„Nem akarta leegyszerűsíteni az életét”

Egy nagyreményű, hirtelen elhunyt zongoraművész árvája, századfordulós iskolaigazgató fia, a végeken éhező lelkész, éjjel kottákat másoló, autodidakta zeneszerző, naponta órák hosszat temetéseken éneklő, szinte halálos ágyáról is kórust alapító kántor, aki híres volt arról, hogy nincs ellensége és sosem emelte meg a hangját. Ha azonban a kezét emelte fel, csend lett, azután énekszó – tiszta harmónia. Százéves lenne Osváth Viktor.

Osváth Zoltán 2021 ősz - Fotó: Sebestyén László

Osváth Zoltán, Osváth Viktor lelkipásztor és kórusvezető fia

Fotó: Sebestyén László

– Elhívása, elhivatottsága annyira egyértelmű volt, hogy sohasem firtattuk, miért ment a teológiára, egyszerűen nem merült fel a kérdés – mondja szabadkozva Osváth Zoltán, Osváth Viktor lelkipásztor, a legendás kecskeméti kórusvezető egyik fia, amikor annak igyekszünk utánajárni, hogyan indult el pályáján a huszadik századi református egyházzene hőskorának kulcsfigurája.

LELKÉSZ A VÉGEKEN

A tősgyökeres református családból származó Osváth Viktor édesapja latin–magyar szakos tanár, író, az Aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatója, édesanyja zongoraművész, Chopin-specialista, nagy karrier várományosa volt, aki azonban fia születése után egy héttel meghalt. Gyerekkorától kezdve hegedült, zongorázott és orgonált, lelkes, tehetséges kórus- és zenekartag volt középiskolájában, amikor a felvételire került a sor, mégis a teológiát választotta. 1939-ben kezdte el Budapesten tanulmányait, a háború előtt, 1944-ben szerzett oklevelet, majd Cecén, Vezsenyben és Budapesten is segédlelkészkedett, miközben 1948-ban kántortanítóként végzett Kecskeméten. A néhány száz fős Vezsenyben 1952-ben lett önálló lelkész. Akkoriban nem számított egyedi esetnek, hogy tehetséges, esetleg nagy karriert befutott lelkipásztorok kerülnek a nélkülöző kisfalvakba. A szomszédos Tiszavárkonyon szolgált például a börtönt is megjárt Fekete Péter, akivel Osváth jó barátságot ápolt.

– A szüleim alaptapasztalata volt a mélyszegénység – ugyanakkor a közösségből áradó szeretet is. Volt, hogy a parókiának négy-öt hónapig hatvan fillér volt a vagyona, és mégsem éheztek. Mindig jött valaki, aki hozott nyulat vagy csirkét, tojást, zöldségeket, ahogy falun szokás. A vezsenyiek nem nézték volna jó szemmel, hogy éhezik a lelkészük – mondja Osváth Zoltán, aki kamaszkorában országjáró biciklitúrái alatt sokszor megtapasztalta az egykori gyülekezeteik szeretetét, sőt olyan közösségekét is, amelyekben csak kották fejlécéről tudhatták, kicsoda Osváth Viktor. – Ha valahová betértem szállásért és kiejtettem édesapám nevét, mindenki lelkendezve, legendákat mesélve emlékezett az egykori lelkipásztorra, akár úgy is, hogy személyesen sohasem ismerte.

KÁNTOR IS, LELKÉSZ IS

Osváth Viktort 1960-ban választották lelkész-kántorrá a kecskeméti református gyülekezetben, régi diáktársak hívására. Feladatai inkább a kántori oldal irányába húztak, amely a többezer fős egyházközségben óriási munkát jelentett: – Reggel fél tíz körül kiment a temetőbe, és délután ötre ért vissza: mindennap volt három-négy temetés. A lelkészek cserélődtek, ő viszont maradt énekelni. Sohasem mondta volna, de tudtuk, fájlalja, hogy nem tud annyiszor prédikálni, mint korábban – mondja fia. Ám ha nem is a szószékről, Osváth Viktor mégis prédikált, tanított: Goudimelt, Praetoriust, Bachot, na és persze Gárdonyit, Ádám Jenőt.

Amikor megkezdte kecskeméti munkáját, Pungur Józseftől jól szervezett énekkart örökölt, a kórus azonban az ő keze alatt vált országos hírűvé. Persze a cél nem a hírnév, hanem annak elérése volt, hogy mindenki tudjon és szeressen énekelni.

Osváth Viktor abban az évben végezte el a kántortanítói iskolát, amikor új énekeskönyve lett az egyháznak. 1960-ban ez a kötet már tizenkét éves volt, mégis szükség volt arra, hogy minél inkább elmélyítsék az egyháztagokban az énekek ismeretét és közös kinccsé váljanak. Osváth Viktor először azokat a Bach-korálokat vette elő, amelyeket a fekete énekeskönyv is tartalmazott. Látva, hogy sok ének még nincs több szólamban feldolgozva, énekről énekre haladva elkezdte megharmonizálni a dallamokat kórusa számára.

