Megújult és nevet változtatott a Presbiteri Szövetség

Közvetlenebb és kézzelfoghatóbb módon kívánja támogatni a presbitereket szolgálatuk ellátásában a testület, amely megtartotta tisztújító küldöttgyűlését és névváltoztatásról is döntött. A nagy múltú szervezet új neve: Magyarországi Református Presbiteri Szövetség.

prebiter-3.JPG

Hajdú Zoltán Levente elnökségi tag, lelkipásztor, Szabó Gábor elnökségi tag, Viczián Miklós leköszönő alelnök, Szabó Zsolt leköszönő jogtanácsos, Vass Pál presbiter

Fotó: Török Csaba Pál

Egy éve hirdették meg megújulási programjukat, amelynek középpontjában a fiatalítás, a tagtoborzás és a közegyházi kapcsolatok rendezése állt.

Ennek érdekében az elmúlt évben az elnökség több tervezetet dolgozott ki. Ezeket március végén az Egyházmegyei Elnökök Találkozóján, majd április elején Berekfürdőn a Megújulási Konferencián vitatták meg a résztvevők. A tervezetekbe minden tag betekintést nyerhetett. Az elnökség javaslatai mindkét előkészítő fórumon támogatást kaptak, a felmerülő kérdésekben a május 7-i küldöttgyűlés döntött.

Ennek eredményeként megváltozott a szervezet felépítése: a továbbiakban az egyházmegyékben egyetlen egyházmegyei szervező végzi a szolgálatát a több főből álló elnökség helyett. Átalakult a küldöttgyűlés összetétele: az egyházmegyei szervezetek nem létszámarányosan, hanem egy-egy főt delegálnak a küldöttgyűlésbe.

Csökkent a bizottságok száma, megszűntek a tanácsadói tisztségek.

Az elnökség létszáma 5 főre nőtt, így minden egyházkerületnek van képviselője az elnökségben, amelyben egy lelkész is helyet kapott.

A Szövetség a jövőben az egyházmegyékben képzéseket tart, az egyházkerületi alkalmakon pedig lehetőség lesz a tapasztalatcserékre. Tavasszal Berekfürdőn misszió témában, ősszel Balatonszárszón az egyéni hívő élet elmélyítése kérdéskörében tartanak országos konferenciát. A programokkal támogatni, nem túlterhelni szeretnék a presbitereket, hiszen otthon, a saját gyülekezeteikben számtalan feladatot kell elvégezniük.

Magyarországi Református Presbiteri Szövetség.JPG

A résztvevők egy csoportja a tisztújító közgyűlésen

Fotó: Török Csaba Pál

A Magyarországi Református Presbiteri Szövetség a változásokkal egyértelmű elkötelezettségét akarja kifejezni Jézus Krisztus szolgálatára, a református egyház építésére, miközben mindenben együttműködésre törekszik a lelkészi karral és az egyház vezetőivel.

A következő év feladata lesz az egyházmegyei szervezők megválasztása, a Szövetség honlapjának és folyóiratának megújítása, valamint országos tagtoborzó kampány indítása, továbbá felkészülés a 2023. évi presbiteri választásokra.

A résztvevők a Szövetség 2021. évről szóló számviteli beszámolóját, a 2022. évre vonatkozó munkatervet és költségvetést, valamint az új alapszabályt egyhangúlag elfogadták.

A testület megválasztotta 5 fős elnökségét.

Elnök: Bor Imre (Dunamelléki Egyházkerület) presbiteri főjegyző.

Alelnök: Tóth János (Tiszántúli Egyházkerület), a korábbi Missziói és Presbiterképzési Bizottsági elnöke, a békéscsabai gyülekezet főgondnoka.

Az elnökség további tagjai: Szabó Gábor (Dunántúli Egyházkerület) presbiteri főjegyző, Rózsa Tibor (Tiszáninneni Egyházkerület), a Miskolc-Diósgyőri Egyházközség presbiteri jegyzője és Hajdú Zoltán Levente, a Zsinat Missziói Szolgálatának stratégiai főigazgató helyettese, a szóládi gyülekezet lelkipásztora.

Viczián Miklós eddigi alelnököt a küldöttgyűlés Kanizsai Pálfi János-díjjal tüntette ki.

Magyarországi Református Presbiteri Szövetség.JPG

A pulpituson Szabó Zsolt leköszönő jogtanácsos, lent Bor Imre régi-új elnök, Viczián Miklós leköszönő alelnök.

Fotó: Török Csaba Pál