Letették a diósdi református templom alapkövét

„Úgy tekintünk most Diósdra, mint Isten városára. Ezért fontos számunkra, hogy legyen méltó istentiszteleti kultuszhelye is a reformátusoknak” – fogalmazott Nyilas Zoltán András esperes vasárnap, amikor ünnepélyes keretek között letették a diósdi református templom alapkövét.

Több mint százan gyűltek össze Diósdon a vasárnap délutáni hőségben, hogy jelen lehessenek a Diósdi Református Missziós Egyházközség templomának alapkőletételén. Az ünnepi alkalmon Nyilas Zoltán András, az Északpesti Református Egyházmegye esperese hirdette az igét az Efézusi levélből vett igeszakasz alapján.

képAz esperes igehirdetése elején elmondta, hogy a Salgótarjántól Diósdig terjedő Északpesti Református Egyházmegye 53 gyülekezete ad hálát ma azért, amiért Diósdon alapkőletételre kerül sor. Felidézte, hogy az egyházmegye gyülekezetei között létezik négyszáz évnél idősebb, vannak kétszáz-kétszázötven évesek, számos a második világháború után szerveződött és több olyan is akad, melyben a rendszerváltás után kaptak Istentől hívást. A hivatalosan 2015 januárja óta létező Diósdi Református Missziós Egyházközség majdnem a legfiatalabb gyülekezet az egyházmegyében. Nyilas Zoltán András párhuzamot vont Ninive és Diósd között, mint mondta, az egyházmegyének olyan Diósd, mint Jónás prófétának Ninve: „Úgy tekintünk most Diósdra, mint Isten városára. Ezért fontos számunkra, hogy legyen méltó istentiszteleti kultuszhelye is a reformátusoknak” – fogalmazott Nyilas Zoltán András. Hozzátette: olyan helyet biztosít Isten a világban, amely az övé. Szerinte a legnagyobb áldás az, hogy Diósdon lesz még egy szent hely, ami nem elsősorban a diósdiaké, hanem az élő Istené. „A mi református eszenciánk, hogy Jézus Krisztus tulajdona az életünk, Isten szentsége pedig az épülő templomon keresztül gazdagíthat egy várost és a más felekezetűeket is.”

Az alapkövet a Dunamelléki Református Egyházkerületet képviselő Veres Sándor főgondnok, az Északpesti Református Egyházmegyét képviselő Nyilas Zoltán András esperes és P. Tóth Zoltán gondok, illetve a diósdi gyülekezetet képviselő Bogyó Csaba jelenlétében tették le. Az alapkő alatt időkapszulát is elhelyeztek, amibe öt dolgot tett a diósdi presbitérium. Az acélhengerben elfért a diósdi gyülekezet 72 nevet tartalmazó választói névjegyzéke, egy példány a Reformátusok Lapjából, egy fotó a presbitériumról, egy 500 forintos bankjegy és az épülő templom tervei.

Aradszki András országgyűlési képviselő szavait Eőry Zsolt titkár tolmácsolta, majd Bogó László, Diósd polgármestere fejezte ki elismerését és háláját az épülő református templomért. Igei köszöntőt mondott Pogrányi Károly lelkipásztor is, amiben emlékeztetett: hajlamosak vagyunk manapság azt gondolni, hogy az evangélium megítéli a bűnöst és megdicséri az igazat. De szerinte az evangélium felmenti a bűnöst és megítéli az önigazultat. „Én vagyok az ajtó, aki rajtam át megy be, megtartatik” – idézte Jézus szavait a János evangéliumából a lelkipásztor. „Úgy látszik, hogy önmagunktól egyikünk sem tud bemenni, de ez a templom azt hirdeti majd, hogy be lehet jönni” – zárta köszöntőjét a diósdi gyülekezet lelkipásztora.

A diósdi református templom építési munkálata a gyülekezet reményei szering még idén nyáron elkezdődhet, és várhatóan egy 12 hónapig tart majd. Az építkezés teljes egészében állami támogatásból valósul meg, amihez a kormányzat 250 millió forintot biztosított az egyházkerületen keresztül.

Hegedűs Bence, fotó: Bertalan Johanna