Mély tudásból közkincs

Beiktatták Trócsányi Lászlót, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát

– Egyetemünknek olyan universitasnak kell lennie, amely mindenki számára értéket és tudást biztosít. Olyan egyetemre van szükségünk, amely egyszerre mély és tágas, mint a tenger. A tudomány mélységeit igényesen tárjuk fel, tegyük érthető módon közkinccsé a hallgatóink számára – mondta Trócsányi László, akit szombaton délután iktattak be új hivatalába. A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) új rektorát lelki otthonából, a Budahegyvidéki Református Egyházközségből indította el szolgálatába a négy magyarországi református püspök.

– Kell az a magas hely, ahol hátrahagyhatjuk, kizárhatjuk a mindennapi, „völgyben élt élet” terheit és elvárásait, ahova megérkezve csak Krisztust találjuk egyedül – fogalmazott Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke Máté evangéliumának 17. fejezetét magyarázó prédikációjában. A rektorbeiktatási istentiszteleten felidézett bibliai történet szerint Jézus három tanítványával együtt felment a megdicsőülés hegyére, ahol az apostolok ugyan meglátták Illést és Mózest, meghallották Isten hangját, ám végül egyedül Krisztus maradt velük: mégis ez számított igazán. – Ebben a „solus Christus”-ban (egyedül Krisztus – a szerk.) van keresztyén életünk titka. Ebből fakad a hit, a bizalom, az erő, a tudás és sajátos látásunk is. Mindennek forrása: egyedül Krisztus – mondta Balog Zoltán, aki azt kívánta az új rektornak, mindig tudjon erre az alapra támaszkodni.

Trócsányi László rektor beiktatása fotó: Pályi Zsófia

Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

Fotó: Pályi Zsófia

– Külön öröm számomra, hogy a mai eseményre a budahegyvidéki református templomban kerül sor. Ebben a gyülekezetben, ahol egész családom otthon érzi magát – kezdte felszólalását Trócsányi László. A Károli-egyetem új rektora szerint az intézménynek olyan universitasnak kell lennie, amely mindenki számára értéket és tudást biztosít. – Olyan egyetemre van szükségünk, amely egyszerre mély és tágas, mint a tenger. A tudomány mélységeit igényesen tárjuk fel, tegyük érthető módon közkinccsé a hallgatóink számára – fogalmazott.

Trócsányi László rektor beiktatása fotó: Pályi Zsófia

Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem új rektora

Fotó: Pályi Zsófia

Trócsányi László szerint a KRE-nek szorosabb kapcsolatot kell kialakítania a református oktatási intézményekkel, köztük a határon túl működő iskolákkal és egyetemekkel is. Az intézményi autonómia tiszteletben tartása mellett az együttműködés alfája és ómegája lehet a református oktatásügy sikerének. – A Károli Gáspár Református Egyetem társadalmi felelőssége, hogy ne csak jól képzett technokratáknak adjon diplomát, hanem olyan önállóan gondolkodó értelmiségieket képezzen, akiknél egyszerre van jelen a biztos szakmai alapokon álló gondolkodás és kritika, de főként önkritika, a missziói tudat és a hazáért, társadalomért érzett felelősség.

Trócsányi László rektor beiktatása fotó: Pályi Zsófia

Trócsányi László: „Az intézménynek olyan universitasnak kell lennie, amely mindenki számára értéket és tudást biztosít.”

Fotó: Pályi Zsófia

A rektor elképzelése, hogy a jövőre már harminc éve működő Károli Gáspár Református Egyetem olyan alma mater legyen, ahol a hallgatók a múlt eredményeit és szemléletmódját szem előtt tartva a jelenben érhetnek el sikereket, jó eredményeket. – Tudjuk, hogy önmagában az emberi erő kevés a tettek megvalósításához, legyenek azok bármilyen nemesek is. Ezért szeretném a Mindenható segítséget kérni a huszonötödik zsoltár szavaival: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.” Soli Deo gloria – mondta Trócsányi László.

Trócsányi László rektor beiktatása fotó: Pályi Zsófia

Fotó: Pályi Zsófia

Bogárdi Szabó István püspök, a budahegyvidéki református gyülekezet lelkipásztora a házigazda presbitérium nevében is kifejezte háláját, amiért az új rektor az egyházközség vezető testületében is régóta szolgálatot vállal, majd a negyvenötödik zsoltárt idézve kívánt áldást munkájára: „Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával.”

Trócsányi László rektor beiktatása fotó: Pályi Zsófia

Fotó: Pályi Zsófia

A Károli-egyetem februárban kinevezett vezetőjét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is köszöntötte. – Megbízatása nem csupán ékköve egy eddig is páratlanul gazdag életútnak, hanem új korszak kezdete a Károli Gáspár Református Egyetem életében. Olyan korszaké, ahol az emberi minőség és a tudományos színvonal kérdésében nem köttetnek kompromisszumok. Olyan korszak kezdete, amely megőrzi a Károli-egyetem erősségeit, felszámolja a gyengeségeit, az egyetemi oktatás színvonalán és a Károli intézetein keresztül megerősíti a református egyházat és a közéletet – mondta köszöntőjében a miniszter.

Trócsányi László rektor beiktatása fotó: Pályi Zsófia

Balog Zoltán, a Dunamelléki, Fekete Károly, a Tiszántúli, Pásztor Dániel, a Tiszáninneni és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Fotó: Pályi Zsófia

A köszöntések után a Magyarországi Református Egyház püspökei – Balog Zoltán, Fekete Károly, Pásztor Dániel és Steinbach József – egymás után áldották meg a Károli Gáspár Református Egyetem új rektorát, kifejezve ezzel az egyház osztatlan támogatását.

Trócsányi László január végén vette át rektori kinevezését Áder János köztársasági elnöktől, miután a Magyarországi Református Egyház Zsinata és annak lelkészi elnöke, Balog Zoltán őt javasolta az egyetem élére. Az egyetemet Trócsányi László előtt két éven át megbízott rektorhelyettesként Czine Ágnes vezette. Az új rektor a Reformátusok Lapjának adott korábbi interjújában úgy fogalmazott: „A Károli Gáspár Református Egyetemnek mint kiemelt felsőoktatási intézménynek nagy a felelőssége: keresztyén szellemiségét és az »universitas« együttesét kell felmutatnia, képviselnie és tanítania. Nagy kérdés előtt állunk. Ma nem az a kérdés, hogy volt-e keresztyén Európa, keresztyén Magyarország, hanem az, hogy lesz-e keresztyén Európa, lesz-e keresztyén Magyarország. Ez tőlünk függ majd.” A Károli-egyetem rektorának megbízatása 2027. január 31-ig szól.