Életutak tanúságtétele

Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) és a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség által rendezett őszi előadássorozat címe: Életutak tanúságtétele. A legutóbbi alkalmat 2014. december 11-én, csütörtökön tartották a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében. Áhítatot tartott Missura Tibor nyugalmazott evangélikus lelkész. Életéről beszélt D. Szabó Dániel a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke.

D. Szabó Dániel a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökének életútja sok érdekességet tartogatott. 

Amikor az üldözött lelkipásztorok mellett szólalt fel, eltávolították a lelkészi szolgálatból. Szállodai portásként dolgozott nyugdíjazásáig.
A rendszerváltás után megválasztották a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoki tisztségére. Ars poeticája a „24 órás szolgálat" volt. Az egyházi intézmények újraindítása érdekében rengeteget tett, a belmissziót és a cigánymissziót különösen fontosnak tartotta. Oroszország, Kína, Korea, Japán keresztyén közösségeivel is eleven kapcsolatot ápol.

Az USA-beli Montreat College-től doktori címet kapott, a kanadai Montreal Egyetem teológiai díszdoktori címmel fejezte ki felé elismerését. A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet doctor honoris causa, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel tüntette ki. Jelenleg is tart missziói szemináriumokat a Teológián. Elnöki, alelnöki pozíciót töltött be a következő szervezetekben: Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, Magyar Református Világszövetség, Magyar Református Presbiteri Szövetség, Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség, Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete, Új Remény Alapítvány.

Forrás: evangelikus.hu