Krisztusban részesedni életforma

A Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat idén Rideg Gyula, a Bethesda Gyermekkórház kórházlelkésze kapta.

15a5312-f71c7a90cb

Díjátadó ünnepség: Bencze János, a Bethesda Gyermekkórház diakóniai igazgatója, Molnár János, a Zsinat presbiteri elnöke, Putz Réka gyermekgyógyász szakorvosjelölt, Békés Tímea gyógytornász, Rideg Gyula kórházlelkész, Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

Fotó: Hurta Hajnalka

A díjat alapító négy szervezet, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Hold utcai református gyülekezet Protestáns Fóruma és a Bethesda Kórház Alapítvány évente egyszer ítéli oda a kitüntetést azoknak, akik életművükkel, munkájukkal a szeretetszolgálat terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A díj nemcsak névadójának, a gyermekorvosnak és több egyházi kórház, különösen a Bethesda Gyermekkórház újraszervezőjének állít emléket, de a díjazottak művében és személyében a másokért létezésre mint életformára irányítja a figyelmet.

A Budapest-Hold utcai Református Egyházközségben tartott ünnepség igei bevezetőjében Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Bibliaolvasó kalauz Igéje (Lukács 12,35–38) alapján a keresztyén ember vágyakozásáról beszélt, hogy készen álljon az elhívásra, amelyet Isten készített neki. Tanítványként mindenki átadhatja magát a Krisztussal való együttlét örömének, és örvendezhet mindazoknak, akiket Isten mellé rendelt. Kiemelte, útra készen vigyázni, várni és visszavárni, nem elaludni, nem elmulasztani a pillanatot, erre az életformára biztatja Jézus a tanítványokat. Úgy fogalmazott, keresztyénként mi tudjuk, hogy kit várunk, de a hiánya miatt várakozó, nyitott életet élünk és így szolgálunk. A vigyázásban, a szolgálatban, a küldetésben való teljes jelenlétből következik, hogy majd az Úr vendégei lehetünk. Megemlékezett továbbá arról, hogy a húsz éve elhunyt Dizseri Tamást ez a teljes jelenlét és a készenlét jellemezte minden pillanatban. Minden olyan ember élete emberekben hoz gyümölcsöt, aki odaszánta magát a vigyázásra, küldetése teljesítésére, tette hozzá.

Balog_Zoltán

Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke szerint minden olyan ember élete emberekben hoz gyümölcsöt, aki odaszánta magát a vigyázásra, küldetése teljesítésére

Fotó: Hurta Hajnalka

Ezután Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója köszöntötte a szervezők nevében az ünnepség résztvevőit, a Dizseri család jelen lévő tagjait, Szondy Zitát, az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai vezetőjét, Réthelyi Miklós korábbi nemzetierőforrás-minisztert, valamint Somogyi Péter püspökhelyettest.

Velkey_György

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

Fotó: Hurta Hajnalka

A kuratórium döntését Bencze János, a Bethesda Gyermekkórház diakóniai igazgatója ismertette, majd Molnár János, a Zsinat presbiteri elnöke laudációjában méltatta az év díjazottjának munkásságát.

Rideg Gyula huszonnyolc éve szolgál a Bethesda Gyermekkórházban kórházlelkészként. A kitüntetést munkatársai lelki és sokszor anyagi támogatásáért, szakmai táborok, gyógyító hetek szervezéséért, a közösségépítő napok vezetéséért, az intézmény arculatának kialakításáért, kollégái és hozzátartozói egyházi szertartásainak elvégzéséért, széles körű oktató tevékenységéért, többéves rádiós műsorszerkesztéséért ítélte oda a díjat az alapító négy szervezet vezetőiből álló kuratórium.

