támogatási forma. Az energiaáremelkedést követően több egyházközség súlyos anyagi nehézségbe ütközött, amikor megkapták a sokszor többszörös energiaszámláikat, visszajelzéseik alapján kiderült, hogy pénzügyi válságba kerültek volna a megítélt támogatás nélkül.

A 2023/2024 fűtési szezonra is lehetőségük lesz az egyházközségeknek támogatási igényt benyújtani. Várhatóan az év első felében nyílik meg a felület, erről a jogosult egyházközségek a korábbiakhoz hasonlóan email formájában kapnak tájékoztatást.

Az igényelhető másik támogatási forma a hittanoktatással összefüggő eszközbeszerzés volt. Itt több mint 470 egyházközség nyújtott be támogatási igényt a hittanoktatással összefüggő eszközök vásárlására. Ennek a pályázatnak a beadási határideje nem régen zárult, itt a beküldött igények feldolgozása van folyamatban. A beadási időszak alatt többen jelezték, hogy bizonyos eszközök vásárlását enélkül a lehetőség nélkül nem tudták volna megoldani, továbbá voltak, akik régóta halogatott fejlesztéseket tudtak ezzel a támogatással megvalósítani. Sokan fordították az eszközbeszerzés lehetőségét iskolaszerek, irodaszerek, informatikai eszközök, különböző adathordozók, irodabútorok, bibliai csoportjátékok, fejlesztőjátékok beszerzésére.

Az-Élő-Ige-Éve-2024-(színes,-fehér-háttérrel)-címlap_verzió

Élő Ige éve

A pályázatok egy sajátos kategóriáját jelentik a 2024-es tematikus évhez kapcsolódó kiírások. Az élő Ige évének első pályázati ciklusában három keretpályázatot hirdettek a gyülekezetek, az egyházmegyék, valamint olyan szervezetek számára, amelyek szorosan kötődnek a református egyház működéséhez, és legalább egyházkerületi hatáskörben munkálkodnak.

A gyülekezetek számára kifejezetten az evangelizációs alkalmak támogatását célozták meg a tematikus év felelősei. Hajdú Zoltán Levente, az MRE Missziói Szolgálatának főigazgatója elmondta, egy vagy akár több napos evangelizációs alkalmak támogatását tűzték ki célul. Kiemelte, hogy nem ragaszkodtak a hagyományos formákhoz, mindhárom pályázati kategóriában meglehetősen tág kereteket biztosítottak. Hangsúlyozta, hogy mindegyik pályázati kiírásnál lényeges volt, hogy az élő Ige értelmezése megjelenjen. Ennek a teológiai hátterét az eloige2024.hu oldalon tették elérhetővé.

Az egyházmegyék esetében – a meglévő programrendhez alkalmazkodva már tervezett események támogatására is vonatkozott a kiírás – olyan táborok, konferenciák, csendes napok részbeni finanszírozására lehetett pályázni, ahol az élő Ige tematikája meg tud jelenni. A gyülekezetek százszázalékos támogatást kapnak az evangelizációs alkalmakhoz, az egyházmegyék és a szervezetek pedig a rendezvény költségének ötven százalékára, maximum egymillió forintra pályázhattak. Utóbbi kategóriához hasonlóan, a szervezetek is pályázhattak már tervezett, valamint új programok részfinanszírozására is.

Az első pályázati ciklus lezárult, a döntéseket a Zsinat Missziói Bizottsága a március 20-i ülésén hozta meg, már az értesítések és a támogatások kiutalásának fázisában tartanak. Az volt az elsődleges célunk, hogy tudjuk támogatni a kezdeményezéseket, akár a szervezetek, akár a megyék részéről, így akik megfeleltek a kritériumoknak, azoknak – körülbelül egy tucatnak - igyekeztünk segíteni” – számolt be az eredményekről Hajdú Zoltán Levente.

Kiemelte, „minden várakozást felülmúló mennyiségű, százhúsz pályázat érkezett be a gyülekezetek részéről, ami kifejezetten az evangelizációs napra, napokra vonatkozott. Nagyon pozitív tapasztalat, hogy olyan kreativitással és sokszínűséggel közelítették meg a gyülekezetek a kérdéskört, hogy szeretnénk ezek közül a jövőben többet egyfajta útmutatásképpen is kiemelni. Elárulta, a gyülekezeti pályázatok közül is szinte kivétel nélkül mindenkit tudtak támogatni. Itt is az volt az elsődleges cél, hogy a helyben kimunkált jó célt, ami abban az adott közegben releváns és működőképes – nagyon nagy változatosság figyelhető meg az ország különböző részei vagy akár a különböző gyülekezettípusok között –, azt tudták közegyházi szinten is támogatni. „Nem mi akarunk mások helyett dolgozni, hanem szeretnénk bekapcsolódni, egyfajta háttérként jelen lenni azokban az alapvetően lelki természetű tevékenységekben, amit a helyi gyülekezetek, egyházmegyék vagy éppen egyházhoz kötődő szervezetek végeznek” – összegezte.

A Magyarországi Református Egyház továbbra is fontosnak tartja, hogy támogassa a gyülekezeteket. Az anyagi háttér biztosítása mellett szakmai és lelki értelemben is segítséget kívánnak nyújtani a közösségeknek.