„Ne legyünk néma egyház!”

Megalakult a Dunántúli Református Egyházkerület új közgyűlése január 29-én Pápán. Mint arról korábban már beszámoltunk, Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipásztor püspöki szolgálatának harmadik ciklusát kezdi meg, az új főgondnok pedig dr. Nemes Pál nagykanizsai gondnok lett. Javaslatukra a közgyűlés Máté László komáromi lelkipásztort választotta lelkészi főjegyzőnek, Szabó Gábor fehérvárcsurgói gondnokot pedig világi főjegyzőnek. Az egyházkerületi tanácsos Farkas Gergely püspöki titkár, az egyházkerületi kommunikációs igazgató Köntös László korábbi lelkészi főjegyző lett.

pic_st1.jpg

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” Steinbach József püspöki előretekintésében a Zsoltárok könyvéből vett vezérigéjével szólította meg a jelenlevőket. A most kezdődő ciklusra nézve úgy fogalmazott: a nagyobb szeretet, nagyobb fegyelem, több krisztusi evangélium elvét kívánja követni. „Ha valaki csak paragrafusokra tud hivatkozni, ott hiányzik az a mennyei több, ami nélkül nincs lényegi szolgálat. Egymáshoz való viszonyunk is lépjen túl az intézményi lét érdekérvényesítő korrektségén, mindenkor a ránk bízott közös, szent ügyre, annak krisztusi lényegére tekintve. Azért is fontos ez az elvi, teológiai alapvetés, mert ebben a ciklusban több olyan kérdés is kerülhet elénk, amely végképp a bürokratikus intézmény torzulásai felé vezethetnek bennünket, ha nem krisztusi vezetésben és felülemelkedettségben, mennyei lényeglátással hozunk döntéseket.

pic_st2.jpg
Ne legyünk néma egyház, amely folyamatosan beszél és tevékeny, de a krisztusi evangélium üdvözítő hatalma, életmegújító ereje nem üt át nyüzsgésén!" – emelte ki Rudolf Bohre teológusra hivatkozva.

A 2021-2026 közötti időszakra Nemes Pált, a nagykanizsai egyházközség gondnokát, a Somogyi Református Egyházmegye volt gondnokát választották a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokává. „Hiszem és vallom, hogy mi vagyunk az Egyház. Nemcsak a lelkészeknek, hanem nekünk, világiaknak is feladatunk, hogy az Úrtól kapott tálentumok szerint mindent megtegyünk Jézus Krisztus ügyének előremozdítása érdekében" – hangsúlyozta székfoglaló beszédében. Mint mondta, szeretné, ha valós segítséget tudnának nyújtani a kicsi, elnéptelenedő, nehéz helyzetben levő gyülekezeteknek. Ugyanakkor hozzátette:

pic_dr-nemes-pal.jpg
„Azt tapasztaltam, hogy az Úristenbe vetett erős hittel és lelkészek, a presbitérium és a gyülekezet tagjainak áldozatos munkájával csodákat lehet elérni."

Az egyházkerület újonnan megválasztott tisztségviselői és bírói letették esküjüket az ülésen, amelyen Pro Pannonia Reformata-díjjal köszönték meg Huszár Pál leköszönő főgondnok eddigi szolgálatát.