Nincs rejtve a sorsunk Isten előtt

Az apró mustármag példázata új lehetőséget kínál mindannyiunknak. Istennel a szívünkben egy másik életre kapunk meghívást – hangsúlyozta igehirdetésében Balog Zoltán püspök a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben tartott ökumenikus istentiszteleten. Az eseményen fogvatartottak, hozzátartozóik és az intézet személyi állománya vett részt.

Az istentiszteleten Ézsaiás próféta 40. fejezéből olvasott fel Fogarasi Gábor, az Újpalotai Református Egyházközség lelkipásztora. Majd Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Lukács evangéliumából a 13. rész 18–21. versét mondta el a résztvevőknek. A püspök prédikációjában kiemelte: nem ritkán, amikor bajba kerül valaki, elfogynak körülötte a jóakaró emberek. Magányosságában joggal gondolhatja, hogy nincs támasza. Ki az, aki elé oda kellene vinni a sorsunkat? – tette fel a kérdést a püspök. Úgy fogalmazott: Isten előtt nincs rejtve a sorsunk. Szívében mindannyiunk élete benne foglaltatik, ám ezt el is kell hinnünk. Még a legkiválóbbak is elsodródnak, megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, megújulnak, szárnyra kelnek.

Ökumenikus istentisztelet, BZ, BVOP 2023. (f.BVOP)

„Van egy másik élet, csak esélyt kell adnunk neki”

Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Balog Zoltán szerint a mustármag, bár magában apró, de ha vízzel öntözzük és kap napfényt, fa nő ki belőle. Nemcsak a mi sorsunk van Istennél, hanem fontos, hogy mi is helyet adjunk neki a szívünkben. Istennek nem múló a szeretete, ezért a nehézségekben is érdemes visszatekintünk az életünkre, megtalálni a pillanatot, amikor ott volt. Zajos, folyamatosan nyüzsgő világban ezt sokszor nehéz észrevennünk, mégis érdemes rá időt szánnunk. Megragadnunk a lehetőséget annak a szeretetnek a megkeresésére, amely azt az üzenetet hordozza: Istennel a szívünkben van egy másik élet, csak esélyt kell adnunk neki. Ha nem azt az életet éljük, amelyet ajándékba kaptunk, nem találjuk meg azokat az embereket, akiket ránk bízott az Úr, és akikkel meg kell osztanunk a szeretetét. Balog Zoltán megköszönte a büntetés-végrehajtási intézetnek, hogy az ökumenikus istentiszteleten a fogvatartottak hozzátartozói is jelen lehettek, mert saját életünk megújulása a szeretteinkére is hatással van. A mustármagból felnövő fa olyan védelmet jelenthet, amely biztonságot nyújt mindazoknak, akiknek szükségük van ránk. Keresztyén hitünk egyik különlegessége, hogy ennek a szeretetnek köszönhetően azoknak is jó lesz, akik erre nem is számítanak. – Ha beengedjük Istent az életünkbe és ezáltal növekszünk, egymás sorsát is jobbá alakíthatjuk – fűzte hozzá Balog Zoltán.

Ökumenikus istentisztelet, Bozsó Zoltán, BVOP 2023. (f.BVOP)

Bozsó Zoltán parancsnok bizonyságtétele

Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Bozsó Zoltán, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka köszöntőjében örömtelinek és aktuálisnak nevezte a napi igerészt. Meglátása szerint a megújulás, a hit, az Istenbe vetett bizalom erőt ad. Ő is törekszik úgy szolgálni, hogy a Szentírás szavait soha ne felejtse el. A parancsnok meghatározónak nevezte életében kunsági református gyökereit. Elmondása szerint minden reggel olvassa a kijelölt Igét, esténként pedig számvetést végez: megtett-e mindent azért, hogy szolgálhasson másoknak. Az intézetben munkatársaival és a börtönlelkészekkel együtt azon fáradoznak, hogy segítsék a fogvatartottak visszailleszkedését a társadalomba. Fontosnak mondta azt a képességet is, amelynek segítségével tanulhatunk a hibáinkból. Továbbá a hitet, amely nagyon sok esetben tud segíteni. A parancsnok megtisztelőnek nevezte, hogy Balog Zoltán püspök hirdette az Igét, emiatt is emlékezetes nap lesz számára az alkalom.

Ökumenikus istentisztelet, BZ 2., BVOP 2023. (f.BVOP)

A lelkipásztorok váltottak pár szót a fogvatartottakkal és hozzátartozóikkal

Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Az ökumenikus istentiszteleten Balog Zoltán mellett az intézet két börtönlelkésze, Erdélyi Csaba evangélikus lelkipásztor és Tóth László katolikus pap, valamint Fogarasi Gábor református lelkipásztor szolgált. A zenei szolgálatot az Újpalotai Református Egyházközség kórusa biztosította.