Népszámlálás: a reformátusok növelték híveik arányát a válaszadók között

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a kérdőívek kitöltése során időt és energiát fordított arra, hogy megválaszolja a vallásosságra vonatkozó nem kötelezően megválaszolandó kérdést is.

A legutóbbi népszámláláshoz képest másfélszeresére, 40 százalékra nőtt az erre a kérdésre nem válaszolók aránya. Ezért sem lehet hiteles számot kapni az egyes felekezetek pontos létszámáról. A nem válaszolók ugyanúgy lehetnek vallásosak, mint nem vallásosak. Az adatok értékelésekor ezért a válaszadókon belüli számokra és arányokra érdemes támaszkodni.

A lakosság egyértelmű többsége, 60 százaléka fontosnak érezte, hogy vállalja vallási hovatartozását. A tőlük kapott válaszokból látszik, hogy a református egyház növelni tudta híveinek arányát a válaszadók között. Örvendetes, hogy az adójuk egy százalékát egyházunknak adók száma folyamatosan növekszik, és ma már közel kétszerese a tizenkét évvel ezelőttieknek.

a reformátusok aránya vármegyénként Forrás: KSH / ksh.hu

A reformátusok aránya vármegyénként

Fotó: KSH / ksh.hu

A nem válaszolók közé visszahúzódókat vagy a református identitásukat elvesztők növekvő számát látva ugyanaz marad a feladatunk, mint eddig: hiteles élettel vonzóvá tenni a keresztyén hitet. Több százezerrel csökkent a magukat nem vallásosnak nevezők száma is. Gyülekezeteink, közösségeink nyitva állnak azok előtt, akik növekvő számban Istent keresik.