Levelet küldött a Zsinat Elnöksége a ballagó diákoknak

Levelet küldött a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a ballagó diákoknak. Az üzenetből kiderül, hogy az Elnökség abban reménykedik, azért imádkozik, hogy a ballagók rátaláljanak saját utukra, közösségükre, családjukra, életükre.

„Lesz, aki majd jó messzire megy iskolától, egyháztól, reformátusoktól, attól az életformától, amit mi az iskoláinkban át akarunk Nektek adni. S lesz, aki hűséges kíván maradni lelkileg, kultúrájában, életében ahhoz, amit itt kapott, s ezért vissza-visszatér majd az iskolához is. " – kezdődik a Magyarországi Református Egyház Elnökségének levele, melyet a ballagó diákoknak küldtek 2021. április 30-án. A jövő héten már érettségiző fiataloknak Balog Zoltán, a Zsinat lelkészi, és Molnár János, a Zsinat világi elnöke küldött útravaló sorokat.

Az Elnökség ballagóknak szánt üzenetét az alábbiakban teljes terjedelmében közzétesszük.

Kedves Búcsúzó Diákok!

Most elmentek.

Lesz, aki majd jó messzire megy iskolától, egyháztól, reformátusoktól, attól az életformától, amit mi az iskoláinkban át akarunk Nektek adni. S lesz, aki hűséges kíván maradni lelkileg, kultúrájában, életében ahhoz, amit itt kapott, s ezért vissza-visszatér majd az iskolához is. Lesz közületek, akit bárhová visz az élet, megkeresi az övéit, azokat, akikkel összetartozik.

Bárhogy legyen, hiszen annyiféle utunk van nekünk, Isten teremtményeinek, ahányan vagyunk, mi számon tartunk Téged. Nem valamilyen adatbázisban, hanem reményünkben és imádságunkban. Abban reménykedünk, s azért imádkozunk, hogy rátalálj a saját utadra, hivatásodra, közösségedre, családodra, életedre. S hitünk szerint saját utad az az út, mely Istenből indul, s Istenhez vezet úgy, hogy Ő már útközben is melletted van.

Mi elsősorban azért tartunk fenn iskolákat, hogy ez az üzenet minél több fiatalhoz eljusson. Azért kell ehhez a munka, a tanítás mellett az imádság, mert tudjuk, hogy önmagunkban kevesek vagyunk ehhez a küldetéshez. Ezért választotta legősibb református iskolánk Debrecenben évszázadokkal ezelőtt jelmondatának az „imádkozva és dolgozva” ősi bibliai igazságát. S a sorrendet sem tévesztette el.

Ne adjátok fel soha a hitből induló, a Lélek erejére vágyakozó kérést, imádságot, tudva, hogy munkátok önmagában semmit sem ér. Legyen ez az első! S ne spóroljátok meg azt a kemény, kitartó munkát, melyet imádsággal nem lehet helyettesíteni. Így lesz teljes az életetek.

Most elmentek. Menjetek Isten áldásával, Krisztus szeretetével, a Lélek erejében! Reményünk és imádságunk kísérni fog Titeket.

Budapest, 2021. április 30.

Balog Zoltán s.k.
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Molnár János s.k.
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke