Nemlátásban

Az egyetemen többször előfordult velem, hogy a kurzusok ütközése miatt egyik-másik előadásra nem tudtam bejárni. Ilyenkor a diktafonomat küldtem be magam helyett az órákra. Többen is hasonlóan voltak kénytelenek megoldani a problémát, ezért aztán előfordult, hogy öt vagy hat diktafon is sorakozott az előadó orra előtt a pulpituson. Az egyik ilyen alkalommal a professzorunk megjegyezte: eljön még az idő, amikor az egyetemi előadások úgy fognak kinézni, hogy egy videómagnó beszél sok-sok diktafonhoz. Akkor ezen jót nevettünk, abszurdnak és elképzelhetetlennek tartottuk ezt a helyzetet. Ma, a világjárvány tapasztalataival és következményeivel a hátunk mögött (?) lassan – mutatis mutandis – ez az alaphelyzet, a korábban nélkülözhetetlennek tartott személyes tanár-diák kapcsolatokat az online adatfolyamok fokozatosan elmossák. Kommunikációnk a személyesnek vélt szinteken is egyre inkább mediatizálódik, közvetítetté válik, és a telefon recsegése, a képernyő pixelei lassan beépülnek abba a képbe, amelyet közeli vagy távoli ismerőseinkről magunkban felidézünk. Közhely, szinte már említeni is kínos, hogy a közösségi életünkben is ezt tapasztaljuk, s az online istentisztelet, internetes imaközösség messzire vivő problémáját felhozni sem érdemes.

Nem vagyok technológiaellenes, mindezt azért tartom fontosnak, mert igaznak látom Marshall McLuhan gyakran idézett gondolatát: „A médium – maga az üzenet.” Egyrészt abban az értelemben, hogy a médiumok meghatározzák azt, ahogyan az azokat használó társadalom a kommunikációról gondolkodik, amit és ahogyan közölni képes, és így azt is, miképpen tudja a világot megragadni. Másrészt – ebből következően – abban az értelemben, hogy a társadalom és a médiahasználat sokszor többet árul el egy közösségről, mint amit az ezeken keresztül ténylegesen kommunikál.

Nagy Károly Zsolt mesterséges intelligencia segítségével alkotott képe, Reflap cikk 2024. július

Fotó: A szerző mesterséges intelligencia segítségével alkotott képe

Nem olyan régen hangversenyen voltam egy református templomban, amelyben az impozáns, XVIII. századi belső teret oszlopok tagolják. Több oszlopon és a templom egyik falán is hatalmas kivetítők függenek. A templomot mostanában újíthatták fel, de a történeti teret értelmezhetetlenné teszi a modern technika tolakodása. A kivetítőkön a koncert alatt végig a közvetítés képét lehetett látni, s egy idő után azon kaptam magam, hogy akaratlanul is – hiszen a padban ülve két gigantikus képernyő takarta el előlem a tényleges történéseket – a kivetítőket bámulom. Miközben abban a hitben ringattam magam, hogy így jobban látom, mi történik, mégsem részese, hanem kívülálló nézője lettem annak az eseménynek, amelyen tulajdonképpen jelen voltam. A végén inkább becsuktam a szemem, hiszen ahogyan a hit, úgy a zenei tapasztalat is „hallásból van”. Nem tudom, hogyan zajlik itt egy istentisztelet, de voltam hasonló „felszereltségű” templomban, ahol a szószék két oldalán szintén áll egy-egy kivetítő, az ott prédikáló lelkipásztort ezeken is lehet látni.

Az olvasó most talán felteszi magának a kérdést, hogy miért kell ilyen ezredrangú kérdésekkel vesződni, amikor annyi a gond az egyházunkban? Talán azért, mert az ilyen ezredrangú kérdésekben meghozott döntéseink árulják el a leginkább, mekkora a baj, mennyire automatikusan és magától értetődő természetességgel cseréljük fel a láthatatlant a láthatóra. Mi, reformátusok, akiknek identitása arra a felismerésre épül, hogy nem kell közvetítő, azaz médium Isten és ember között, mert csak egy közvetítő van, az élő Ige, az élő Igében való részesedést lecseréljük a kamerák élőképének bámulására. Miközben pedig azt hisszük, hogy jobban látjuk, hogy mi történik, hiszen jobban látjuk azt, ami történik, a történés látványának nézőivé válva éppen a történésben való részesedésből zárjuk ki magunkat. Nem tudom, egy gigakijelző felszerelése előtt felvetődik-e a kérdés, vajon mit szólna ehhez Kálvin vagy Méliusz… Vagy már az ötlet is avítt és nevetséges?

A szerző főiskolai tanár, tudományos rektorhelyettes a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen, az Újszászy Kálmán Református Örökség Kutatóintézet vezetője

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!