Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

Kiírta idei pályázatait a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány. Az idén négy kategóriában, összesen 6,4 millió forinttal kívánják támogatni a felekezettudomány művelését, valamint a hazai történeti felekezetek, elsősorban is a református és a római katolikus egyházak testvéri közeledését.

Both Antal

Both Antal klasszikafilológus, gimnáziumi tanár, katolikus teológus, pedagógus, feltaláló

Az alapítvány hosszú évek óta végzi a munkáját, minden évben pályázatok útján igyekszik felkutatni és támogatni azokat a projekteket, rendezvényeket, amelyek akár gyülekezeti, akár a tudomány magasabb fórumain a római katolikus – protestáns testvéri kapcsolatokat és teológiai diskurzust segítik elő.

– Nagy öröm számunkra, hogy például iskolai kirándulásokat támogathatunk, amennyiben egy egyházi iskola a másik felekezet templomait, intézményeit is meglátogatja. Lehetőségünk nyílik doktoranduszok és fiatal kutatók vizsgálódásait dotálni, akár belföldön, akár külföldön, ha az a felekezetközi párbeszéd témájához kapcsolódik. Segítjük olyan könyvek megjelentetését, amelyek vagy felekezetközi szerzői csapat munkájaként állnak elő, vagy a tartalmuk szavatolja, hogy nem mélyíti a felekezet közötti árkokat, hanem éppen ellenkezőleg, azok áthidalását mozdítja elő. Rendezvényeket is módunkban áll támogatni, például Nyíregyházán olyan hitoktatói továbbképzést karoltunk fel, amelyen római katolikus és református iskolai hitoktatók közösen vettek részt – számolt be a pályázati lehetőségek sokrétűségéről Kustár Zoltán egyetemi tanár, lelkipásztor, az alapítványi kuratórium elnöke.

De ki is volt Both Antal, az alapítvány névadója?

– Ez rendkívül izgalmas kérdés, hiszen az alapítvány egy római katolikus gondolkodó nevét viseli, és a Debreceni Református Kollégiumhoz tartozik. Both Antal a huszadik század egyik katolikus szabadgondolkodója volt, a balassagyarmati gimnáziumban tanított, de filozófus-teológusként igyekezett a második világháború előtt, valamint a kommunizmus korai időszakában a nemzeti sorskérdésekkel kapcsolatban megtalálni a maga bibliai, teológiai alapú válaszát. Az egyik lánya, Bodnár Marianne Amerikába költözött, és jelentős vagyonra tett szert, örököse nem volt, így elhatározta, hogy édesapja emlékére alapítványt hoz létre. Így biztosítva édesapja emlékének fennmaradását, valamint segítve a római katolikus és protestáns teológiai párbeszédet – számolt be Kustár Zoltán az alapítvány hátteréről.

Az elnök úgy véli: a gondviselés különös útja során találta meg Amerikából a Debreceni Református Kollégiumot az alapítvány. – Először fejtörést okozott, mit kezdjünk egy ilyen profillal, de hamar tisztázódott, hogy a cél nem lehet más, mint a felekezetek közötti párbeszéd, a testvéri kapcsolatok erősítése. Ez pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Református Kollégium alapvető, kiemelt missziója – mondta.

Mire lehet pályázni? Többek között ökumenikus konferenciák, felekezetközi kulturális és egyházi rendezvények, könyvkiadások, tudományos kutatói munka, ökumenikus vonatkozású középiskolai és felsőoktatási programok anyagi támogatására.

A pályázati kiírások a bothantal.hu/aktualis-palyazatok/ oldalon elérhetők.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számlák és beszámolók alapján utalja át.

S milyen tevékenységet folytat még az alapítvány? Az alapítvány minden évben szervez egy tudományos, ökumenikus konferenciát, hogy fórumot teremtsen célkitűzéseinek. A Both Antal Emlékkonferencia 2022 novemberében fog megvalósulni, és az inspiráció témára épül. Az alapítvány 2018 óta minden évben átadja a „Pro Unitate in Christo” díjat. A díj neve magyar fordításban: „A Krisztusban megélt egységért”. Az emlékplakett Győrfi Ádám szobrászművész alkotása. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek összege 300 ezer forint.

A díj eddigi kitüntetettjei:

  • 2019: Kránicz Mihály római katolikus teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora
  • 2020: Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) volt főtitkára, a Theologiai Szemle című szakfolyóirat főszerkesztője
  • 2021: Benyik György római katolikus plébános, teológiai tanár, a Szegedi Biblikus Konferencia alapító igazgatója