Rideg Gyula

Rideg Gyula, a Bethesda Gyermekkórház kórházlelkésze

Fotó: Hurta Hajnalka

Rideg Gyula kórházlelkész 1961. december 11-én született. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatója volt 1982-ig, majd tanulmányait megszakítva jelentkezett a Református Teológiai Akadémiára, amelyet 1989-ben fejezett be. Segédlelkészként két évet töltött a kiskunhalasi református gyülekezetben. 1991-ben a Kálvin téri gyülekezet beosztott lelkésze lett. Ebből a gyülekezetből hívta el 1993-ban Bibó István igazgató vallástanárnak a Baár-Madas Gimnáziumba. 1995-ben került Dizseri Tamás igazgató hívására a Bethesda Gyermekkórházhoz, kórházlelkészi beosztásba. A Sylvester János Gimnázium óraadó tanára, az igazgatótanács tagja. Folyamatosan képezi magát, elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karának pedagógia szakát, majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerzett pasztorálpszichológiai-lelkigondozói képesítést, amellyel belépett a Pasztorálpszichológiai Társaságba. Egyéves videótréner-programot követően az ELTE Affektív Pszichológiai Tanszékének SAS-képzésén kapott diplomát. 2019 óta a Bocskai István Református Oktatási Központ Apáczai Csere János középiskolájában tanít egészségügyi etikát, kommunikációt, pszichológiát és terminológiát, ezen felül a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karán is oktat. Részt vett kórháza arculatának kialakításában. A Bethesda Gyermekkórházban jelenleg az ADHD-ambulancián esetkoordinátorként foglalkozik az érintett gyermekekkel és szüleikkel, valamint előadásokat tart pedagógusoknak ebben a témában iskolákban és óvodákban. Az elmúlt években a református egyház által elindított közép- és felsőfokú egészségügyi szakképzésekben is feladatokat vállalt.

Dominiák Zsolt, a Bethesda Gyermekkórház kórházlelkésze elmondta, hogy a Dizseri-díjat alapító négy szervezet 2023-ban létrehozta a kitüntetés ifjúsági tagozatát, amelyet évente a Bethesdában dolgozó két személy kaphat meg, akik közül az egyik orvos, a másik szakdolgozó. Az ifjúsági díjat olyan, 35 évnél fiatalabb munkatársnak ítélik oda, akire a szeretetszolgálati lelkület jellemző a munkában és közösségépítésben egyaránt. A bírálóbizottságot a mindenkori Dizseri-díjasok alkotják.

Az ifjúsági tagozat díját elsőként Putz Réka gyermekgyógyász szakorvosjelölt vehette át. A másik díjazott szakdolgozó kategóriában Békés Tímea gyógytornász.

Putz Réka gyermekgyógyász szakorvosjelölt a legbecsületesebb és legalázatosabb fiatal doktorok egyike, aki szívvel-(bethesdás) lélekkel teszi a dolgát, keresi a munkát, nem bújik ki a feladatok alól, gyors és megbízható. Empatikus, nemcsak a gyerekre figyel oda, hanem a szülőre is. Kiváló kolléga, igyekszik elsimítani a konfliktusokat. Férjével négy gyermeket nevelnek.

Putz Réka

Putz Réka a Bethesda Gyermekkórház gyermekgyógyász szakorvosjelöltje, a Dizseri-díj ifjúsági tagozatának kitüntetettje orvos kategóriában

Fotó: Hurta Hajnalka

Békés Tímea gyógytornász 2019 óta dolgozik a kórház Bethesda utcai mozgásterápiás csapatában. Embersége, türelme, szorgalma példamutató. Betegei, a szülők és kollégák mindig számíthatnak rá, legyen szó munkáról vagy magánéletről. 2022-ben a Semmelweis Egyetemen fizioterápia Msc fokozatot szerzett. Részt vesz a magyar és angol nyelvű gyógytornászhallgatók oktatásában. A gyakorlati képzés mellett önszorgalomból elméleti alkalmakat is tart. 2020 óta az SMA-munkacsoport tagja, ahol folyamatosan tanul, konferenciákra jár. Minden közösségi alkalomban szívesen vesz részt, aktívan segítette az Egészségkihívás programot, tagja a bethesdás futócsapatnak.

Békés Tímea

Békés Tímea a Bethesda Gyermekkórház gyógytornásza, a Dizseri-díj ifjúsági tagozatának kitüntetettje szakdolgozó kategóriában

Fotó: Hurta Hajnalka

A díjátadót ünnepi hozzászólások követték Dizseri Tamás halálának huszadik évfordulója alkalmából.

