Lemondott Pásztor Dániel

Lemondott sajóvelezdi gyülekezeti lelkipásztori szolgálatáról Pásztor Dániel. A lemondás – amelynek magánéleti, egészségügyi okai vannak, és amellyel megszűnik püspöki és zsinati lelkészi alelnöki megbízatása is – az illetékes Borsod-Gömöri Református Egyházmegye elnökségének lemondást megállapító határozatával válik hatályossá.

Pásztor Dániel döntéséről tájékoztatta a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsát, amely testvéri szeretettel áll mellette az elhatározásában; szolgálatára hálás szívvel gondol, és további életére Isten áldását kéri.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a Magyarországi Református Egyház választási szabályai szerint választ majd új püspököt.