OV-03.jpg

Osváth Viktor hamar elfáradt a nagy munkában, 1981-ben vonult nyugdíjba, és 1985-ben, hatvannégy éves korában hunyt el

TINTAFOLTOS ÖT VONAL

– Komponálni csak teljesen nyugodt körülmények között tudott: vagy éjjel írt, vagy pedig rendszeres éves elvonulásán. Amikor a mátraházi lelkészüdülő üzemszünetet tartott, a néhány fős személyzeten kívül csak ő tartózkodott az épületben. Egy hetet vagy tíz napot töltött ott, és mindig új kórusdarabokkal tért haza. Visszatérése után esténként kézzel kottázta az új darabok egyes szólamait. Külön a basszust, külön a tenort, a szopránt, az altot, hogy mindenki meg tudja tanulni a sajátját – emlékezik vissza az alkotó fia. Miután a negyven-ötven főből álló kórus mindegyik tagja számára tollal lekottázta a szólamokat, a gyülekezet nagy írógépével vitte fel az énekek szövegét a lapokra. Valószínűleg nem túlzunk, ha azt mondjuk: minden bizonnyal másképp állt a kottákhoz és a karnagyához az egyszeri énekkartag, amikor egy-egy új, tintával írt darabot vett a kezébe.

Osváth Viktor munkája nem volt hiábavaló: nem csupán kórusára, hanem énekfeldolgozásaira is egyre többen figyeltek fel. – Vezérelve az volt, hogy ne nehéz darabokat írjon, hanem olyan műveket, amelyeket az egyszerű falusi kórusok is képesek megtanulni – mondja Osváth Zoltán. A hetvenes években már kórusvezetők fordultak hozzá darabokért: a kisebb gyülekezetek énekkarai nem mindig tudtak négy szólamban énekelni, Osváth Viktor pedig személyre szabott átiratot készített számukra. Ezért több művéből akár három-négy verzió is létezik. Munkáit a kántorképzőkön ma is gyakran forgatott Egyházzenei vezérfonal második kötetében is meg lehet találni. A Kádár-rendszer idején kiadott, nagyjából egyharmadában Osváth-műveket tartalmazó kötet hamar elterjedt a református kórusok között, hiszen akkoriban külföldi nyomtatott kottákhoz nehezen fértek hozzá az énekkarok.

SZERETETT SZERETNI

A Kecskeméti Vég Mihály Énekkar – amely nevét éppen Osváth Viktor vezetése alatt kapta – kilencvenéves jubileumára készült kiállítás molinóján ez olvasható a karnagyról: „Számára a kórus családi közösség volt. Szívének és házának ajtaja nyitva állt minden kórustag előtt, aki meg akarta osztani vele bánatát vagy örömét.” És valóban: bárkit kérdezzünk Osváth Viktorról, az első szavaiból azonnal felsejlik, hogy kedves, melegszívű ember volt, akire nem lehetett haragudni – és aki maga sem tudott haragudni senkire.

– Nem adta alább és nem akarta leegyszerűsíteni az életét. Látta, hogy a kórus igazán jó közösség, és hitbeli családként is az. Számára pedig a legfontosabb az volt, hogy mindent hittel csináljon. A próbák elején igét olvasott, imádkozott. Úgy érezte, kötelessége, hogy ne szóródjanak szét az emberek, így hát termelte az énekelnivalót – mondja fia arról, miért írt Osváth Viktor folyamatosan új darabokat az énekkarnak, miért szentelt munkája mellett heti kétszer két órát a kóruspróbának, miért másolt kottákat és tartott zenés áhítatokat.

ÉNEKEKET MINDENKINEK

Osváth Viktor neve eggyé vált a Tahi Egyházzenei Hetekkel és a debreceni kántorképzővel. Fontosnak tartotta, hogy az egyházközségekhez tartozó énekkarok saját gyülekezetük elé állva rendszeresen énekeljenek. Különösen kedvelte az úgynevezett zenés áhítat műfaját. Ilyenkor egy-egy bibliai gondolat mentén állították össze a repertoárt, az egyes darabokhoz pedig rövid magyarázatot fűztek. Mindez egyetlen célt szolgált: hogy minden református magáénak érezze, megértse és ezáltal használni tudja az énekeit. Használni, hiszen az ének eszköz: út az Istenhez. Épp ezért születésének századik évfordulóján, szeptember 26-án este Kecskeméten zenés istentiszteleten emlékeznek Osváth Viktorra.

Osváth Viktor a nagy terhelés alatt hamar elfáradt a munkában. 1981-ben vonult nyugdíjba, súlyosbodó betegsége miatt 1984-ben a Schweitzer Albert Szeretetotthonba került, ahol utolsó erejével a bentlakókból kórust szervezett. 1985-ben, hatvannégy évesen hunyt el.

Osváth Zoltán szerint manapság, amikor nem a szocializmussal és a kottasokszorosítás tiltásával, hanem az érdektelenséggel kellene szembenéznie, édesapja valószínűleg ugyanazt tenné: – Énekelni tanítaná az embereket – megtalálná hozzá az eszközeit.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapja szeptember 26-i számában is, melyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!