A család részéről elsőként Dizseri Ágnes köszöntője hangzott el, aki az apa elvesztésének harcokkal teli útjáról számolt be és az elfogadásról, amely számára a legnagyobb isteni kegyelem. Ma már megnyugvással tekint vissza arra, hogy az apa, férj, testvér, gyermek, főigazgató, presbiter, képviselő, a barát szétszakadva és lobogva élt. Édesapja semmi más nem akart lenni, fűzte hozzá, mint felelet Isten kérdésére és hívására, aki mindent, leginkább önmagát kész volt feláldozni, majd így folytatta: – Milyen jó, hogy voltak és vannak ilyen, ügyekért mindent feláldozó emberek.

Dizseri Ágnes

Dizseri Ágnes

Fotó: Hurta Hajnalka

A megemlékezést Rideg Gyula kórházlelkész folytatta egy Dizseri Tamás munkásságáról szóló prezentációval.

A méltatások sorát Velkey György jelenlegi főigazgató zárta, felsorolva két évtizede elhunyt elődje legfontosabb alapelveit. Kiemelte, hogy számára Dizseri Tamás kórházszervezői munkája Mózes alakját idézi fel, aki átvezette a rabságból felszabadult népet a Vörös-tengeren. Neki mint utódnak pedig Józsué szerepe jutott, hogy továbbvezesse a rábízottakat. Ennek a biztatásnak lelkületében telnek mindennapjai.

Az ünnepséget szeretetvendégség zárta.

Békés_Tímea_Rideg_Gyula_Putz_Réka

A Dizseri Tamás-díj idei kitüntetettjei: Békés Tímea, Rideg Gyula, Putz Réka

Fotó: Hurta Hajnalka

A Dizseri Tamás-díj egy, az irgalmas szamaritánust ábrázoló bronzplakett, mely Melocco Miklós alkotása, a hátoldalán a Róma 15,1 igevers olvasható: „Mi, erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.”

A Dizseri Tamás-díjat a Bethesda Gyermekkórház újraszervezője halálának első évfordulóján alapították.

Az eddigi díjazottak:

2005. Fülöp G. Dénes, a marosvásárhelyi Vártemplom lelkipásztora

2006. Neuwirth Magdolna, a Bethesda Gyermekkórház neurológus főorvosa

2007. Győri Katalin, a debreceni Erdélyi Otthon szervezője és vezetője

2008. a református diakonisszák közössége

2009. Victorné Erdős Eszter, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió vezetője

2010. Bereczky Ildikó harkányi lelkipásztor

2011. Németh Sándor lelkigondozó, könyvtáros, történelemtanár

2012. Csuka Tamásné börtönmissziós lelkész

2013. Tahy Ádám kardiológus főorvos

2014. Katkó László, a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Szeretetotthon vezetője

2015. Paróczai Zoltánné Lévai Mariann, az érdi Dizseri Tamás Habilitációs Központ vezetője

2016. Bencze János lelkész, a Bethesda Kórház Alapítvány diakóniai igazgatója

2017. Derencsényi Zsuzsanna, a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon nyugalmazott igazgatója

2018. Győri Zsófia, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthonának vezetője

2019. Kató Ibolya pszichológus, a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány vezetője

2020. Gécs Sándor, a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház urológiai osztályának vezető főorvosa, a balatonalmádi református gyülekezet presbitere

2021. Mikos Borbála, a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója

2022. Szarka Miklós református lelkész, a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat megszervezője

Dizseri_díj

A Dizseri Tamás-díj

Fotó: Hurta Hajnalka

Dizseri Tamás orvos, gyermekgyógyász a Szegedi Orvostudományi Egyetemen doktorált 1974-ben. Ezután 1980-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján dolgozott, majd Érden volt gyermekorvos 1989-ig. Megszervezte a gyermek-egészségügyi alapellátást, a fogyatékkal élő gyermekek napközi otthonát, Pest megye első családsegítő központját. 1989 és 1991 között Pest megye anya- és gyermekvédelmi, szociálisügyi főorvosaként dolgozott. 1992-ben a Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának igazgatója, később főigazgatója. 1988–2000-ben a Gödöllői Családóvó Nyári Egyetem egyik szervezője, a Johannita Rend tagja. 2002-ben Széchenyi-díjat kapott a gyermekgyógyászat területén végzett kiemelkedő munkájáért.