Mi, reformátusok

A Reformátusok Szárszói Konferenciája a közös jövőépítés egyik kiemelt alkalma, amely része Istentől kapott feladatainknak – vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője, aki az idei konferencia témáját és célját bontotta ki beszélgetésünkben.

Az idei téma: Mi, reformátusok – magyar református nemzetstratégia. Hogyan valósul meg ennek körbejárása?

A Generális Konvent májusi, gyulafehérvári plenáris ülésén elfogadták a Kárpát-medencei magyar református missziói stratégia vitaanyagát. Ugyan az egyház legfőbb stratégiai célját Jézus a missziói parancsban fogalmazta meg, időnként a magunk eszközeivel át kell gondolni és meg kell tervezni azokat a távolabbi célokat, amelyek ennek a végrehajtását szolgálják. Terveink szerint a vitaanyag egyfajta társadalmi vitára bocsátásának a helyszíne lesz az idei tanácskozás.

Zila Gábor

Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője

Fotó: Hurta Hajnalka

Melyek lennének ezek a feladatok és célok?

Minden stratégia fontos eleme, hogy felmérjük jelenlegi helyzetünket. Emellett tisztában kell lennünk azzal a kulturális és társadalmi közeggel, amelyben élünk. Fontos jelzéseket kaphattunk, amikor a pandémia után a templomlátogatások visszaesését tapasztaltuk, vagy a Kárpát-medencében zajló népszámlálások reformátusokra vonatkozó eredményeit láttuk. Mindez az egyház külső megítéléséről ad képet. Ezek mellett fontos kincsünk van a már kiépült intézményrendszerünkben, a törvényi környezet biztosította lehetőségekben. A Kárpát-medencében egy-másfél millió diák találkozik nap mint nap a hittanoktatással. Életmegtartó lenne, ha nem csupán keresztyén műveltséggel, de hittel is gazdagodnának a tanulóink. Hisszük és valljuk, nemzetünk megmaradása attól is függ, sikerül-e lelkileg megújulnia. Ahhoz, hogy ebben a megújulásban megfelelő szerepet tudjunk vállalni, magunkat is meg kell erősíteni, hiszen az tud segíteni, aki stabil hittel és ismeretekkel rendelkezik. A belső megújulásban sokszor csak arra van szükség, hogy a már meglévő eszközeinket strukturáltan, átgondolt célok mentén használjuk. Történelmünkben a magyar reformátusok mindig is hosszú távon és nemzetben gondolkodtak.

Reformátusok szárszói konferenciája
Augusztus 11. és 14. között várják a keresztyén értékrend mellett elkötelezetteket. A nagy múltú balatonszárszói konferencia célja, hogy a református értelmiség párbeszéde ne csak elemzője, hanem alakítója is legyen az egyházi és világi közéletnek.

Megújul a konferencia programszerkezete. Hogyan és miért szükséges ez?

A missziói stratégia vitaanyagának témáit napokra bontva dolgozzuk fel. A tervezetet készítő szakemberek egyike úgy fogalmazott: „Ezek azok a belső védvonalak, amelyek mentén a magyar reformátusságot érdemes lehet megújítani, megerősíteni.” A fiatal generáció bevonása nélkül ez értelmezhetetlen, ezért igyekeztünk megkönnyíteni a fiatalok jelentkezését azzal, hogy a kisgyermekes családoknak is lehetővé tesszük a részvételt: idén gyermekmegőrzéssel is készülünk. Újdonság, hogy az egyes napok témáját délutánonként kisebb csoportokban, egy-egy vezetett beszélgetésben tovább vizsgáljuk. A közönség így alkotó tagjává válik a konferenciának. Tudjuk, hogy nincs nálunk a bölcsek köve. Ezért is tartjuk fontosnak a többféle szemlélet, meglátás megosztását. A napot egy-egy személyes felszólalás és áhítat, majd az esti kötetlen beszélgetés zárja.

Bár a reformáció nagy hatással volt magyarságunk megmaradására, valóban feladata lenne az egyháznak az Isten országa építése mellett a nemzetstratégia?

Istentől kaptuk azt a megbízást, hogy még annak a városnak a jólétén is munkálkodni kell, amelyik ellenségesen viszonyul hozzánk. Pál apostol is erre kér: „...tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért...” Felelősségi köreink koncentrikusan épülnek fel. A legfontosabb a személyes hitéletünk ápolása, ezt követi családunk Istenhez vezetése, majd a város, az ország és a nemzet evangelizációja. Ezért is gondolkodunk mi, reformátusok nemzetstratégiában.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!