Megjelent a Presbiter legújabb száma

A megreformált egyházat szüntelenül reformálni kell – Isten Igéje szerint

Már lapozható a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) jubileumi évfolyamának ötödik, szeptember-októberi lapszáma.

„A reformátorok körében alakult ki az a közös nézet és igény, hogy ecclesia semper reformanda – azaz, az egyházat mindig reformálni kell. Később ennek az alapkövetelménynek felekezeti és nemzedékről nemzedékre alkalmazott követelményeként fejlesztették tovább eleink az előbbi normát ekként: ecclesia reformata semper reformanda – secundum verbum – azaz: a megreformált egyházat szüntelenül reformálni kell – Isten Igéje szerint” – kezdi gondolatmenetét Békefy Lajos a szeptember-október havi Presbiter folyóirat második oldalán. A lapban Viczián Miklós a norma/normalitás kifejezést járja körül bibliai igék alapján. Halálának 170. évfordulója alkalmából ismertetik a református Egressy Béni, a Szózat zeneszerzőjének az életét és munkásságát. Erdélyi Judit folytatja az Isten dicsősége az orvos szemével sorozatát, ebben a lapszámban a genetika és immunológia kap központi szerepet.

Presbiter_Lap_2021_5_szam_BORITO.jpg

Presbiter magazin

A Presbiterben megemlékeznek a Péceli Református Egyház egykori kiváló lelkipásztorairól, Balásfai Orosz Ferencről és Orosz Ferencné Döbrőssy Idáról, de beszámolnak a 17. Országos Presbiteri Konferenciáról is, amelyet az országos presbiteri szövetség Piliscsabán rendezett meg még szeptemberben. A Mai presbiterek rovatban ezúttal Szász Győző, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség presbitere mutatkozik be.

Már nyomdakész az új református énekeskönyv címmel a napokban megjelent új énekeskönyvről is szó esik a lapban.  Emellett interjú olvasható Gyurkó Miklóssal, a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnökével, illetve Judák Endre nyugalmazott egyetemi docenssel.

Az ősz a szüret időszaka is, ehhez kapcsolódik Fráter Erzsébet állandó rovata, A bibliai ételek, melyben ezúttal a szőlő és a bor kerül terítékre. A Presbiter kitekint a külhoni magyar református közösségek életére és közösségerősítő alkalmaira is. Tisztújító közgyűlést tartottak a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetségben, amelyről részletes beszámoló olvasható a szeptember-októberi lapszámban. Nagyváradon presbiterképzést tartottak a nyáron, a romániai Vámfalun pedig presbiteri csendesnapot.

D. Szabó Dániel visszatekint a tizenöt évvel ezelőtt Oroszországból visszakapott sárospataki könyvek sorsára. Mit tehetünk ma a jövőnkért? – teszi fel kérdést jegyzetében Békefy Lajos írásában, Békefy-Röhlig Klaudia Pál apostol nyomába ered, míg Hardy F. Gábor az egyházmegyei közgyűlés, tanács, valamint az elnökség működését vázolja fel.

A szövetség „Presbiter” című folyóirata nemcsak presbiterek, hanem minden gyülekezeti munkás, sőt, gyülekezeti tag tájékoztatására szolgál. Az előfizetésről érdeklődni a MRPSZ honlapján tudnak.