Nem vagyunk bolyongók!

Alázatra, önvizsgálatra hívott és a Krisztus-követő, teljes élet fontosságára hívta fel a figyelmet Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke a Magyarországi Református Egyház Zsinata április 10-i ülésének nyitó áhítatában.

kép„Csodálatos, hogy a mi Urunk, Krisztusunk értünk imádkozik, könyörög” – kezdte a XIV. zsinati ciklus 13. ülésszakának elején tartott áhítatát Szenn Péter horvátországi református püspök, melyen a János evangéliuma 17. fejezete alapján hirdette az igét. 

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. (János 17,17-19)

„Az imádság az ember csodálatos kegyelmi lehetősége, éppen ezért kötelességünk imádkozni” – folytatta Szenn Péter. Mint elmondta, „az igazság az, hogy vagyunk egymásnak és megkaptuk a lehetőséget arra, hogy együtt lehessünk – erre az Úr jelölt ki minket. Mivel pedig mi elfogadtuk Krisztust és az Atyát, ez az elfogadás kötelez bennünket, hogy keresztyén, Krisztuskövető, teljes életet éljünk.”

képErre persze magunktól nem vagyunk képesek, éppen ezért „meg kell legyen bennünk a kérdés és hajlandóság arra, hogy Isten igéjét hallva, az örök igazságot megismerve megkérdezzük: mi az én hiányosságom?” – hangsúlyozta a püspök és hozzátette: „Majd pedig meg kell kérnünk a mi Urunkat arra, hogy pótolja a hiányosságainkat, hiszen erre egyedül Ő képes.”

Erőt is ad hozzá

„Mi, reformátusok szeretünk kiválasztottságunk tudatában lubickolni, de ennek éppen az alázatról és az önvizsgálatról kell szólnia. Bűnünk és nyomorúságunk ismeretében, alázattal térdre kell borulnunk Krisztus előtt, tudva azt, hogy ezekből egyedül Ő szabadíthat meg minket” – hangsúlyozta Szenn Péter. 

képFontos azonban azt is látnunk, hogy erre is egyedül Ő képes, ezért a szabadságtudat és a megváltás örömteli állapota hűséges bizonyságtevésre kell indítson bennünket: „Döntéseinkben, szavainkban, tekintetünkben és hallgatásunkban is meg kell éljük Krisztus követését, így téve bizonyságot mindenkoron Őróla.”

Ha pedig ezt megtesszük, jó, ha tudjuk, hogy „nem bolyongók vagyunk”. Hiszen Istenünk küld bennünket, a kötelességeink mellett pedig fontos megtapasztalnunk azt is, hogy biztonságban vagyunk. „Az életünkből adódó, fölösleges terhektől és céloktól tehát szabaduljunk meg, hogy felvehessük a mi Urunk, Jézus Krisztus igáját, amely könnyű és gyönyörűséges, hiszen Ő erőt ad hozzá” – zárta áhítatát a horvátországi püspök.

Szűcs Péter, fotó: Dobó Márti