Tanácskozás az egyházi bíráskodásról

A Magyar Református Egyház Zsinati Bírósága 2012. szeptember 17-én egész napos, kibővített munkaértekezletet tart a Zsinati Székházban.
A hétfői találkozó célja a hatályos egyházi bírósági törvény módosításának szakmai előkészítése és egyúttal az egységes joggyakorlat kialakításának segítése. A munkaértekezletre meghívást kaptak tanácskozási joggal az egyházkerületi jogtanácsosok is.

Az értekezleten áttekintik a jelenlegi egyházi bírói gyakorlatot a fegyelmi ügyekben, összegzik a területenként eltérő tapasztalatokat és egységes megoldásokat keresnek a felmerülő kérdésekre. Várhatóan módosító javaslatokat fogalmaznak az egyházi bíráskodásról szóló törvényhez s szó lesz a jogegységi állásfoglalás szükségességének kérdéséről is, konkrét fegyelmi eljárások kapcsán. A napirenden szerepel egy egységes iratmintatár összeállításának ügye is.

A hétfői zsinati bírósági munkaértekezlet, a Doktorok Kollégiuma Jogi Szekciójának és az őszi jogi bizottsági ülés munkájából kialakuló törvénytervezet kerül az őszi Zsinat és az azt megelőző Elnökségi Tanács ülés elé, mint a jelenleg hatályos egyházi bírósági törvény módosítási javaslata.