Megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség január–februári lapszáma

Viczián Miklós vezércikkével indít a Presbiter új lapszáma, az új évre útmutatót és jókívánságot fogalmaz meg. Mint végszóként írja: „Mikor lesz hát boldog az új évünk? Újuljatok meg lelketekben és elmétekben – szól Szövetségünknek a 2022-es évre választott vezérigéje. Elménk aszerint fogja értelmezni a körülöttünk zajló eseményeket, és úgy fogja irányítani cselekedeteinket, amilyen lélek hatja át. Akkor lesz boldog az új évünk, ha elménket – gondolatainkat, döntéseinket, cselekedeteinket – Isten Szentlelke fogja irányítani!”

A lapszámban Békefy Lajos Luther újévi imája mellett összefoglalja gondolatait az alig pár hete elkezdődött esztendőről. Mint fogalmaz: „Isten előhangja 2022-höz ennyi: »Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást« (Péld 22,18). Még szól Isten halk, életteremtő, életfenntartó szava. Jóbbal mondom én is szívemben, egyházamban, házamban, hazámban: »Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!« (1Sám 3,9)“

A folyóirat január–februári számában missziós munkáról és a szükséges tanításról szól Knolné Tüski Gabriella. Majd Erdélyi Judit folytatja Isten dicsősége az orvos szemével című rovatát. Ezúttal a szív- és érrendszeri betegségeket veszi górcső alá.

A Biblia ételei rovatban a gránátalmát és a datolyát mutatják be. „Izrael földje enyhe, csapadékos telű klímájával, ásványi anyagokban gazdag talajával kiválóan alkalmas gyümölcstermesztésre. Szőlőn és fügén kívül több gyümölcsről olvashatunk a Szentírásban. Nemcsak a mindennapi táplálkozásban töltenek be fontos szerepet, hanem gyakran szakrális szimbólumok is.”

A Mai presbiterek rovatban Lengyel Zoltánnal, a mátészalkai Kertvárosi Református Gyülekezet presbiterével ismerkedhetnek meg az olvasók.

A lap hasábjain megelevenedik a koreai keresztyénség történelme. Épületeinket és közösségeinket hittel kell megtölteni címmel beszélgetést közöl a Magyar Örökség Díjas Gudor Kund Botonddal, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperesével, és a Debrecenben tartott presbiterképzőről is szó esik. Emellett a Sárospataki Református Teológiai Akadémia bezárására és újraindulására emlékeznek meg az orgánumban, ahogyan az év végén Kárpátalján tartott megemlékezésről beszámolnak: a Gulágra vitt lelkipásztorokra emlékeztek. Egyre szórványosodik a délvidéki keresztyén közösség – erről is tudósít a Presbiter. Békefy-Röhring Klaudia által pedig Pál apostol nyomába eredhetünk.

Az idei elsői szám több könyvajánlónak is helyt ad. Recenzió olvasható többek között Békefy Lajos Léterő – Erőnlét című, lelket erősítő kötetéről, valamint Sándor Endre Sámson – a kiválasztott bűnös ember c. könyvéről.