Mennyi az annyi?

Januárban a záró számadás és a költségvetés van napirenden a gyülekezetek életében. Nyilas Zoltán észak-pesti esperes szerint fontos, hogy a presbiterek ne csak a lehetőségeket lássák maguk előtt, de Isten szándékát is.

Milyen szempontok szerint állítják össze a presbiterek a gyülekezeti költségvetést?

Hosszas missziói tervezgetések révén válnak világossá a költségvetést meghatározó prioritások. Lelki beszélgetések következménye. Imádságban el kell kérnünk azokat a feladatokat, célokat, amelyeket Isten ránk akar bízni azon túl, hogy a gyülekezet mindennapi szükségleteit is szem előtt tartjuk. Fontos, hogy ne csak a lehetőségeket lássuk magunk előtt, de Isten szándékát is. Hogyha az ő ígérete és Igéje velünk van, véghez viszi terveit. Ha nincs, akkor megtapasztaljuk, ahogyan a pénz szerelme megmérgezi a gyülekezetet. Mert nemcsak a szűkös költségvetés okozhat problémát, de a hirtelen jött sok pénz is.

Mennyire nyilvános a költségvetés, és milyen formában teszik közzé?

Évtizedek alatt láthatóvá váltak a gyülekezetekben zajló tendenciák, az egyházfenntartók száma, az istentiszteletek perselyes adományának mértéke, ezekkel kalkulálunk. Az egyházközségek többségében a presbitérium beszámol az adott év történéseiről, az anyagi helyzetről, ismertetve a záró számadást és a költségvetést. Javaslom is, hogy ezek hangozzanak el akár egy istentiszteleti alkalmon. A pénzügyi adatok nyilvánosak, viszont nem köznyilvánosak, az utcáról nem jöhet be bárki belenézni.

Nyilas Zoltán András, Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség – északpesti esperes 2022. szeptember - Fotó: Bazánth Ivola

„A szűkös esztendőknek Istenhez kell közelebb vinniük bennünket, akkor bőséget fognak hozni, lélekben és anyagiakban egyaránt”

Fotó: Bazánth Ivola

Miből él a gyülekezet, ha a tagok karácsonyra tartogatják az egyház fenntartására szánt összeg befizetését?

Valóban érzékelhető gyakorlat, hogy az egyházfenntartás nagyobb része az év utolsó másfél hónapjában érkezik be, viszont az emberek a Covid-járvány óta világosan látják, hogy a gyülekezeti élet és szolgálat folyamatos. Egyre többen vállalják már év elején az anyagi terhek cipelését. A legjobb, ha személyesen teszik. Bár praktikusabbnak tűnik állandó megbízásként automatikusra állítani az utalást, de legyen tudatos tevékenység. Éljük át, hogy mi gondoskodunk az egyházról, és magunk indítsuk el az átutalást havonta. Megyénk elnöksége évek óta kezdeményezi a gyülekezetek tartalékképzését. Nem könnyű megvalósítani, de megoldhatja a hirtelen jött, nagyobb kiadásokkal járó hónapok problémáit, most például a fűtésben segíthet.

Befektethet-e a gyülekezet?

A Magyarországi Református Egyház törvénye szigorúan szabályoz. A gyülekezetek a megtakarításaikat kizárólag állampapírba fektethetik be, bankbetétben köthetik le, esetleg ingatlant vásárolhatnak belőle. Bár sokszor érkeznek jelentős hozammal kecsegtető, nagy kockázatú lehetőségek, egyházi gazdálkodásunk a mértékletességre és a fegyelmezettségre törekszik. Banki kölcsönhöz nem folyamodhatnak a gyülekezetek, viszont egyházmegyénk tud nyújtani némi átmeneti segítséget.

Nyilas Zoltán a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lelkésze, az Észak-pesti Református Egyházmegye esperese. Nős, három gyermek édesapja. Szokolya díszpolgára címet kapott 2006-ban, 2017-ben Pomáz Város Önkormányzatának Közművelődési Díjával tüntették ki.

Ha szűkös a keret, akkor melyik szolgálati terület fogja ezt leghamarabb megérezni?

Meg szoktunk feledkezni az adakozás fontosságáról. Amikor Isten elindít egy úton, akkor embereket is választ a feladathoz. A gyülekezet előtt ilyenkor átláthatóan kell felvázolni a célok megvalósulásához szükséges forrásokat. Ahogyan Jézus mondja a toronyépítésről Lukács evangéliumában: „Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” Ezért az önfenntartás vagy a célok megvalósulásához járuló céladakozás gyülekezeti ügy. Ha mégis spórolni kell, elsődlegesek a missziói alkalmak: az istentiszteletek, a bibliaórák, az imaórák és a gyermek-istentiszteletek. A mostani vagy a következő esztendőkben lehet, hogy nem az építési beruházásaink lesznek a fókuszban. A szűkös esztendőknek Istenhez kell közelebb vinniük bennünket, akkor bőséget fognak hozni, lélekben és anyagiakban egyaránt.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!