Ökumenikus üzenet húsvétra

„Jézus arra biztat, hogy amíg úton vagyunk, béküljünk ki egymással. Csak ez méltó Krisztus tanítványaihoz” – közös húsvéti üzenetet fogalmazott meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa.

„Békesség nektek!” (Jn 20,19)

A feltámadott Jézus első szava tanítványaihoz így hangzott: „Békesség nektek!” Van-e ennél aktuálisabb ajándék, amit 2023 húsvétján Jézustól kaphatunk? Aligha.

A nagypénteki keresztre feszítés után a tanítványok a minden elveszett keserű érzésével tértek haza otthonaikba. Talán még magukat is hibáztatták a történtekért. Harmadnapon azonban a Feltámadott köszöntött rájuk: „Békesség nektek!”

Ez felhívás arra, hogy béküljünk meg Istennel. Ő irgalmas szeretettel fordul felénk, mint szerető Atyánk, így hív bennünket a Vele való közösségre. Jézus által, akit keresztre feszítettünk, hogy a bűneinket elhagyva, akarjunk Vele közösségben élni. Csak így ismerhetjük meg az Ő békéjét.

Jézus köszöntése – „Békesség nektek!” –, felhívás arra, hogy embertársainkkal is megbékéljünk. Mindennapi életünk természetes része, hogy ütköznek véleményeink, netán szemben állnak érdekeink. Sem ezeket, sem a népek és nemzetek ellenségeskedését nem fogadhatjuk el természetesnek.

Jézus arra biztat, hogy amíg úton vagyunk, béküljünk ki egymással. Csak ez méltó Krisztus tanítványaihoz.

Sem harag, sem bosszú, sem tisztességtelen előnyszerzés nem lehet elfogadható a keresztény ember számára. A harag és háború, az emberi életek elpusztítása bűn az egyén és a nemzetek ellen.

Jézus szavai – „Békesség nektek!” –, felhívás a belső megbékélésre, személyiségünk elfogadására is. Kortársaink közül sokan nem tudnak megbékélni önmagukkal, adottságaikkal és képességeikkel. Jézus mindnyájunkat úgy fogad el, amilyenek vagyunk: emberi értékeinkkel és hiányainkkal, hogy aztán Önmagával gazdagítson, s új emberekké tegyen bennünket. Ehhez adjon erőt nekünk a feltámadt Krisztus 2023 Húsvétján!

Dr. Veres András s. k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József s. k.
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s. k.
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegyházai:

Balog Zoltán s. k.
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Kondor Péter s. k.
evangélikus püspök

Papp János s. k.
baptista egyházelnök

Pataky Albert s. k.
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s. k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes s. k.
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

Arsenios Kardamakis metropolita s. k.
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Hilarion budapesti és magyarországi metropolita s. k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Siluan Mănuilă püspök s. k.
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök s. k.
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Antonij metropolita s. k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház